COMISIA NAŢIONALĂ EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

Hotărâre nr. 20 din 10 iulie 2020

 În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, a Hotărîrii nr. 10 din 15 mai 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică, de declarare, la propunerea Directorului Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, a stării de urgență în sănătate publică pe întreg teritoriul Republicii Moldova, ca urmare a analizei situației epidemiologice actuale, Comisia națională extraordinară de sănătate publică,

HOTĂRĂŞTE:

1. Se prelungește până la data de 31 iulie 2020 inclusiv, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, starea de urgență în sănătate publică, declarată prin Hotărârea nr. 10 din 15 mai 2020 a CNESP, cu posibilitatea de prelungire a termenului dat în funcție de evoluția situației epidemiologice la nivel național.

10 sfaturi de protejare.

Spălați-vă mâinile de multe ori.

Spălarea și dezinfectarea mâinilor sunt acțiuni decisive pentru a preveni infecția.

Mâinile se spală cu apă și săpun cel puțin 20 de secunde. Dacă nu există apă și săpun, puteți folosi un dezinfectant pentru mâini pe bază de alcool de 60%.

Evitați contactul cu persoane care sunt suspecte de infecții respiratorii acute.

Conform Legii pentru modificarea Legii nr. 289/2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale, începând cu 1 iulie 2019, se va modifica modalitatea de calculare a indemnizațiilor, după cum urmează.

În primul rând, se va schimba baza de calcul al indemnizațiilor de asigurări sociale, stabilită în art. 7 din Legea 289/2004.

Astfel, baza de calcul al indemnizațiilor (pentru incapacitate temporară de muncă pricinuită de boli obișnuite sau de accidente nelegate de muncă; pentru prevenirea îmbolnăvirilor (carantină); de maternitate; pentru îngrijirea copilului bolnav și în legătură cu protezarea ortopedică) o va constitui și în continuare venitul mediu lunar asigurat realizat pe parcursul a 12 luni calendaristice premergătoare lunii în care s-a produs riscul asigurat, venit din care au fost calculate și achitate contribuții individuale de asigurări sociale.

Reglementarea plății salariului mediu pentru zilele de sărbătoare nelucrătoare pentru salariații care sunt remunerați în acord sau pe unitate de timp – oră sau zi a fost stabilită în alin. (11) al art. 111. În cazul salariaților cu salarii de funcție (salariul de bază) care nu se modifică în luna în care sunt zile de sărbătoare nelucrătoare, reglementarea a fost inclusă într-un aliniat nou – (5), din art. 135 al Codului muncii. Propunerea a fost formulată într-un proiect de hotărâre de Guvern, elaborat de către Ministerul Finanțelor, care a fost aprobat de către Executiv, prin asumarea răspunderii.

Reguli noi pentru acordarea concediilor.

 Codul muncii va fi modificat

 Fără concedii de odihnă amânate de la un an la altul. Angajatorul va fi obligat să ofere salariatului cel puțin 14 zile de concediu anual. În prezent, conform articolului 118 din Codul muncii, concediul, cu consimţământul scris al salariatului şi cu acordul scris al reprezentanţilor salariaţilor, poate fi