COMISIA NAŢIONALĂ EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

Hotărîre nr. 22 din 31 iulie 2020

 În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, la propunerea Directorului Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, începând cu data de 16 mai, prin Hotărîrea nr. 10 din 15 mai 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică, a fost declarată starea de urgență în sănătate publică pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Urmare a analizei situației epidemiologice actuale, precum și a evaluării nivelului de respectare a măsurilor de sănătate publică, Comisia națională extraordinară de sănătate publică,

HOTĂRĂŞTE:

1. Se interzice, pe perioada stării de urgență în sănătate publică, activitatea bazinelor de înot / piscinelor,

cu excepția bazinelor sportive, autorizate pentru desfășurarea antrenamentelor și competițiilor sportive, prin ordinul intern al Ministerului Educației Culturii și Cercetării, la solicitarea federațiilor de profil, în funcție de nivelul de corespundere a entității sportive normelor sanitar-epidemiologice de prevenire și control a infecției COVID – 19.

 2. În dependență de evoluția și tendința situației epidemiologice a infecției COVID–19, măsurile restrictive vor fi revizuite.

3. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică, vor asigura, revizuirea tuturor hotărîrilor/dispozițiilor aprobate, aducându-le în concordanță cu Hotărîrile Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică a Republicii Moldova.

 4. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei pentru tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.

5. Prezenta Hotărîre intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Guvernului.

  Președinte al Comisiei, Prim-ministru Ion CHICU

Vicepreședinte al Comisiei, ministru al sănătății, muncii și protecției sociale Viorica DUMBRĂVEANU

Secretar al Comisiei Nico