În conformitate cu legislația în vigoare, Planul de Evacuare în caz de incendiu este obligatoriu pentru toate clădirile civile și industriale.

Configurația planului de evacuare a persoanelor depinde atât de tipul și destinația construcției, cât și de numărul persoanelor care se pot afla simultan în aceasta.

Plan de evacuare în caz de incendiu

  • Plan de evacuare pe nivel - dacă se află simultan mai mult de 30 de persoane pe nivelul respectiv;
  • Plan de evacuare pe încăpere - dacă în încăperea respectiva se află cel puțin 50 de persoane;
  • Plan de evacuare pentru fiecare încăpere destinată cazării, indiferent de numărul de locuri;

Pentru spatiile pentru birouri înglobate în alte construcții, planurile de evacuare sunt extrase din planul de evacuare al obiectivului și se afișează de către proprietar, conducătorul instituției / operatorului economic sau administrator.

După întocmirea planului de evacuare, acesta trebuie să fie afișat pe fiecare nivel, pe căile de acces și în locurile vizibile, astfel încât să poată fi văzut de către toate persoanele, iar în încăperi, pe partea interioara a ușilor.

 Planul de evacuare se întocmește pe baza schiței nivelului sau a încăperii, pe care se marchează cu culoare verde traseele de evacuare prin uși, coridoare și case de scări sau scări exterioare.

În acest context, compania noastră vine în ajutor pentru întocmirea planurilor de evacuare.

Modele Planuri de Evacuare

Joomla Plugins