Preocuparea oricărui manager este obținerea de pe urma lucrărilor realizate, a unui profit, astfel încât să poată continua activitatea sigură a întreprinderii. Această activitate se realizează prin asigurarea unui loc de muncă sigur cu angajați protejați.

În conformitate cu prevederile Legii nr.186 din 10.07.2008 și HG 95 din 05.02.2014, angajatorul fiecărei companii are obligația să asigure elaborarea instrucţiunilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinînd seama de particularităţile activităţilor şi ale locurilor de muncă.

 SRL ”CADRE CONSULT” cu seriozitate și profesionalism vă oferă soluții pentru toate aceste aspecte, unde vor fi realizate următoarele:

 • Elaborarea şi aprobarea instrucțiunilor necesare cu privire la securitatea și sănătatea în muncă;

 • Elaborarea și aprobarea Planului tematic anual cu privire la instruirea personalului în domeniul SSM;

 • Întocmirea și actualizarea planului de prevenire și protecţie;

 • Elaborarea instrucţiunilor pe funcții pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în munca, ţinând seama de particularităţile activităţii întreprinderii, precum și ale locurilor de muncă/posturilor deținute;

 • Elaborarea tuturor proiectelor de ordine din domeniul SSM;

 • Întocmirea documentaţiei ce ţine de atestarea locurilor de muncă;

 • Completarea fişelor personale  în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a salariaţilor;

 • Întocmirea și completarea registrelor de evidență;

 • Întocmirea proceselor verbale (după caz);

 • Elaborarea fişei colective  de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă (după caz);

 • Decizie cu privire la constituirea comitetului pentru securitate şi sănătate în muncă (după caz).

 • Precum și alte acte din domeniul securității și sănătății în muncă necesare pentru o activitate mai sigură la întreprinderea Dumneavoastră.