În conformitate cu cerințele minime generale privind semnalizarea de securitate și sănătate în muncă, aprobate prin HG nr. 918 din 18.11.2013, Regulamentul privind modul de organizare a activităților de protecție a lucrărilor la locul de muncă și prevenire a riscurilor profesionale, aprobat prin HG nr.95 din 05.02.2009 și în baza Legii securității și sănătății în muncă nr.186-XVI din 10.07.2008, angajatorul este obligat să asigure securtatea și sănătatea lucrătorilor sub toate aspectele ce țin de activitatea desfășurată și să prevadă semnalizarea la locul de muncă.

Noi, Vă oferim o gamă largă de semne, indicatoare și panouri pentru toate domeniile de activitate la prețuri accesibile.

Catalog de Semne

Indicatoare de avertizare

Indicatoare de Avertizare

Indicatoare de Informare generală

Indicatoare de Informare Generala

Indicatoare de Obligativitate

Indicatoare de Obligativitate

Indicatoare de Interzicere

Indicatoare de Interzicere

Indicatoare Combinate