În contextul situației epidemiologice din țară și apariției riscului de îmbolnăvire cu coronavirus, în scopul asigurării protecției social-economice  privind combaterea COVID-19, asigurării unor condiţii de muncă sănătoase şi fără pericol și în conformitate cu prevederile Codului Muncii RM și Legii nr.186-XVI din 10.07.2008 cu privire la securitatea și sănătatea în muncă, se stabilește un set de acte necesare pentru fiecare întreprindere. 

Echipa noastră vă oferă ajutor în completarea corectă  al acestor acte după cum urmează: 

1. Instrucțiunea în domeniul securității şi sănătății în muncă în cazul de situație excepțională privind combaterea COVID-19.

2. Ordin de numire a persoanei responsabile de respectarea stării ingienico-sanitare la întreprindere.

3. Ordin cu privire la desfășurarea măsurilor de dezinfecție la locurile de muncă.

4. Ordin de stabilire a regimului special privind  activitatea în perioada situației epidimiologice. 

5. Ordin de aprobare a instrucțiunii în domeniul securității și sănătății în muncă.

6. Grafic de aerisire și dezinfectarea suprafețelor la întreprindere.

7. Registru de înregistrare a termometriei angajaților pentru prevenirea COVID-19. 

Vă dorim un viitor sănătos și productiv.

OBLIGAȚII, INTERDICȚII, RESTRICȚII PREVĂZUTE DE ACTELE EMISE DE CNESP ȘI CSE (COVID-19)
APLICABILE ACTIVITĂȚILOR PERSOANELOR JURIDICE DE DREPT PRIVAT

(la situația din 31 martie 2020)
  1. REGULI COMUNE, valabile pe toată perioada instituirii stării de urgență - până pe 15 mai 2020
  2. REGULI SPECIFICE, AFERENTE ACTIVITĂȚILOR ECONOMICE
  3. REGULI SPECIFICE AFERENTE ACTIVITĂȚII DE TRANSPORT

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale
Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică

GHID PRACTIC

Aprobat prin ordinul Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al RM nr 315 din 25 martie 2020

Măsuri-cheie pentru prevenirea infecţiei COVID-19 Ia locul de muncă

Autori: Ivirie Pînzaru, Svetlana Gherciu, Raisa Russu-Deleu

Referenţi:
Natalia Caterinciuc - dr. şt. med., şef Direcţie prevenirea şi controlul bolilor transmisibile din cadrul ANSP.
Natalia Silitrari - şef Direcţie promovarea sănătăţii din cadrul ANSP

Prezentul Ghid practic este destinat angajatorilor şi angajaţilor din economia naţională, care prestează servicii de producere, comercializare a bunurilor şi mărfurilor destinate populaţiei

Îndrumar de elaborare şi întreţinere a actelor normative din domeniul legislaţiei
muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă, pe care angajatorul este obligat
să le deţină ca dovadă a conformităţii la perevederile legislaţiei în vigoare

Actele respective pot fi solicitate de inspectorii de muncă în cadrul vizitelor de control.

A. RAPORTURI DE MUNCĂ (Codul Muncii nr. 154-XV din 28 martie 2003)