Casa Națională de Asigirări Sociale al RM la 18.06 2018, a modificat REGULAMENTul privind evidența plătitorilor de contribuții la bugetul asigurărilor sociale de stat.

Pentru mai multe detalii vizitați site-ul Casei Naționale de Asigurări Sociale.