2019 salariul minim pe economie crește

În Monitorul Oficial din 24.04.2019 a fost publicată Hotărîrea Guvernului nr. 232 din 24 aprilie 2019 cu privire la majorarea cuantumului minim garantat în sectorul real.

Modificările ulterioare stabilesc, că începînd cu 1 mai 2019, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real (la întreprinderi, organizații, instituții cu autonomie financiară, indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare juridică, în continuare - unități) se stabilește în mărime de 16,42 lei pe oră, sau 2775 de lei pe lună, calculat pentru un program complet de lucru în medie de 169 de ore pe lună.

Citește mai departe...

Ungherașe

În conformitate cu prevederile lit.j), art.13 al Legii nr.186 din 10.07.2008 cu privire la securitatea și sănătatea în muncă, angajatorul fiecărei companii are obligația să ia măsuri pentru asigurarea unității cu materiale necesare informării și instruirii lucrătorilor și anume: afișe, ghiduri, filme cu privire la securitatea și sănătatea în muncă.

Toți lucrătorii – indiferent de meseria practicată și de specificul activității desfășurate la locul de muncă – sunt expuși unor riscuri profesionale. Acestea pot însa fi limitate, cu ajutorul unor măsuri pe care angajatorul trebuie să le ia, iar angajatul, să le respecte, în acord cu legislația în vigoare. Una din măsuri, este informarea angajaților cu afișe, ghiduri, filme, etc. Informarea lucrătorilor, despre un pericol sau despre riscurile implicate de acest pericol, precum și despre acțiunile care trebuie să fie luate pentru protectia lor este un mijloc eficient și bine venit pentru fiecare întreprindere.

Citește mai departe...

SRL ”CADRE CONSULT” reprezintă serviciul extern, care oferă consultanță și întocmirea (completarea) documentației din domeniile serviciul resurse umane, securitatea și sănătatea în muncă, consultații în legislația muncii,  semnalizări la locul de muncă , precum și afișe tematice (ungherașe) în domeniul SSM în conformitate cu normele legale, acoperînd toată gama de activități la întreprinderi, precum și consultații juridice în domeniul legislației muncii.

Perioada de activitate ne-a învățat semnificația unor servicii de calitate, importanța respectării legislației și termeni minimi de executare a lucrărilor, de aceea oferim servicii bune cu preț rezonabil. Firma noastră dă dovadă de corectitudine și etică în afaceri, profesionalism, confidențialitate și operativitate în tot ceea ce întreprinde, pentru a găsi cele mai bune soluții în rezolvarea situațiilor apărute.

Oamenii sunt cea mai importantă resursă a unei companii și pentru a fi utilizată eficient este necesar să se implementeze un proces continuu de planificare și organizare.

Angajatorul are obligația, conform legii, să dispună toate măsurile tehnice și organizatorice de protecție și prevenire, care se impun în urma evaluării factorilor de risc, deaceia noi venim în ajutor pentru realizarea acestor măsuri.

O comunitate prosperă de afaceri creează locuri de muncă, iar o bună gestionare a securității și sănătății la locul de muncă este un aspect esențial în acest sens. Asigurarea condițiilor sigure de muncă pentru angajați, reprezintă și un element esențial în calitatea producerii bunurilor și prestării serviciilor oricărei companii.

Scopul pentru care ne-am creat a fost de a veni în sprijinul tuturor celor care necesită un sfat juridic prompt și competent în cadrul litigiilor de muncă.

Relația dintre angajator și angajat este una foarte complexă. Compania noastră ofera servicii de consultații în materia contractelor individuale și colective de muncă, în cazul concedierilor sau a măsurilor de protecție socială, precum și în litigiile apărute din clauzele speciale înserate în contractele de muncă, cum ar fi cele de loialitate, concurență și confidențialitate, etc.

În cazul unei colaborări angajații SRL ”CADRE CONSULT” garantează confidențialitatea interacțiunii cu beneficiarii săi și poarta răspundere pentru rezultatele propriilor activități în conformitate cu legislația în vigoare și prevederile contractuale.

Vă dorim succese și sperăm la o colaborare eficientă pe viitor, oferindu-vă cele mai optime soluții.