INSPECTORATUL DE STAT AL MUNCII

GRAFICUL CONTROALELOR PLANIFICATE pentru anul 2021

Domeniul I de activitate supus controlului: asigurarea respectării actelor legislative și a altor acte normative în domeniul raporturilor de muncă

Inspectoratul de Stat al Muncii a afișat graficul controalelor planificate pentru întregul an 2020. Vă recomandăm să studiați acest grafic și în cazul în care sunteți vizați, noi venim în ajutor pentru Dumneavoastră la întocmirea sau completarea  tuturor actelor necesare din domeniul securității și sănătății în muncă, precum și resurselor umane. Pentru a vizualiza graficul controalelor accesați aici...

Inspectoratul de Stat al Muncii a afișat graficul controalelor planificate pentru întregul an 2019. Vă recomandăm să studiați acest grafic și în cazul în care sunteți vizați, noi venim în ajutor pentru Dumneavoastră la întocmirea sau completarea  tuturor actelor necesare din domeniul securității și sănătății în muncă, precum și resurselor umane. Pentru a vizualiza graficul controalelor accesați aici...

Inspectoratul de Stat al Muncii a afișat graficul controalelor planificate pentru trimestrul IV al anului 2018. Vă recomandăm să studiați acest grafic și în cazul în care sunteți vizați, noi venim în ajutor pentru Dumneavoastră la de întocmirea sau completarea  tuturor actelor necesare din domeniul resurselor umane și securității și sănătății în muncă. Pentru a vizualiza graficul controalelor accesați aici...