COMISIA NAŢIONALĂ EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

 Hotărâre nr. 17 din 23 iunie 2020

 În cadrul celei de-a doua şedinţe a Comitetului de Urgenţă al Organizației Mondiale a Sănătăţii (OMS) din 30 ianuarie curent a fost declarată stare de urgenţă de sănătate publică de interes internaţional, iar la data de 11 martie 2020, infecția de COVID-19 a fost declarată ca pandemie.

  În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, la propunerea directorului Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică, Comisia națională extraordinară de sănătate publică (CNESP) a declarat, în perioada 16 mai - 30 iunie 2020, starea de urgență în sănătate publică pe întreg teritoriul Republicii Moldova, cu posibilitatea de prelungire a termenului dat în funcție de evoluția situației epidemiologice.

Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică

Hotărîre nr. 16 din 18 iunie 2020

 În conformitate cu art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice și Hotărîrea nr. 10/2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică privind declararea stării de urgență în sănătate publică, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică,  

HOTĂRĂŞTE:

 1. Se interzice organizarea ceremoniilor în orice instituție, indiferent de statut public sau privat, pentru  perioada de urgență în sănătatea publică, cu posibilitatea de prelungire a interdicției menționate, în funcție de evoluția situației epidemiologice a infecției cu COVID-19 la nivel național.  

COMISIA NAŢIONALĂ EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

 Hotărîre nr. 15 din 12 iunie 2020

 În conformitate cu art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice şi Hotărîrea nr. 10 din 15 mai 2020 a Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică privind declararea stării de urgenţă în sănătate publică, urmare a evoluţiei şi tendinţei situaţiei epidemiologice a infecţiei COVID-19 în Republica Moldova, Comisia naţională extraordinară de sănătate publică,

HOTĂRĂŞTE:

 1. Se recomandă conducătorilor unităţilor bugetare din subordinea Guvernului:

COMISIA NAŢIONALĂ EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

 Hotărîre nr. 13 din 29 mai 2020

 În conformitate cu art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice și Hotărîrea nr. 10 din 15 mai 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică privind declararea stării de urgență în sănătate publică, Comisia națională extraordinară de sănătate publică,

 HOTĂRĂŞTE:

 1. Se prelungește, pînă la 07 iunie 2020 inclusiv, sistarea activității centrelor comerciale la nivel național, cu asigurarea funcționării în regim normal a unităților de comercializare a produselor alimentare și a produselor farmaceutice, amplasate în incinta acestora.

Comisia Naţională Extraordinară de Sănătate Publică

Hotărîre nr. 12 din 25 mai 2020

 În conformitate cu art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice și Hotărîrea nr. 10 din 15 mai 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică privind declararea stării de urgență în sănătate publică, Comisia națională extraordinară de sănătate publică, 

HOTĂRĂŞTE:

 1. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică, vor asigura,  revizuirea tuturor hotărîrilor/dispozițiilor aprobate, aducîndu-le în concordanță cu Hotărîrile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică a Republicii Moldova.

2. Punctul 12 din Hotărîrea nr. 11 din 15 mai 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate publică: