În conformitate cu prevederile lit.j), art.13 al Legii nr.186 din 10.07.2008 cu privire la securitatea și sănătatea în muncă, angajatorul fiecărei companii are obligația să ia măsuri pentru asigurarea unității cu materiale necesare informării și instruirii lucrătorilor și anume: afișe, ghiduri, filme cu privire la securitatea și sănătatea în muncă.

Toți lucrătorii – indiferent de meseria practicată și de specificul activității desfășurate la locul de muncă – sunt expuși unor riscuri profesionale. Acestea pot însa fi limitate, cu ajutorul unor măsuri pe care angajatorul trebuie să le ia, iar angajatul, să le respecte, în acord cu legislația în vigoare. Una din măsuri, este informarea angajaților cu afișe, ghiduri, filme, etc. Informarea lucrătorilor, despre un pericol sau despre riscurile implicate de acest pericol, precum și despre acțiunile care trebuie să fie luate pentru protectia lor este un mijloc eficient și bine venit pentru fiecare întreprindere.

În domeniul consultațiilor juridice venim în sprijinul tuturor celor care necesită un sfat juridic prompt și competent în cadrul litigiilor de muncă. Compania noastră oferă servicii complexe în întocmirea și perfectarea actelor în materia contractelor individuale și colective de muncă, în cazul concedierilor sau a măsurilor de protecție socială, precum și în litigiile apărute din clauzele speciale înserate în contractele de muncă, cum ar fi cele de loialitate, concurență și confidentialitate.

Luând în considerație, volumul de lucru în cadrul serviciului resurse umane și că oamenii sunt cea mai importantă resursă a unei companii, atunci, pentru a fi utilizată eficient este necesar să se implementeze un proces continuu de planificare și organizare.

Suntem pregătiți să vă oferim soluții și servicii pentru problemele de personal cu care vă confruntați. În colaborare cu noi veţi putea evita desele erori care se fac în aplicarea prevederilor legale, evitând urmările neplăcute ale unor astfel de greșeli: amenzi, pierderi financiare, conflicte de muncă, procese interminabile.

Preocuparea oricărui manager este obținerea de pe urma lucrărilor realizate, a unui profit, astfel încât să poată continua activitatea sigură a întreprinderii. Această activitate se realizează prin asigurarea unui loc de muncă sigur cu angajați protejați.

În conformitate cu prevederile Legii nr.186 din 10.07.2008 și HG 95 din 05.02.2014, angajatorul fiecărei companii are obligația să asigure elaborarea instrucţiunilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinînd seama de particularităţile activităţilor şi ale locurilor de muncă.