Conform Legii pentru modificarea Legii nr. 289/2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale, începând cu 1 iulie 2019, se va modifica modalitatea de calculare a indemnizațiilor, după cum urmează.

În primul rând, se va schimba baza de calcul al indemnizațiilor de asigurări sociale, stabilită în art. 7 din Legea 289/2004.

Astfel, baza de calcul al indemnizațiilor (pentru incapacitate temporară de muncă pricinuită de boli obișnuite sau de accidente nelegate de muncă; pentru prevenirea îmbolnăvirilor (carantină); de maternitate; pentru îngrijirea copilului bolnav și în legătură cu protezarea ortopedică) o va constitui și în continuare venitul mediu lunar asigurat realizat pe parcursul a 12 luni calendaristice premergătoare lunii în care s-a produs riscul asigurat, venit din care au fost calculate și achitate contribuții individuale de asigurări sociale.

ATENŢIE CANICULA!!!

Starea caniculară generează o serie de riscuri termice precum sunt: şocul termic, insolaţia, deshidratarea, arsuri solare şi altele, care pot avea consecinţe grave asupra persoanelor expuse.

Potrivit Legii securităţii şi sănătăţii în muncă, angajatorii sînt obligaţi să ia măsurile necesare pentru protecţia securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, inclusiv pentru prevenirea riscurilor profesionale.

În vederea prevenirii riscurilor termice, condiţionate de starea caniculară, se impune realizarea unui şir de măsuri şi acţiuni. Printre acestea se înscrie revizuirea şi modificarea regimului de muncă, care presupune:

  • organizarea pauzelor de recreare;
  • reducerea duratei timpului de muncă;
  • încetarea proceselor de muncă în orele de maximă temperatură.

Salarii in plic

În Monitorul Oficial din 24.04.2019 a fost publicată Hotărîrea Guvernului nr. 232 din 24 aprilie 2019 cu privire la majorarea cuantumului minim garantat în sectorul real.

Modificările ulterioare stabilesc, că începînd cu 1 mai 2019, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real (la întreprinderi, organizații, instituții cu autonomie financiară, indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare juridică, în continuare - unități) se stabilește în mărime de 16,42 lei pe oră, sau 2775 de lei pe lună, calculat pentru un program complet de lucru în medie de 169 de ore pe lună.

Salarii in plic

Până în luna septembrie, Serviciul Fiscal de Stat va fi cu ochii pe restaurante și centrele de agrement, pe domeniul transportului și cel al construcțiilor. Anunțul a fost făcut de către reprezentanții instituției în cadrul unei ședințe organizate pe platforma Consiliului economic de pe lângă prim-ministru, la care s-a discutat despre reducerea ocupării informale și a fenomenului ”salariilor în plic”. Astfel, până în luna septembrie 2019 controalele organizare de către Fisc vor avea un caracter de conformare benevolă, iar ulterior, pentru agenții economici care nu se vor conforma, acestea vor fi planificate.

Lista întreprinderilor ce vor fi supuse controlului se va stabili în conformitate cu criteriile de risc specifice fiecărui agent economic.

În Registrul de Stat al controalelor a fost publicat Graficul controalelor planificate pentru anul 2019 de către Serviciul Fiscal de Stat. Conform informației făcute publice, controale prin metoda de verificare totală vor fi efectuate de către toate subdiviziunile teritoriale ale autorității fiscale la 882 agenți economici.

Amintim că, obiectivul strategic al SFS este promovarea unui nivel sporit de conformare voluntară a contribuabililor. Pentru aceasta sunt applicate măsuri, acțiuni și procedee, scopul cărora este asigurarea deservirii și tratarea corectă a contribuabililor, în funcție de criteriile de risc, care includ și comportamentul fiscal al contrubuabilului.