În baza analizei situaţiei epidemiologice determinate de coronavirusul de tip nou COVID-19, a factorilor de risc privind managementul situaţiei de urgenţă generate de virusul SARS-CoV-2, â indicatorilor de sănătate publică şi a raportului prezentat de Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică, Comisia Naţională Extraordinară de Sănătate Publică constată ca situaţia epidemiologica are tendinţă de agravare.

Astfel, până la data de 8 septembrie 2021, în Republica Moldova au fost înregistrate, cumulativ, 272.325 cazuri de COVID-19, dintre care 5.351 sunt cazuri active. Se constată o creştere continuă a numărului de îmbolnăviri pe parcursul ultimelor 6 săptămâni, de la 479 cazuri înregistrate în săptămâna 28 (12.07-18.07) până la 3231 în săptămâna 35 (30.08-05.09). Este în creştere şi rata de contagiozitate, care pentru ultimele 7 zile a constituit 1.41, ceea ce caracterizează intensitatea procesului. rândul copiilor, cu o creştere de arativ cu săptămâna precedentă.

Se înregistrează un număr sporit de cazuri în peste 30% în săptămâna 35 (30.08-05.09), comparativ cu săptămîna precedentă. In aceeaşi perioadă, numărul persoanelor decedate a crescut cu 35,5%.

Actualmente, la tratament în secţiile COVID-19 se află 1331 pacienţi, acesta fiind numărul maxim de pacienţi aflaţi la tratament concomitent pentru ultima perioadă, ponderea paturilor ocupate fiind de 76,6% din numărul celor activate la momentul actual pentru pacienţi cu COVID-19. Din numărul persoanelor internate, 387 (29,1%) de pacienţi sunt în stare gravă, iar alte 128 (9,6%) - în Stare extrem de gravă, dintre care 60 de pacienţi sunt la respiraţie asistată şi 15 pacienţi sunt intubaţi.

Luând în considerare tendinţa de amplificare a procesului epidemic la nivel naţional, care indică necesitatea menţinerii unui nivel sporit de alertă şi a răspunsului adecvat la situaţia epidemiologică pentru a preveni răspândirea infecţiei, în temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, Comisia Naţională Extraordinară de Sănătate Publică

HOTĂRĂŞTE:

1. Se declară stare de urgenţă în sănătate publică pe întreg teritoriul Republicii Moldova în perioada 10 septembrie - 30 octombrie 2021.

În baza analizei situației epidemiologice la infecția COVID-19 și a factorilor de risc privind managementul situației de urgență generată de virusul SARS-CoV-2 pe teritoriul Republicii Moldova la data de 13.08.2021, realizată de Agenția Națională pentru Sănătate Publică, în contextul necesității menținerii condițiilor socioeconomice necesare desfășurării activităților specifice economiei naționale, concomitent cu realizarea unui nivel de alertă adecvat pentru urgențele de sănătate publică, în temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, și a planului național de imunizare anti-COVID-19, urmare a analizei evoluţiei situaţiei epidemiologice și a datelor de acoperire vaccinală în plan național și internațional, Comisia Naţională Extraordinară de Sănătate Publică

HOTĂRĂŞTE:

1. În baza datelor statistice cu referire la incidența infecției cu SARS-COV-2, se instituie stare de alertă la nivel național de cod portocaliu, începând cu 13 august 2021.

 În temeiul art. 55 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare și a planului național de imunizare anti COVID-19, urmare a analizei evoluţiei situaţiei epidemiologice și datelor de acoperire vaccinală în plan național și internațional, Comisia naţională extraordinară de sănătate publică constată că evoluția procesului epidemic este nefavorabilă.

În ultimele săptămâni, pe teritoriul Republicii Moldova se înregistrează o creștere a numărului de cazuri COVID-19. Pentru ultimele 14 zile incidența COVID-19 a constituit 26 de cazuri la 100.000 persoane. De asemenea, în ultima perioadă rata fatalității aproape s-a dublat, crescând de la 2 la 3,13 decese din 100 cazuri de îmbolnăviri, și a fost înregistrată o creștere considerabilă a ratei de contagiozitate (numărul de reproducție efectiv) de la 0,75 în săptămâna a 21-a din anul curent la 1,05 în săptămâna a 27-a.

În prezent în țară se desfășoară etapa a treia a procesului de vaccinare. Până la zi au fost administrate 848.306 doze de vaccin împotriva COVID-19, dintre care prima doză a fost administrată la 500.900 persoane, iar numărul total de persoane vaccinate cu ambele doze constituie 347.406. Astfel, acoperirea vaccinală la nivel național constituie 14,5% cu prima doză și 9,8 % cu ambele doze. Prin urmare, rata acoperirii vaccinale în țara noastră este modestă comparativ cu media globală, care este de 22% cu prima doză.

În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, a Hotărârii de Guvern nr. 820 din 14.12.2009 „Privind Comisia extraordinară de sănătate publică” și a prevederilor Dispoziției Primarului General a municipiului Chișinău cu nr. 215-d din 15.05.2020 „Cu privire la aprobarea Comisiei extraordinare de sănătate publică a municipiului Chișinău și a Regulamentului acesteia” cu modificările ulterioare, în contextul codului roșu de alertă și menținerii procesului epidemic agravat al infecției cu COVID-19 în teritoriul administrat, Comisia extraordinară de sănătate publică (CESP) a municipiului Chișinău,

HOTĂRĂȘTE:

1. Pe teritoriul municipiului Chișinău sunt obligatorii măsurile de sănătate publică stabilite în Planul de pregătire şi răspuns la infecţia cu Coronavirus de tip nou (Versiunea 2), aprobat prin Hotărârea nr. 30 din 11 septembrie 2020 a CNESP, în contextul menținerii codului roșu de alertă din teritoriul administrativ, inclusiv:

în temeiul art. 55 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, ca urmare a analizei evoluţiei situaţiei epidemiologice, Comisia naţională extraordinară de sănătate publică constată că procesul epidemiologie are în continuare tendinţe negative. în scopul reglementării măsurilor de prevenire şi control al infecţiei COVID-19 pe teritoriul Republicii Moldova, Comisia naţională extraordinară de sănătate publică

HOTĂRĂŞTE:

1. începând cu 29 aprilie 2021, în unităţile administrativ-teritoriale pentru care a fost stabilit gradul de alertă „Cod Roşu”, în baza indicatorului de incidenţă cu COVID-19 în ultimele 14 zile mai mare de 100 cazuri la 100 mii populaţie, de către comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică se instituie starea de urgenţă în sănătate publică. 2. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică vor institui măsurile de sănătate publică conform Planului de pregătire şi răspuns la infecţia cu Coronavirus de tip nou (COVID-19) - Versiunea 2, în corespundere cu gradul de alertă din teritoriul administrativ gestionat, aprobat prin Hotărîrea nr. 30 din 11 septembrie 2020 a Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică.

3. Se stabilesc măsurile de prevenire şi control al infecţiei COVID-19, aplicabile la nivel naţional, conform anexei.