Planul de pregătire și răspuns la infecția cu Coronavirus de tip nou (COVID-19) (Versiunea 2) în Republica Moldova este un plan al Guvernului Republicii Moldova și a fost aprobat de către Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică și vizează răspunsul intersectorial pentru protejarea populației Republicii Moldova în condițiile epidemiei/pandemiei de COVID-19 și prevenirea răspândirii cu minimizarea impactului asupra sănătății, efectelor sociale și economice. 

COMISIA NAŢIONALĂ EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

Hotărîre nr. 30 din 11 septembrie 2020

În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, la propunerea Directorului Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, începând cu data de 16 mai, prin Hotărîrea nr. 10 din 15 mai 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică, a fost declarată starea de urgență în sănătate publică pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Urmare a analizei situației epidemiologice actuale, precum și a evaluării nivelului de respectare a măsurilor de sănătate publică, Comisia națională extraordinară de sănătate publică,

HOTĂRĂŞTE:

1. Se prelungește, până la data de 30 septembrie 2020 inclusiv, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, starea de urgență în sănătate publică, declarată prin Hotărîrea

COMISIA NAŢIONALĂ EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

Hotărîre nr. 29 din 7 septembrie 2020

 În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, la propunerea Directorului Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, începând cu data de 16 mai, prin Hotărîrea nr. 10 din 15 mai 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică, a fost declarată starea de urgență în sănătate publică pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Urmare a analizei situației epidemiologice actuale, precum și a evaluării nivelului de respectare a măsurilor de sănătate publică, Comisia națională extraordinară de sănătate publică,

HOTĂRĂŞTE:

1. Subpunctul 5.4. din Hotărîrea nr. 26 din 21 august 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică se completează după cum urmează: „5.4.12. observatori

COMISIA NAŢIONALĂ EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

Hotărîre nr. 28 din 28 august 2020

 În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, la propunerea Directorului Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, începând cu data de 16 mai, prin Hotărîrea nr. 10 din 15 mai 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică, a fost declarată starea de urgență în sănătate publică pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Urmare a analizei situației epidemiologice actuale, precum și a evaluării nivelului de respectare a măsurilor de sănătate publică, Comisia națională extraordinară de sănătate publică,

HOTĂRĂŞTE:

1. Anexa nr. 7, Instrucţiunea privind pregătirea pentru redeschiderea şi reluarea activităţii instituţiilor de educaţie timpurie în contextul pandemiei COVID19, a Hotărîrii nr. 21 din 24 iulie 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică se modifică după cum urmează: