Guvernul Republicii Moldova a aprobat și prezentat Parlamentului spre examinare un proiect de lege pentru modificarea și completarea a circa 20 de articole din Codul muncii al RM nr. 154-XV din 28 martie 2003.

Potrivit autorităților, modificările aprobate vor contribui la „perfecționarea și flexibilitatea legislației muncii”, aducerea acesteia în concordanță cu cerințele moderne ale economiei de piață și va asigura respectarea drepturilor și intereselor legitime ale ambelor părți privind raporturile de muncă.

Printre cele mai relevante modificări şi completări ce urmează a fi operate în Codul muncii se numără următoarele:

Astfel, în scopul îmbunătăţirii climatului investiţional, contractul individual de muncă poate fi încheiat pe durată determinată pentru perioada îndeplinirii obligaţiilor de muncă ale salariatului care absentează din motive

De la 01 mai 2017 salariul minim pe economie  crește cu 280 lei și ajunge la 2380 de lei pe lună

În Monitorul Oficial din 28.04.2017 a fost publicată Hotărîrea Guvernului nr. 242 din 26 aprilie 2017 cu privire la majorarea cuantumului minim garantat în sectorul real.

În conformitate cu prevederile  articolului 12  din  Legea salarizării nr. 847-XV din 14 februarie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 50-52, art. 336), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul a hotărărât modificarea punctului 1 din Hotărîrea Guvernului nr. 165 din 9 martie 2010 „Cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 35, art. 219). 

Începînd cu 16.03.2017 intră în vigoare noile modificări la Codul Contravențional al RM, aprobate prin Legea nr. 208 din 17.11.2016, conform căreia unitatea convențională va constitui 50 lei, iar încălcarea legislației muncii și a legislației cu privire la securitatea și sănătatea în muncă se va sancționa cu amendă de la 120 la 210 unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere și cu amendă de la 210 la 270 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

De asemenea, de la 16.03.2017, la Codul Contravențional intră în vigoare articolul 552 cu următorul cuprins:

Codul Muncii al Republicii MoldovaVă aducem la cunoștința Dumneavoastră unele modificări și completări ale Codului Muncii RM actualizate la 01.09.2016.

Versiunea include multe modificări şi completări cu articole noi privind concedii sociale ce a introdus noțiunea de concediu paternal, art. 1241, care include șase aliniate.

Modificări s-au făcut și la al. (1) articolul nr.120 ”Concediu neplătit: din motive familiale și din alte motive întemeiate, în baza unei cereri scrise, salariatul i se poate acorda, cu consimțămîntul angajatorului, un concediu neplătit cu o durată de pînă la 120 zile calendaristice, în care scop se emite un ordin (dispoziție, decizie, hotîrăre).

Respectiv s-a modificat și al. (1) art.126 privind acordarea concediului suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului în vîrstă de la 3 pînă la 6 ani.

Sperăm, ca informația expusă să vă fie de folos, iar pentru respectarea justă a legislației în vigoare, suntem gata să Vă oferim consultații juridice în domeniul legislației muncii.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 18 din 04.03.2016 privind moratoriul asupra controlului de stat şi Hotărîrii Guvernului nr. 810 din 29.06.2016 cu privire la prelungirea moratoriului asupra controlului de stat, pe perioada de la 1 aprilie 2016 până la 30 septembrie 2016 a fost instituit moratoriu asupra controalelor de stat, inclusiv fiscale, fapt ce a condiţionat restricţionarea Serviciului Fiscal de Stat în organizarea şi exercitarea controalelor fiscale la contribuabilii ce practică activitatea de întreprinzător.

Odată cu încetarea acţiunii moratoriului asupra controlului de stat, începând cu 1 octombrie 2016, Serviciul Fiscal de Stat va reiniția procedura de planificare şi efectuare a controalelor fiscale.

În scopul susținerii sloganului promovat - funcționarul fiscal în serviciul contribuabilului, reiterăm că acțiunile de control fiscal se vor demara exclusiv în temeiul identificării şi analizei riscurilor de neconformare a contribuabililor.