Salarii in plic

În Monitorul Oficial din 24.04.2019 a fost publicată Hotărîrea Guvernului nr. 232 din 24 aprilie 2019 cu privire la majorarea cuantumului minim garantat în sectorul real.

Modificările ulterioare stabilesc, că începînd cu 1 mai 2019, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real (la întreprinderi, organizații, instituții cu autonomie financiară, indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare juridică, în continuare - unități) se stabilește în mărime de 16,42 lei pe oră, sau 2775 de lei pe lună, calculat pentru un program complet de lucru în medie de 169 de ore pe lună.

Salarii in plic

Până în luna septembrie, Serviciul Fiscal de Stat va fi cu ochii pe restaurante și centrele de agrement, pe domeniul transportului și cel al construcțiilor. Anunțul a fost făcut de către reprezentanții instituției în cadrul unei ședințe organizate pe platforma Consiliului economic de pe lângă prim-ministru, la care s-a discutat despre reducerea ocupării informale și a fenomenului ”salariilor în plic”. Astfel, până în luna septembrie 2019 controalele organizare de către Fisc vor avea un caracter de conformare benevolă, iar ulterior, pentru agenții economici care nu se vor conforma, acestea vor fi planificate.

Lista întreprinderilor ce vor fi supuse controlului se va stabili în conformitate cu criteriile de risc specifice fiecărui agent economic.

În Registrul de Stat al controalelor a fost publicat Graficul controalelor planificate pentru anul 2019 de către Serviciul Fiscal de Stat. Conform informației făcute publice, controale prin metoda de verificare totală vor fi efectuate de către toate subdiviziunile teritoriale ale autorității fiscale la 882 agenți economici.

Amintim că, obiectivul strategic al SFS este promovarea unui nivel sporit de conformare voluntară a contribuabililor. Pentru aceasta sunt applicate măsuri, acțiuni și procedee, scopul cărora este asigurarea deservirii și tratarea corectă a contribuabililor, în funcție de criteriile de risc, care includ și comportamentul fiscal al contrubuabilului.

Reglementarea plății salariului mediu pentru zilele de sărbătoare nelucrătoare pentru salariații care sunt remunerați în acord sau pe unitate de timp – oră sau zi a fost stabilită în alin. (11) al art. 111. În cazul salariaților cu salarii de funcție (salariul de bază) care nu se modifică în luna în care sunt zile de sărbătoare nelucrătoare, reglementarea a fost inclusă într-un aliniat nou – (5), din art. 135 al Codului muncii. Propunerea a fost formulată într-un proiect de hotărâre de Guvern, elaborat de către Ministerul Finanțelor, care a fost aprobat de către Executiv, prin asumarea răspunderii.

Casa Națională de Asigirări Sociale al RM la 18.06 2018, a modificat REGULAMENTul privind evidența plătitorilor de contribuții la bugetul asigurărilor sociale de stat.