Hotărârea nr. 36 din 4 decembrie 2020 în temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, în scopul sporirii măsurilor aplicate de prevenire şi control a infecţiei COVID-19, Comisia naţională extraordinară de sănătate publică,

HOTĂRĂŞTE:

  1. Punctul 6 din Hotărârea Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică nr.35 din 27 noiembrie 2020 va avea următorul cuprins: „6. Se interzice desfăşurarea activităţilor de deservire în unităţile de alimentaţie publică (de tipul restaurantelor, barurilor, cantinelor, cafenelelor), precum şi în unităţile de alimentaţie publică amplasate în punctele de comercializare a produselor petroliere, centrele comerciale, aeroporturi, porturi internaţionale şi în punctele internaţionale de trecere a frontierei de stat, în intervalul orelor 22.00 - 07.00."

În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, la propunerea directorului Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică, având în vedere că evaluarea indicatorilor nivelului de risc al transmiterii virusului SARS-CoV-2, indică necesitatea menţinerii unui răspuns amplificat la situaţia epidemiologică, determinată de răspândirea noului coronavirus, reieşind din evoluţia la nivel naţional a situaţiei epidemiologice până la data de 27 noiembrie 2020, luând în considerare, în mod special, creşterea numărului de persoane infectate la nivel naţional, precum şi creşterea zilnică a numărului de cazuri noi confirmate, implementarea deficitară a măsurilor de prevenire, interacţiunea intensă şi mobilitatea persoanelor, aspecte care generează o presiune constantă asupra capacităţii de gestionare a unităţilor administrativ - teritoriale şi a sistemului sanitar, luând în considerare că în toate unităţile administrativ - teritoriale este stabilit nivelul de alertă ”Cod Roşu”, Comisia naţională extraordinară de sănătate publică constată că situaţia epidemiologică pe întreg teritoriul ţării se agravează alarmant. în scopul sporirii măsurilor aplicate de prevenire şi control a infecţiei COVID-19, Comisia naţională extraordinară de sănătate publică

HOTĂRĂŞTE:

  1. Se declară starea de urgenţă în sănătate publică pe întreg teritoriul Republicii Moldova pe perioada 30 noiembrie 2020 - 15 ianuarie 2021.

În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial, 2009, nr.67, art. 183), cu modificările ulterioare, a Hotărârii de Guvern nr. 820 din 14.12.2009 ,,Privind Comisia extraordinară de sănătate publică" și a prevederilor Dispoziției Primarului General a municipiului Chișinău cu nr. 215-d din 15.05.2020 ,,Cu privire la aprobarea Comisiei extraordinare de sănătate publică a municipiului Chișinău și a Regulamentului acesteia", urmare a analizei situației epidemiologice actuale, în contextul evoluției procesului epidemic în Republica Moldova, inclusiv în mun. Chișinău, Comisia extraordinară de sănătate publică (CESP) a municipiului Chișinău,

HOTARASTE:

  1. Se ia act de raportul prezentat de Centrul de Sănătate Publică Chișinău referitor la situația epidemiologică privind SARS-CoV-2, cu atenționarea asupra contextului nefavorabil și a creșterii, în continuare, a numărului de cazuri de infectare cu COVID-19 în mun. Chișinău.

Comisia Naţională Extraordinară de Sănătate Publică

Hotărîrea nr. 34 din 13 octombrie 2020

 În temeiul art. 55 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, urmare a analizei evoluţiei situaţiei epidemiologice, Comisia naţională extraordinară de sănătate publică constată că situaţia epidemiologică este nefavorabilă, fiind determinată în principal de tendinţele negative majore atestate în anumite unităţi administrativ-teritoriale ale ţării. în scopul sporirii eficienţei măsurilor de prevenire şi control a infecţiei COVID-19, Comisia naţională extraordinară de sănătate publică,

HOTĂRĂŞTE:

  1. Se instituie, începând cu 13 octombrie 2020, stare de urgenţă în sănătate publică în unităţile administrativ - teritoriale pentru care a fost stabilit gradul de alertă „Cod Roşu”, conform Anexei, în baza indicatorilor nivelului de risc al transmiterii virusului SARS-CoV-2, calculaţi şi prezentaţi de către Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică.
  2. începând cu 13 octombrie 2020, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră şi Serviciul Vamal, prin Ordin comun vor stabili regimul de activitate a punctelor de trecere a frontierei de stat, ţinând cont de evoluţia situaţiei epidemiologice pe teritoriul ţării şi în afara acesteia sau, după caz, vor decide asupra necesităţii sistării sau reluării activităţii punctelor de trecere a frontierei de stat în condiţiile art. 11 alin.(6) din Legea nr.215/2011- cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova.

COMISIA EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A MUNICIPIULUI CHIŞINĂU

H O T Ă R Â R E  nr. 24 din 11.10.2020

În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, a Hotărârii de Guvern nr. 820 din 14.12.2009 „Privind Comisia extraordinară de sănătate publică” și a prevederilor Dispoziției Primarului General a municipiului Chișinău cu nr. 215-d din 15.05.2020 „Cu privire la aprobarea Comisiei extraordinare de sănătate publică a municipiului Chișinău și a Regulamentului acesteia”, urmare a analizei situației epidemiologice actuale, în contextul evoluției procesului epidemic în Republica Moldova, inclusiv în mun. Chișinău, Comisia extraordinară de sănătate publică (CESP) a municipiului Chișinău,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se ia act de raportul prezentat de Centrul de Sănătate Publică Chișinău cu analiza situației epidemiologice și creșterea exponențială a numărului de cazuri de infecții cu noul coronavirus în mun. Chișinău.

2. Se menține în mun. Chișinău gradul de alertă „Cod Roşu”