În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, urmare a analizei evoluţiei situaţiei epidemiologice în plan național și internațional, Comisia naţională extraordinară de sănătate publică constată că situaţia epidemiologică rămîne a fi nefavorabilă. În Republica Moldova, până la data de 10 ianuarie 2021 au fost înregistrate în total 149 391 cazuri, dintre care 3 139 decese și 138 440 au fost vindecate, iar 7 812 rămân a fi cazuri active. 4 974 persoane au forme ușoare ale bolii și urmează tratament la domiciliu, 2 540 persoane sunt spitalizate, dintre care 228 persane sunt în stare extrem de gravă, 866 – în stare gravă și 1 324 – în stare medie. Reieșind din cele menționate, Comisia naţională extraordinară de sănătate publică,   

HOTĂRĂŞTE:

  1. Se prelungeşte până la data de 15 februarie 2021 inclusiv, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, starea de urgenţă în sănătate publică, declarată prin Hotărârea nr. 35 din 27 noiembrie 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică, cu posibilitatea de revizuire a termenului dat în funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice la nivel naţional.

În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, urmare a analizei evoluţiei situaţiei epidemiologice în plan naţional şi internaţional, Comisia naţională extraordinară de sănătate publică constată că situaţia epidemiologică rămîne a fi nefavorabilă. Reieşind din cele menţionate, Comisia naţională extraordinară de sănătate publică,

HOTĂRĂŞTE:

  1. Se abrogă, începând cu data de 8 ianuarie 2021, Hotărîrea nr. 39 din 21 decembrie 2020 a Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică.
  2. Autoritatea Aeronautică Civilă va asigura reluarea tuturor curselor aeriene regulate de pasageri şi a charterelor regulate de pasageri cu Marea Britanie, începând cu 08 ianuarie 2021, orele 00:00.

În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, urmare a analizei evoluţiei situaţiei epidemiologice în plan naţional şi internaţional, Comisia naţională extraordinară de sănătate publică constată că situaţia epidemiologică rămîne a fi nefavorabilă. Totodată, conform datelor autorităţilor de sănătate publică din Marea Britanie, confirmate şi de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, a fost identificată o nouă tulpină a virusului SARS CoV2. Reieşind din cele menţionate şi în scopul prevenirii răspândirii noii tulpini a coronavirusului SARS CoV 2, identificate în Marea Britanie, Comisia naţională extraordinară de sănătate publică,

HOTĂRĂŞTE:

  1. Autoritatea Aeronautică Civilă va asigura:

1.1. Sistarea tuturor curselor aeriene regulate de pasageri cât şi a charterelor regulate de pasageri cu Marea Britanie începând cu 23 decembrie 2020, orele 00:00.

În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, urmare a analizei evoluţiei situaţiei epidemiologice, Comisia naţională extraordinară de sănătate publică constată că situaţia epidemiologică se agravează constant, fiind determinată de tendinţele negative ale evoluției procesului epidemic în toate unităţile administrativ – teritoriale ale ţării. În scopul sporirii eficienței măsurilor aplicate de prevenire şi control a infecţiei COVID-19, Comisia naţională extraordinară de sănătate publică,

HOTĂRĂŞTE:

1. În scopul intensificării măsurilor de prevenire și control al infecției COVID 19 în instituțiile de învățămînt secundar general și cele de educație timpurie se stabilesc următoarele:

Hotărârea nr. 36 din 4 decembrie 2020 în temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, în scopul sporirii măsurilor aplicate de prevenire şi control a infecţiei COVID-19, Comisia naţională extraordinară de sănătate publică,

HOTĂRĂŞTE:

  1. Punctul 6 din Hotărârea Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică nr.35 din 27 noiembrie 2020 va avea următorul cuprins: „6. Se interzice desfăşurarea activităţilor de deservire în unităţile de alimentaţie publică (de tipul restaurantelor, barurilor, cantinelor, cafenelelor), precum şi în unităţile de alimentaţie publică amplasate în punctele de comercializare a produselor petroliere, centrele comerciale, aeroporturi, porturi internaţionale şi în punctele internaţionale de trecere a frontierei de stat, în intervalul orelor 22.00 - 07.00."