COD Nr. 154
din 28-03-2003

CODUL MUNCII AL REPUBLICII MOLDOVA

Publicat : 29-07-2003 în Monitorul Oficial Nr. 159-162 art. 648

 MODIFICAT

LP452 din 28.12.23, MO28-31/23.01.24 art.47; în vigoare 23.01.24

Articolul 353. Scutirea salariaţilor şi a reprezentanţilor  acestora de plata cheltuielilor judiciare

Salariaţii sau reprezentanţii acestora care se adresează în instanţele de judecată cu cereri de soluţionare a litigiilor şi conflictelor ce decurg din raporturile prevăzute la art.348 (inclusiv pentru a ataca hotărîrile şi deciziile judecătoreşti privind litigiile şi conflictele vizate) sînt scutiţi de plata cheltuielilor judiciare (a taxei de stat şi a cheltuielilor legate de judecarea pricinii). În acest caz se achită taxa de timbru în mărimea prevăzută de Legea taxei de stat nr. 213/2023.

[Art.353 modificat prin LP452 din 28.12.23, MO28-31/23.01.24 art.47; în vigoare 23.01.24]

GUVERNUL

HOTĂRÂRE Nr. 985

din 06-12-2023 privind stabilirea cuantumului salariului
minim pe țară pentru anul 2024

Publicat : 07-12-2023 în Monitorul Oficial Nr. 465-467 art. 1151

În temeiul art. 3 din Legea nr. 1432/2000 privind modul de stabilire și reexaminare a salariului minim (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.21-24, art.79), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE:

  1. Se stabilește, începând cu 1 ianuarie 2024, salariul minim pe țară în cuantum de 5000 de lei lunar pentru un program complet de lucru de 169 de ore (în mediu pe lună), ceea ce reprezintă 29,58 lei pe oră. În cazul în care programul de muncă este, potrivit legii, mai mic de 40 de ore pe săptămână, salariul minim orar se calculează prin raportarea salariului minim lunar, prevăzut în prezentul punct, la numărul mediu de ore lunar, potrivit programului legal de lucru aprobat.
  2. Se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 670/2022 privind stabilirea cuantumului salariului minim pe țară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2022, nr. 305, art. 752), cu modificările ulterioare.

COD Nr. 154
din 28-03-2003

CODUL MUNCII AL REPUBLICII MOLDOVA

Publicat : 29-07-2003 în Monitorul Oficial Nr. 159-162 art. 648

 MODIFICAT

LP241 din 31.07.23, MO318-321/18.08.23 art.564; în vigoare 01.01.24

Articolul 1241. Concediul paternal

(1)  Concediul paternal se acordă în condiţiile prevăzute de prezentul articol pentru a asigura participarea efectivă a tatălui la îngrijirea copilului nou-născut sau adoptat.

[Art.1241 al.(1) modificat prin LP241 din 31.07.23, MO318-321/18.08.23 art.564; în vigoare 01.01.24]

(2) Tatăl copilului nou-născut beneficiază de dreptul la concediu paternal până la 15 zile calendaristice. Tatăl copilului adoptat beneficiază de dreptul la concediu paternal până la 15 zile calendaristice în temeiul alin. (22).

[Art.1241 al.(2) în redacție LP241 din 31.07.23, MO318-321/18.08.23 art.564; în vigoare 01.01.24]

(21) Concediul paternal poate fi acordat integral sau divizat în până la 3 fracțiuni, pe parcursul primelor 12 luni de la nașterea copilului. O fracțiune de concediu reprezintă cel puțin 5 zile calendaristice. Salariatul beneficiază de concediu paternal în baza cererii depuse cu cel puțin 5 zile înainte de fiecare fracțiune de concediu, cu excepția cazului în care perioadele fracțiunilor au fost stabilite în prealabil cu angajatorul. 

[Art.1241 al.(21) introdus prin LP241 din 31.07.23, MO318-321/18.08.23 art.564; în vigoare 01.01.24]

(22) În cazul taților care au adoptat copii, concediul paternal se acordă în baza unei cereri scrise, în primele 12 luni din ziua încuviințării adopției. La cerere se anexează o copie a hotărârii instanței de judecată privind încuviințarea adopției și o copie a certificatului de naștere al copilului.

COD Nr. 154
din 28-03-2003

CODUL MUNCII AL REPUBLICII MOLDOVA

Publicat : 29-07-2003 în Monitorul Oficial Nr. 159-162 art. 648

MODIFICAT

LP212 din 20.07.23, MO297-301/10.08.23 art.514; în vigoare 10.08.23

Articolul 101. Munca în schimburi

(1) Munca în schimburi, adică lucrul în 2, 3 sau 4 schimburi, se aplică în cazurile cînd specificul activității instituției sau durata procesului de producţie depăşeşte durata admisă a zilei de muncă, precum şi în scopul utilizării mai eficiente a utilajului, sporirii volumului de producţie sau de servicii.

[Art.101 al.(1) modificat prin LP212 din 20.07.23, MO297-301/10.08.23 art.514; în vigoare 10.08.23]

(11) În funcție de specificul activității, pentru organele securității statului și organele afacerilor interne, durata zilnică a timpului de muncă în schimburi se stabilește prin act administrativ, cu respectarea duratei întreruperii în muncă între schimburi. Durata zilnică a timpului de muncă în schimburi nu poate depăși 24 de ore.

[Art.101 al.(11) introdus prin LP212 din 20.07.23, MO297-301/10.08.23 art.514; în vigoare 10.08.23]

COD Nr. 154
din 28-03-2003

CODUL MUNCII AL REPUBLICII MOLDOVA

Publicat : 29-07-2003 în Monitorul Oficial Nr. 159-162 art. 648

MODIFICAT

LP170 din 22.06.23, MO223-226/30.06.23 art.392; în vigoare 30.06.23

Articolul 111. Zilele de sărbătoare nelucrătoare

(1) În Republica Moldova zile de sărbătoare nelucrătoare sînt:

g2) 1 iunie – Ziua Internațională a Copilului;

[Art.111 al.(1), lit.g2) introdusă prin LP170 din 22.06.23, MO223-226/30.06.23 art.392; în vigoare 30.06.23]