Îndrumar de elaborare şi întreţinere a actelor normative din domeniul legislaţiei
muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă, pe care angajatorul este obligat
să le deţină ca dovadă a conformităţii la perevederile legislaţiei în vigoare

Actele respective pot fi solicitate de inspectorii de muncă în cadrul vizitelor de control.

A. RAPORTURI DE MUNCĂ (Codul Muncii nr. 154-XV din 28 martie 2003)