Luând în considerație, volumul de lucru în cadrul serviciului resurse umane și că oamenii sunt cea mai importantă resursă a unei companii, atunci, pentru a fi utilizată eficient este necesar să se implementeze un proces continuu de planificare și organizare.

Suntem pregătiți să vă oferim soluții și servicii pentru problemele de personal cu care vă confruntați. În colaborare cu noi veţi putea evita desele erori care se fac în aplicarea prevederilor legale, evitând urmările neplăcute ale unor astfel de greșeli: amenzi, pierderi financiare, conflicte de muncă, procese interminabile.

La capitolul serviciul resurse umane venim cu ajutor în identificarea și cuantificarea următoarelor:

  • Perfectarea documentelor și evidența personalului în cadrul întreprinderii, conform actelor normative.

  • Elaborarea Regulamentului Intern al Întreprinderii.

  • Elaborarea Regulamentului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
  • Calcularea nivelului minim de salarizare, conform categoriilor și în baza legislației.

  • Emiterea, distribuirea și evidența ordinelor de angajare, acordare a concediilor anuale/sociale, demisionare, etc.

  • Elaborarea fișelor de post pentru fiecare funcție în baza statelor de personal, luînd în cosiderație domeniul de activitate a întreprinderii și conform legislației în vigoare.

  • Elaborarea și înregistrarea corectă a contractelor individuale de muncă și de răspundere materială a angajatului la întreprinderea Dumneavoastră, precum și la necesitate a acordurilor adiționale.

  • Complectarea, evidența și păstrarea  dosarelor personale ale angajaților, precum și a persoanelor demisionate.

  • Eliberarea, înregistrarea și evidența permiselor nominale.

  • Elaborarea și evidența graficului de acordare a concediilor anuale.

  • Deschiderea, completarea și evidența registrelor din domeniul resurselor umane.

În atenția Dumneavoastră, Vă propunem, restabilirea cu verificarea corectitudinii evidenței cadrelor pentru anii precedenți, precum și arhivarea corectă a documentelor.