SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

 1. Legea 186-XVI din 10.07.2008.
 2. HG 918 din 18.11.2013.
 3. Norme aprobate prin ord.MMPS nr.49 din 01.10.2001.
 4. Norme aprobate prin ord.MMPS nr.71 din 05.12.2002.
 5. HG nr.95 din 05.02.2009.
 6. HG nr.1361 din 22.12.2005.

SERVICIUL RESURSE UMANE

 1. Codul Muncii RM.
 2. Anexa ord. MMPSF nr.22 din 03.03.2014.
 3. HG nr.1449 din 24.12.2007.
 4. HG nr.743 din 11.06.2002.
 5. Convenție nr.2 din 09.07.2004.
 6. Legea nr.847 din 14.02.2002

CONSULTAȚII ÎN LEGISLAȚIA MUNCII

 1. Codul Muncii RM.
 2. Constituția RM.
 3. Codul Contravențional RM.
 4. Legea 154 din 28.03.2003.
 5. Legea nr.102-XV din 13.03.2003.
 6. HG nr.336 din 24.06.2002.

Inclusiv și alte acte normative ce reglementează activitatea din domeniile date.