În conformitate cu prevederile lit.j), art.13 al Legii nr.186 din 10.07.2008 cu privire la securitatea și sănătatea în muncă, angajatorul fiecărei companii are obligația să ia măsuri pentru asigurarea unității cu materiale necesare informării și instruirii lucrătorilor și anume: afișe, ghiduri, filme cu privire la securitatea și sănătatea în muncă.

Toți lucrătorii – indiferent de meseria practicată și de specificul activității desfășurate la locul de muncă – sunt expuși unor riscuri profesionale. Acestea pot însa fi limitate, cu ajutorul unor măsuri pe care angajatorul trebuie să le ia, iar angajatul, să le respecte, în acord cu legislația în vigoare. Una din măsuri, este informarea angajaților cu afișe, ghiduri, filme, etc. Informarea lucrătorilor, despre un pericol sau despre riscurile implicate de acest pericol, precum și despre acțiunile care trebuie să fie luate pentru protectia lor este un mijloc eficient și bine venit pentru fiecare întreprindere.

Măsurile luate de către angajator privind afișarea informație la locurle accesibie angajaților duce la reducerea considerabilă a accidentelor de muncă sau îmbolnăvirilor profesionale.

Scopul informării angajaților prin metoda afișelor tematice la capitolul securității și sănătății în muncă este de a reduce probabilitatea accidentării sau îmbolnăvirii angajatului, cu crearea în acelaşi timp a condiţiilor confortabile de muncă, precum și la o productivitate maximală a acesteia. Acesta este o metodă foarte importantă în funcţionarea întreprinderii, dar şi un bun factor pentru angajatorii noilor întreprinderi.

Întru executarea acestor prevederi compania noastră vă oferă un șir de afișe tematice la acest capitol cum ar fi:

Ungherașe generale:

Ungherașe personalizate:

Afișele tematice sunt confecționate din PVC - plastic, oracal laminat cu grosimea 4 mm cu rezistență la umiditate.

Mărimile acestor ungherașe pot fi: 

  • 70 X 42 cm,
  • 80 X 48 cm, 
  • 100 X 60 cm

Mărimile depind de locul unde vor fi amplasate și cît de mare este spațiul destinat pentru afișarea lor.

Ungherașe realizate:

Exemple cu ungherase realizate.

Joomla Plugins