CODUL MUNCII AL REPUBLICII MOLDOVA

MODIFICAT

LP46 din 10.03.22, MO80-87/25.03.22 art.130; în vigoare 25.04.22

Articolul 10. Drepturile şi obligaţiile angajatorului

(1) Angajatorul are dreptul:

c1) să ofere salariaților care au copii cu vârsta de până la 3 ani servicii de îngrijire a acestora;

[Art.10 al.(1), lit.c1) introdusă prin LP46 din 10.03.22, MO80-87/25.03.22 art.130; în vigoare 25.04.22]

CODUL MUNCII AL REPUBLICII MOLDOVA

MODIFICAT

LP140 din 14.10.21, MO264-265/29.10.21 art.334; în vigoare 29.10.21

Articolul 781. Acordarea de zile libere salariaților în cazul   suspendării procesului educațional în regim  cu prezență fizică

(1) În cazul suspendării, în situații excepționale, a procesului educațional în regim cu prezență fizică în cadrul instituțiilor de învățământ, odată cu dispunerea de către autoritățile abilitate a unor măsuri speciale privind asigurarea securității, protecției vieții şi sănătății populației, cu consimțământul angajatorului, se acordă zile libere unuia dintre părinți sau tutorelui pentru supravegherea copiilor pe toată durata suspendării procesului educaţional în regim cu prezență fizică, cu achitarea unei indemnizații egale cu cel puțin 50% din salariul de bază al salariatului.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică:

În temeiul art.59 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, și ca urmare a analizei evoluției situației epidemiologice prin infecția cu COVID-19 pe plan național și internațional, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică constată că intensitatea procesului epidemic la nivel național este în descreștere .

În săptămâna 14 ( 4 - 10 aprilie 2022) au fost înregistrate 1 266 de cazuri de COVID-19, incidența în ultimele 7 zile a constituit 34 de cazuri la 100 mii de populație, înregistrând o scădere de 20,9% comparativ cu indicatorul respectiv din săptămâna precedentă. Au fost notificate 21 de decese, mortalitatea din ultimele 7 zile fiind de 0,6 decese la 100 mii de populație, înregistrând o scădere de 25% comparativ cu indicatorul respectiv din săptămâna precedentă.

Numărul de reproducție efectiv (Rt) pentru ultimele 7 zile a constituit 0,88, 'înregistrând 0 scădere de 1, 1 % comparativ cu săptămâna precedentă.

În Republica Moldova, prin metodă de secventiere, s-a confirmat prezența tulpinii Omicron cu o pondere de 100%, inclusiv 3 cazuri Omicron sublineage BA1 și 13 cazuri Omicron sublineage BA2.

Acoperirea vaccinală cu schemă completă 'în populația generală raportat la numărul de populație conform recensământului din anul 2014 este de circa 31 %. Totodată, acoperirea vaccinală pentru populația cu reședința obișnuită pe teritoriul Republicii Moldova (rară Transnistria) cu schemă completă este de 35,7%, iar pentru grupa de vârstă 18+ este de 45,3%, ceea ce constituie totuși un nivel sub țintă de 70% necesară pentru atingerea imunității colective. În săptămâna 14 'în cadrul procesului de vaccinare au fost vaccinate 5 363 de persoane, cu 20,3% mai puțîn față de aceeași perioada a săptămânii trecute, doză booster a fost administrată la 290 316 persoane.

Conform datelor Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor, situația epidemiologică actuală din statele UE/SEE se caracterizează printr-o rată globală de notificare a cazurilor ridicată, dar în scădere.

Numărul de cazuri a crescut în China, înregistrând în jur de 20 000 de cazuri noi pe zi.

Totodată, la dată de 24 februarie 2022, Parlamentul Republicii Moldova a declarat starea de urgență în contextul situației legate de securitatea regională. Astfel, în perioada 24 februarie 2022, ora 00.00 - 11 aprilie 2022, ora 06:00, în Republica Moldova au intrat 411416 cetățeni pe segmentul MD-UĂ, au ieșit 314 534 de cetățeni străini.

În total, pe teritoriul Republicii Moldova sunt 96 882 de cetățeni străini ( cetățeni ucraineni și de alte naționalități).

Pe parcursul ultimelor 10 săptămâni, pe teritoriul Republicii Moldova se înregistrează o scădere stabilă a numărului de cazuri de COVID-19 (de la 31301 cazuri în săptămâna 04/2022 la 1266 de cazuri în săptămâna 14/2022). Aceeași tendința se înregistrează și pentru cazurile de deces pentru ultimele 8 săptămâni, scăzând de la 186 de cazuri în săptămâna 06/2002 la 21 de cazuri în săptămâna 14/2022. Procentul cazurilor pozitive a scăzut de la 30% în săptămâna 04/2022 la 6% în săptămâna 14/2022.

În săptămâna 14/2022 doar municipiul Bălți se află în zona galbenă conform incidenței, iar restul raioanelor sunt în zona verde.

Conform tendințelor estimate, se prognozează că în următoarele 2-3 săptămâni numărul cazurilor de boală să fie înregistrat sub formă de platou.

În contextul menținerii unei incidente joase a infecției provocate de virusul SARSCo V-2, în conformitate cu recomandările actualizate ale Organizației Mondiale a Sănătății privind considerentele pentru implementarea sau ajustarea măsurilor de sănătate publică în contextul COVID-19, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică

HOTĂRĂȘTE:

1. Se anulează, începând cu 16 aprilie 2022, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, starea de urgență în sănătate publică, declarată prin Hotărârea Comisiei Naționale

în temeiul art.58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, și ca urmare a analizei evoluției situației epidemiologice pe plan național și internațional, Comisia națională extraordinară de sănătate publică constată că intensitatea procesului epidemic este încă înaltă la nivel național.

în săptămâna 10 (07.03.2022-13.03.2022) au fost înregistrate 2.601 cazuri de COVID-19, iar incidența în ultimele 7 zile a constituit 67 de cazuri la 100 mii populație, înregistrând o scădere de 32,6% comparativ cu săptămâna precedentă și 84,6% comparativ cu luna precedentă. Au fost notificate 57 de decese, mortalitatea din ultimele 7 zile fiind de 1,5 decese la 100 mii populație și înregistrând o scădere de 26% comparativ cu săptămâna precedentă și 69,4% comparativ cu luna precedentă.

În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război, art. 2 din Hotărârea Parlamentului nr. 41/2022 privind declararea stării de urgență, pct. 6, 7, 8 și 9 din Regulamentul Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001, Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova