Compania noastră reprezintă un serviciu extern, care ofera consultanță și întocmirea (completarea) documentelor necesare pentru o activitate mai eficientă din domeniile resurselor umane, securității și sănătății în muncă la întreprindere, precum și consultații juridice în legislația muncii, în conformitate cu normele legale în vigoare.

În cazul unei înțelegeri prealabile, vă propunem două modalități de încheiere a contractului pentru prestarea serviciilor unice și lunare.

Unice este în cazul cînd beneficiarul dorește de a restabili, corecta și perfecta actele anilor precedenți, precum și a forma o bază de acte necesare pentru activitatea în continuare a întreprinderii din domeniile date.

Lunare în cazul în care se încheie contractul pentru o durată determinată nu mai puțin de 6 luni sau nedeterminată, care are putere juridică din momentul semnării.

În cazul contractului pentru prestarea serviciilor unice se verifică și analizează toate actele prezente din cadrul serviciului respectiv al întreprinderii Dumneavoastre, se face un calcul prealabil de volumul lucrului prestat și se întocmesc, restabilesc toate actele conform legislației în vigoare. După predarea-primirea lucrului efectuat, acțiunea contractului automat încetează.

În cazul încheierii contractului pe o perioadă determinată (nedeterminată), lucrul serviciului se efectuează lunar cu toate completările și evidențele necesare.

Prin acordul ambelor părţi, contractul se poate prelungi, exprimat sub forma unui acord adiţional.

Ne asumăm responsabilitatea de corectitudinea întocmirii actelor, de operativitatea și justa evidență a tuturor documentelor, conform actelor normative din domeniul respectiv. Pe perioada de colaborare vom veni cu propuneri, privind metode optime de activitate în domeniile respective pentru obținerea unui rezultat înalt și Vă vom ține la curent cu toate modificările legislative.

Vă asigurăm, că din momentul încheierii unui contract de colaborare, toată informația primită despre angajații întreprinderii Dumneavoastră, precum și despre activitatea întreprinderii se va ține în strictă confidențialitate.

Plata se face în lei moldovenești la contul bancar al prestatorului. În cazul convenirii între părți de încheiere a contractului de prestare a serviciului unic, transferul poate fi efectua eșalonat.