COMISIA NAŢIONALĂ EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

Hotărîre nr. 23 din 7 august 2020

În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, la propunerea Directorului Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, începând cu data de 16 mai, prin Hotărîrea nr. 10 din 15 mai 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică, a fost declarată starea de urgență în sănătate publică pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Urmare a analizei situației epidemiologice actuale, precum și a evaluării nivelului de respectare a măsurilor de sănătate publică, Comisia națională extraordinară de sănătate publică,

HOTĂRĂŞTE:

1. Reluarea, din data de 10 august 2020, a activității piscinelor / bazinelor de înot, cu condiția respectării prevederilor Instrucțiunii de funcționare a piscinelor/bazinelor de înot în condițiile situației pandemice prin infecția COVID-19, conform Anexei.

2. În dependență de evoluția și tendința situației epidemiologice a infecției COVID – 19, măsurile restrictive vor fi revizuite.

3. Hotărîrile Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică sunt executorii pentru autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, pentru persoanele fizice şi juridice, indiferent de domeniul de activitate şi forma juridică de organizare.

4. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică, vor asigura, revizuirea tuturor hotărîrilor/dispoziţiilor aprobate, aducându-le în concordanţă cu Hotărîrile Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică a Republicii Moldova.

5. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta hotărîre constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei pentru tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.

 6. Prezenta Hotărîre intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Guvernului.

Președinte al Comisiei, Prim-ministru Ion CHICU Vicepreședinte al Comisiei, ministru al sănătății, muncii și protecției sociale Viorica DUMBRĂVEANU Secretar al Comisiei Nicolae FURTUNĂ

Anexă

 la Hotărîrea nr. 23 din 07.08.2020 a

Comisiei naționale extraordinare pentru sănătate publică

Instrucțiune privind funcționarea piscinelor/bazinelor de înot în condițiile situației pandemice prin infecția COVID-19.

1. Înainte de deschiderea obiectului este necesară organizarea efectuării curățeniei generale cu utilizarea substanțelor dezinfectante înregistrate în modul stabilit de legislația națională.

2. Pentru gestionarea fluxului de vizitatori, evitarea aglomerației, crearea condițiilor igienice de ventilare (pentru piscinele închise) și pentru respectarea graficului aprobat de conducător a dereticării umede a încăperilor și dezinfecția suprafețelor, se va asigura posibilitatea rezervării din timp (telefonic, online) a locului la piscină/bazin de înot, cu completarea documentației de evidență a vizitatorilor.

3. Numărul vizitatorilor piscinei/bazinului de înot nu trebuie să depășească 50% din capacitatea maximă după proiect.

 4. Regulile de acces în zona piscinei/bazinului de înot trebuie să fie afișate la loc vizibil.

5. Înainte de intrarea pe teritoriul bazinului de înot sau piscinei se impune efectuarea triajului epidemiologic, care va include verificarea obligatorie a temperaturii pentru vizitatori de către o persoană instruită, responsabilă de această procedură.

6. Nu se va permite accesul persoanelor care prezintă semne de infecție respiratorie (tuse și strănut frecvente, stare generală alterată) și febră mai mare de 37,0°C și informarea lor despre necesitatea consultării medicului.

7. Asigurarea locurilor de dezinfectare a mâinilor cu antiseptic, care conține alcool etilic cu concentrația de alcool nu mai puțin de 70%, inclusiv cu instalarea dozatoarelor la intrare în piscină/clădirea bazinului de înot și pe teritoriu.

8. Amenajarea teritoriului cu șezlonguri, prin amplasarea lor la distanța de 1,5 metri unul de altul.

9. Gestionarea fluxului vizitatorilor în vestiare, închiderea a o parte din cabine pentru respectarea distanței fizice.

10. Vestiarele, încăperile de duș și alte încăperi vor fi deriticate și dezinfectate cât mai frecvent, la un interval nu mai mic de 2 ore.

11. Grupurile sanitare vor fi prevăzute cu materiale de deriticare și dezinfecție a mâinilor (apă, săpun, soluții dezinfectante pe bază de alcool) și vor fi deriticate și dezinfectate la fiecare 2 ore.

12. Personalul va activa conform orarului stabilit și va purta echipament de protecție împotriva infectării cu virusul COVID-19 (mască, mănuși, la necesitate).

13. Controlul accesului în apa bazinului pentru respectarea condiției asigurării distanței de 1,5 metri între vizitatori.

14. Interzicerea accesului pe teritoriul bazinelor de înot/piscinelor cu produse alimentare ușor perisabile (produse din carne, pește, lactate, ouă etc.)

15. Interzicerea accesului persoanelor din grupurile de risc (cu vîrsta peste 63 de ani) conform prevederilor Hotărîrilor Comisiei naționale extraordinare pentru sănătate publică.

Administrația bazinului de înot/piscinei este obligată să:

1. Organizeze triajul zilnic al angajaților privind starea de sănătate cu excluderea accesului persoanelor care prezintă semne de infecție respiratorie (tuse și strănut frecvente, stare generală alterată) și febră mai mare de 37,0°C.

2. Efectueze instruirea personalului pe subiectul prevenirii și răspândirii infecției COVID-19, a infecțiilor respiratorii inclusiv prin utilizarea mijloacelor de protecție individuală.

3. Organizeze controlul utilizării echipamentului de protecție individual și a substanțelor dezinfectante de către angajați, precum și a respectării distanței sociale de către vizitatori.

4. Asigure și să monitorizeze calitatea apei din bazinul de înot / piscină și eficacitatea tratării apei.

5. Asigure entitatea cu saci din polietilenă pentru păstrarea temporară a echipamentelor de protecție de unică folosință, utilizate de angajați și vizitatori în decursul aflării la piscină/bazinul de înot.

 Personalul de deservire este obligat să:

1. Poarte echipament de protecție (măști, mănuși).

2. Respecte prevederile prezentei Instrucțiuni.

3. Informeze administrația privind un potențial contact cu o persoană contaminată cu COVID-19 sau apariția unor simptome clinice.