Carnet de munca Casa Națională de Asigurări Sociale începe scanarea carnetelor de muncă ale cetățenilor. Acest lucru se face pentru a completa baza de date cu informația privind stagiul de muncă. Procesul de scanare se va începe din iunie pînă în decembrie 2018.

De la 01 mai 2018 salariul minim pe economie crește cu 230 lei și ajunge la 2610 de lei pe lună.

Salariu minimÎn conformitate cu prevederile articolului 12 din Legea salarizării nr. 847-XV din 14 februarie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 50-52, art. 336), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul a hotărărât modificarea punctului 1 din Hotărîrea Guvernului nr. 165 din 9 martie 2010 „Cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 35, art. 219).

Au intrat în vigoare modificările Codului Muncii RM.

Sunt modificate și incluse următoarele articole:
Art.1 Noțiuni generale.
Art.9. Drepturile și obligațiile de bază ale salariatului.
Art.10. Drepturile și obligațiile angajatorului.
Art.33. Acțiunea contractului colectiv de muncă.

Deputații au decis să micșoreze concediul de maternitate cu 2 ani, iar tinerii specialiști să fie supuși perioadei de probă dacă vor să se angajeze. Aceste prevederi dar și alte modificări au fost  votate la 21 iulie 2017 de către Parlament în lectură finală.

Potrivit modificărilor, pe lângă dreptul de a supune tinerii specialiști unor perioade de probe

Reguli noi pentru acordarea concediilor.

 Codul muncii va fi modificat

 Fără concedii de odihnă amânate de la un an la altul. Angajatorul va fi obligat să ofere salariatului cel puțin 14 zile de concediu anual. În prezent, conform articolului 118 din Codul muncii, concediul, cu consimţământul scris al salariatului şi cu acordul scris al reprezentanţilor salariaţilor, poate fi