În baza analizei situaţiei epidemiologice determinate de coronavirusul de tip nou COVID-19, a factorilor de risc privind managementul situaţiei de urgenţă generate de virusul SARS-CoV-2, â indicatorilor de sănătate publică şi a raportului prezentat de Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică, Comisia Naţională Extraordinară de Sănătate Publică constată ca situaţia epidemiologica are tendinţă de agravare.

Astfel, până la data de 8 septembrie 2021, în Republica Moldova au fost înregistrate, cumulativ, 272.325 cazuri de COVID-19, dintre care 5.351 sunt cazuri active. Se constată o creştere continuă a numărului de îmbolnăviri pe parcursul ultimelor 6 săptămâni, de la 479 cazuri înregistrate în săptămâna 28 (12.07-18.07) până la 3231 în săptămâna 35 (30.08-05.09). Este în creştere şi rata de contagiozitate, care pentru ultimele 7 zile a constituit 1.41, ceea ce caracterizează intensitatea procesului. rândul copiilor, cu o creştere de arativ cu săptămâna precedentă.

Se înregistrează un număr sporit de cazuri în peste 30% în săptămâna 35 (30.08-05.09), comparativ cu săptămîna precedentă. In aceeaşi perioadă, numărul persoanelor decedate a crescut cu 35,5%.

Actualmente, la tratament în secţiile COVID-19 se află 1331 pacienţi, acesta fiind numărul maxim de pacienţi aflaţi la tratament concomitent pentru ultima perioadă, ponderea paturilor ocupate fiind de 76,6% din numărul celor activate la momentul actual pentru pacienţi cu COVID-19. Din numărul persoanelor internate, 387 (29,1%) de pacienţi sunt în stare gravă, iar alte 128 (9,6%) - în Stare extrem de gravă, dintre care 60 de pacienţi sunt la respiraţie asistată şi 15 pacienţi sunt intubaţi.

Luând în considerare tendinţa de amplificare a procesului epidemic la nivel naţional, care indică necesitatea menţinerii unui nivel sporit de alertă şi a răspunsului adecvat la situaţia epidemiologică pentru a preveni răspândirea infecţiei, în temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, Comisia Naţională Extraordinară de Sănătate Publică

HOTĂRĂŞTE:

1. Se declară stare de urgenţă în sănătate publică pe întreg teritoriul Republicii Moldova în perioada 10 septembrie - 30 octombrie 2021.

2. Se desemnează Ministerul Sănătăţii şi Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică în calitate de autorităţi publice responsabile pentru gestionarea urgenţei în sănătate publică.

3. Ministerul Sănătăţii, până la data de 13 septembrie 2021, de comun acord cu autorităţile publice centrale, va actualiza şi va prezenta spre aprobare Planul de pregătire şi răspuns la infecţia cu coronavirus de tip nou (COVID-19), Versiunea 3.

4. Începând cu data de 11 septembrie 2021, accesul persoanelor cu vârsta de 18 ani şi mai mult la evenimentele desfăşurate în aer liber, precum spectacole, concerte, festivaluri etc. şi în incinta teatrelor, cinematografelor, sălilor de concert, cluburilor de noapte şi ringurilor de dans se permite cu respectarea următoarelor condiţii:

4.1 prezentarea certificatului de vaccinare împotriva virusului SARS-CoV-2 cu schema completă de vaccinare (pe suport de hârtie sau în format digital). Dovada imunizării este valabilă dacă au trecut cel puţin 14 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare; sau

4.2 prezentarea rezultatului negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV2 nu mai vechi de 48 de ore (pe suport de hârtie sau în format digital); sau

4.3 prezentarea concluziei medicale confirmative în cazul persoanelor care au suportat COVID-19, în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi (6 luni), sau un act confirmativ de prezenţă a anticorpilor anti-COVID19. Actul confirmativ este valabil pe durata a 90 zile de la data efectuării investigaţiei.

5. Autorităţile din domeniul ordinii publice şi apărării naţionale vor intensifica supravegherea respectării de către persoanele fizice şi juridice a măsurilor de prevenire şi control al infecţiei COVID-19.

6. Se dispune Agenţiei Naţionale de Transport Auto, de comun cu Ministerul Afacerilor Interne, să intensifice controlul respectării măsurilor de prevenire şi control al infecţiei COVID-19 în transportul rutier de persoane în trafic local, municipal/raional/interraional şi internaţional.

7. Se dispune Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică, în termen de 5 zile, sa elaboreze/actualizeze instrucţiunile pentru activitate în condiţii de pandemie COVID-19 pentru unităţile economice şi sociale cu diverse genuri de activitate.

8. Comunitatea academică, experţii în medicină şi domenii adiacente se vor angaja în campania de informare obiectivă şi corectă a societăţii cu privire la necesitatea implementării măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor cu infecţia COVID-19, în special despre necesitatea vaccinării, prin explicarea argumentată a riscurilor cauzate de infectarea cu multiplele tulpini ale coronavirusului de tip nou.

9. Autorităţile publice vor colabora cu mass-media pentru a informa publicul despre prevederile prezentei hotărâri şi necesitatea respectării stricte a măsurilor restrictive şi a măsurilor de prevenire şi control al infecţiei COVID-19.

10. Hotărârile Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică sunt executorii pentru autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, pentru persoanele fizice şi juridice, indiferent de domeniul de activitate şi forma juridică de organizare.

11. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică vor asigura revizuirea tuturor hotărârilor/dispoziţiilor aprobate, aducându-le în concordanţă cu hotărârile Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică a Republicii Moldova.

12. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică şi va servi drept temei pentru tragerea la răspundere contravenţională şi/sau penală a persoanelor vinovate.

13. Prezenta hotărâre intră în vigoare la momentul emiterii şi se publică pe pagina oficială a Guvernului.

Prim-ministru Contrasemnează: Vicepreşedinte al Comisiei, Ministru al sănătăţii NATALIA GAVRILITA* Ala NEMERENCO Secretar al Comisiei, Director interimar al Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică Vasile GUŞTIUC