În temeiul art.55 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, și ca urmare a analizei evoluției situației epidemiologică prin infecția cu COVID-19 pe plan național și internațional, Comisia națională extraordinară de sănătate publică constată că intensitatea procesului epidemic la nivel național este în creștere.

în săptămâna 29 (18.07 - 24.07.2022) au fost înregistrate 5793 de cazuri de COVID-19. Incidența în ultimele 7 zile a constituit 155,3 cazuri la 100 mii populație, cu o creștere cu 72,7% comparativ cu săptămâna precedentă și de 12,5 ori comparativ cu luna precedentă. Totuși, creșterea săptămânală este mai mică comparativ cu săptămânile 27 și 28, cu 82,9% și 81,6% respectiv.

Înregistrat:
Ministerul Justiției al Republicii
Moldova,
Nr. 1677 din 24.12.2021
Ministru Sergiu LITVINENCO

O R D I N

12 noiembrie 2021
nr. 11

 

cu privire la aprobarea Clasificatorului Ocupaţiilor
din Republica Moldova

În temeiul pct. 2 al Hotărârii Guvernului nr. 208/2021 privind aprobarea structurii Clasificatorului Ocupaţiilor din Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2021, nr. 239-248, art. 463),

ORDON:

  1. Se aprobă Clasificatorul Ocupaţiilor din Republica Moldova (CORM 006-2021), (se anexează).

CODUL MUNCII AL REPUBLICII MOLDOVA

Publicat : 29-07-2003 în Monitorul Oficial Nr. 159-162 art. 648

MODIFICAT

LP107 din 21.04.22, MO141-150/13.05.22 art.254; în vigoare 13.05.22

Articolul 1. Noţiuni principale

e)  remunerație – retribuție bănească care include salariul de bază (salariul tarifar, salariul funcției), precum și toate adaosurile, sporurile, premiile și alte plăți de stimulare și compensare acordate salariatului de către angajator în temeiul contractului individual de muncă pentru munca prestată;

[Art.1 noțiune introdusă prin LP107 din 21.04.22, MO141-150/13.05.22 art.254; în vigoare 13.05.22]

f) nivel de salarizare – remunerație anuală brută și remunerație orară brută corespunzătoare;

Republica Moldova

GUVERNUL

HOTĂRÂRE Nr. 165
din 09-03-2010

cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real

Publicat : 12-03-2010 în Monitorul Oficial Nr. 35 art. 219

MODIFICAT   HG142 din 09.03.22, MO68-71/11.03.22 art.178; în vigoare 01.04.22

 În conformitate cu prevederile Legii salarizării nr.847-XV din 14 februarie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.50-52, art.336) şi în baza Convenţiei colective (nivel naţional) nr.9 din 28 ianuarie 2010, Guvernul HOTĂRĂŞTE:

1. Începând cu 1 aprilie 2022, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real (la întreprinderi, organizații, instituții cu autonomie financiară, indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare juridică, în continuare – unități) se stabilește în mărime de 20,71 lei pe oră, sau

CODUL MUNCII AL REPUBLICII MOLDOVA

MODIFICAT

LP46 din 10.03.22, MO80-87/25.03.22 art.130; în vigoare 25.04.22

Articolul 10. Drepturile şi obligaţiile angajatorului

(1) Angajatorul are dreptul:

c1) să ofere salariaților care au copii cu vârsta de până la 3 ani servicii de îngrijire a acestora;

[Art.10 al.(1), lit.c1) introdusă prin LP46 din 10.03.22, MO80-87/25.03.22 art.130; în vigoare 25.04.22]