COMISIA NAŢIONALĂ EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

Hotărâre nr. 21 din 24 iulie 2020

 În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, a Hotărîrii nr. 10 din 15 mai 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică, la propunerea Directorului Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, începând cu data de 16 mai, a fost declarată starea de urgență în sănătate publică pe întreg teritoriul Republicii Moldova. În Republica Moldova, până la ziua de 24 iulie 2020, au fost confirmate 22105 de cazuri de infecţie COVID-19, din 135409 probe efectuate. La moment, sub supraveghere medicală se află 30836 persoane. În tratament, cazuri active sunt 6212 persoane, dintre care 421 - stare gravă, 28 supuși ventilării mecanice. Numărul persoanelor tratate de COVID-19 este de 15174, iar 719 cazuri s-au soldat cu deces. Situaţia epidemiologică prin infecţia cu Coronavirusul de tip nou (COVID-19) în Republica Moldova este caracterizată prin înregistrarea cazurilor de clustere (grupuri de cazuri în timp, locaţie geografică şi/sau expunere comunitară). Urmare a analizei situației epidemiologice actuale, Comisia națională extraordinară de sănătate publică,

HOTĂRĂŞTE:

 1. Se prelungește până la data de 31 august 2020 inclusiv, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, starea de urgență în sănătate publică, declarată prin Hotărârea nr. 10 din 15 mai 2020 a CNESP, cu posibilitatea de revizuire a termenului dat în funcție de evoluția situației epidemiologice la nivel național.

2. Se reiterează măsurile de prevenire și control a infecției COVID-19, obligatorii pe întreg teritoriul Republicii Moldova, valabile pe perioada stării de urgență în sănătate publică, conform Anexei nr. 1.

3. Se prelungește, până la 31 august inclusiv, termenul de aplicare a următoarelor măsuri restrictive:

3.1. Interzicerea aflării în locurile publice (păduri, parcuri, alei, plaje etc.), în grupuri mai mari de 3 persoane. Respectarea distanței sociale/fizice de 1 (unu) metru rămâne a fi obligatorie, indiferent de numărul de persoane prezente în locurile publice.

3.2. Interzicerea aflării persoanelor în vârstă de peste 63 (șaizeci și trei) ani, în afara domiciliului și în spațiile publice fără necesitate stringentă.

3.3. Interzicerea aflării pe terenuri de joacă pentru copii, terenuri sportive, parcuri de distracții și zone de agrement.

3.4. Suspendarea activității cluburilor de noapte ce se referă la activitatea discotecilor incluse în codul CAEM 56.30 şi a ringurilor de dans incluse în codul CAEM 93.29, indiferent de denumirea de firmă a unității comerciale (ca exemplu: disco-bar, club de noapte, karaoke, night-club, discotecă, club etc.).

3.5. Suspendarea procesului educațional, cu excepția procesului de admitere, în cadrul instituțiilor de învățământ general, profesional și universitar (pentru instituțiile publice și private).

3.6. Suspendarea activității taberelor de odihnă şi întremare a sănătății copiilor.

3.7. Interzicerea desfășurării activităților în incinta teatrelor, cinematografelor, sălilor de concerte.

4. Prin derogare de la punctele 3.1 și 3.3., se permite desfășurarea activităților organizate de turism și recreere în aer liber (spre ex: ciclism, drumeții, alergat, canotaj, pescuit), cu participarea grupurilor de cel mult 10 persoane, cu respectarea măsurilor de prevenție și control a infecției COVID-19.

5. Prin derogare de la punctul 3.8., se permite reluarea, din data de 1 august 2020, a repetițiilor și activităților de pregătire a artiștilor, desfășurate de instituțiile teatral-concertistice, cu respectarea măsurilor de sănătate publică şi a Instrucțiunii privind măsurile de prevenire și control a infecției COVID-19 la desfășurarea repetițiilor și a activităților de pregătire a artiștilor în instituțiile teatral-concertistice, conform Anexei nr. 2.

6. Se admite organizarea întrunirilor în masă cu caracter unic, cu participarea unui număr mai mic de 50 de persoane, cu respectarea măsurilor de sănătate publică și cu întocmirea obligatorie de către organizatori a listei de evidență epidemiologică a evenimentului, după modelul (nume, prenume, IDNP, număr de telefon, adresă email, adresă de domiciliu). Întrunirile nu pot fi organizate în adiacentul instituțiilor publice, de învățământ, spitalelor sau altor locuri cu risc sporit de infecție.

7. Reluarea, din data de 1 august 2020, a acțiunilor culturale desfășurate în aer liber de către instituțiile teatral-concertistice și de cinema, acreditate de către Ministerul Educației Culturii și Cercetării, cu număr limitat de spectatori (mai mic de 50 de persoane), cu respectarea măsurilor de sănătate publică și a Instrucțiunii privind măsurile de prevenire și control a infecției COVID-19 la organizarea evenimentelor/acțiunilor culturale, în aer liber, de către instituțiile teatral-concertistice și de cinema, conform Anexei nr. 3.

8. Se admite, din data de 1 august 2020, organizarea și desfășurarea evenimentelor festive, cu caracter unic, cu excepția nunților și cumetriilor, în unitățile de alimentație publică, cu participarea unui număr mai mic de 50 de persoane, cu respectarea măsurilor de sănătate publică și a Instrucțiunii privind prevenirea infecției COVID-19 la desfășurarea evenimentelor festive în unitățile de alimentație publică, conform Anexei nr. 4.

9. Reluarea, din data de 1 august 2020, a antrenamentelor și competițiilor sportive, desfășurate în spații închise de către Federațiile Sportive Naționale, acreditate de către Ministerul Educației Culturii și Cercetării, fără spectatori, cu respectarea măsurilor de sănătate publică, a Instrucțiunii cu privire la măsurile de prevenire a răspândirii infecției COVID-19, la organizarea procesului de instruire și antrenament în spații închise, pentru probele sportive individuale, de echipă și contact, conform Anexei nr. 5 și a Instrucțiunii cu privire la măsurile de prevenire a răspândirii infecției COVID19, la organizarea și desfășurarea competițiilor sportive în spații închise, fără spectatori, conform Anexei nr. 6.

10. Se aprobă Instrucțiunea de pregătire pentru redeschiderea și reluarea activității instituțiilor de educație timpurie în contextul pandemiei Covid-19, conform Anexei nr. 7 și Raportul de autoevaluare privind pregătirea pentru redeschidere a instituției de educație timpurie, conform Anexei nr. 8.

11. Fondatorii instituțiilor preșcolare, indiferent de statut public sau privat, vor asigura completarea Raportului de autoevaluare privind pregătirea pentru redeschidere a instituției de educație timpurie, precum și aducerea în corespundere a condițiilor de desfășurare a activității instituției cu prevederile Instrucțiunii de pregătire pentru redeschiderea și reluarea activității instituțiilor de educație timpurie în contextul pandemiei Covid-19.

12. Se solicită autorităților din domeniul, ordinii publice şi securității naționale, apărării naționale să continue supravegherea respectării de către persoanele fizice şi juridice a măsurilor de prevenire şi control a infecției COVID-19.

13. Se recomandă reprezentanților mass-media de a informa publicul despre necesitatea respectării stricte a măsurilor de prevenire şi control a infecției COVID-19.

14. În dependență de evoluția și tendința situației epidemiologice a infecției COVID–19, măsurile restrictive vor fi revizuite.

15. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică, vor asigura, revizuirea tuturor hotărîrilor/dispozițiilor aprobate, aducându-le în concordanță cu Hotărîrile Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică a Republicii Moldova.

16. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei pentru tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.

17. Prezenta Hotărîre intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Guvernului.

Președinte al Comisiei, Prim-ministru Ion CHICU Vicepreședinte al Comisiei, ministru al sănătății, muncii și protecției sociale Viorica DUMBRĂVEANU Secretar al Comisiei Nicolae FURTUNĂ 

Anexa nr.1

la Hotărîrea nr. 21 din 24 iulie 2020 a

Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică

Măsuri de prevenire şi control a infecției COVID-19, obligatorii pe întreg teritoriul Republicii Moldova în perioada stării de urgență în sănătate publică

1. Autoritățile administrației publice centrale, autoritățile publice locale, toate persoanele juridice de drept public și de drept privat înregistrate în Republica Moldova, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, precum și toți cetățenii Republicii Moldova și alte persoane fizice aflate pe teritoriul Republicii Moldova vor asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri de control și combatere a infecției COVID–19:

1.1. respectarea distanței sociale între persoane de minim 1 (unu) metru, cu excepția cazurilor când, prin prevederi speciale, se stabilește respectarea unei distanțe mai mari între persoane sau în cazul regulilor de transportare a persoanelor în transportul public;

1.2. respectarea regulilor de igienă a mâinilor;

1.3. respectarea regulilor de igienă respiratorie;

1.4. respectarea, sub proprie răspundere, a regimului de autoizolare de către persoanele cărora li se stabilește regimul respectiv;

1.5. respectarea măsurilor impuse de autorități de către persoanele fizice și juridice care se află în teritoriile sau instituțiile cu regim de carantină;

1.6. monitorizarea personală de fiecare persoană fizică a stării de sănătate;

1.7. purtarea măștilor în transportul public, spațiile comerciale și spații publice închise, în situația în care nu poate fi respectată distanța socială/fizică. Masca trebuie să acopere atât gura, cât și nasul.

2. Conducătorii instituțiilor medico–sanitare publice și privat, instituțiilor socio-medicale și instituțiilor de reabilitare/recuperare/balneo-sanatoriale vor asigura următoarele măsuri de prevenire și control a infecției COVID–19 :

2.1. realizarea strictă a managementului calității serviciilor prestate, inclusiv a măsurilor de control a infecției COVID-19 în conformitate cu actele normative în vigoare;

2.2. organizarea accesului fluidizat al vizitatorilor și însoțitorilor în cadrul instituției/prestatorului;

2.3. efectuarea triajului și monitorizarea zilnică la COVID–19 al pacientului/beneficiarului/însoțitorului;

2.4. organizarea și efectuarea triajului zilnic al personalului angajat, la începutul turei de lucru;

2.5. asigurarea personalului angajat cu echipament de protecție conform riscului de expunere;

2.6. monitorizarea utilizării corecte a echipamentului de protecție;

2.7. asigurarea instituției cu produse dezinfectante, inclusiv pentru igiena mâinilor și organizarea măsurilor de curățare și dezinfecție;

2.8. organizarea instruirii personalului la locul de muncă privind măsurile de prevenire, control și combatere a infecției cu COVID–19;

2.9. reevaluarea modului și a volumului de activitate a personalului angajat, pentru facilitarea organizării lucrului de la distanță (în baza evaluării condițiilor de activitate a instituției/prestatorului, grupurilor de risc și a condițiilor familiale ale angajatului: comorbidități, vîrsta, copii minori, persoane la îngrijire etc.);

2.10. organizarea activității și amenajării locului de muncă cu respectarea măsurilor de prevenire conform Anexei nr.2 la Hotărîrea nr. 17 din 23 iunie 2020 a CNESP.

3. Persoanele fizice și persoanele juridice, care efectuează activități de transport feroviar și rutier de persoane în trafic local, municipal/raional/interraional, internațional cît și activitățile conexe (gări auto/feroviare, stații de testare auto,etc.,) vor asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri de prevenire și control a infecției COVID – 19:

3.1. asigurarea protecției personalului care efectuează transport rutier și activități conexe, prin: (i) echipament de protecție (măști, mănuși); (ii) dezinfectanți (pentru mâini și suprafețe); (iii) triajul zilnic al personalului angajat la începutul turei de lucru (termometria, starea sănătății);

3.2. ajustarea orarului de călătorie și a numărului de unități de transport, după necesitate în orele de vârf;

3.3. automonitorizarea stării de sănătate a personalului pe parcursul zilei de muncă, cu informarea angajatorului;

3.4. limitarea numărului de persoane în transportul feroviar și rutier în trafic raional și interraional– proporțional numărului de scaune disponibile in mijlocul de transport, iar pentru transportul rutier în trafic local si municipal în limita a 60% din capacitatea de îmbarcare;

3.5. purtarea obligatorie a măștilor de protecție pentru conducătorii auto, taxatori si pasageri, pe parcursul călătoriei;

3.6. respectarea măsurilor de curățare, dezinfectare a suprafețelor din gările feroviare, autogări și mijloace de transport public la începutul orelor de lucru, dar și după fiecare rută/cursă efectuată la stația terminus;

3.7. verificarea de către operatorii de transport a temperaturii pasagerilor la îmbarcarea la cursele de transport rutier sau feroviar de persoane în trafic internațional, care nu trebuie să depășească 37° grade Celsius.

4. Suplimentar prevederilor punctului 1, unitățile comerciale cu amănuntul vor asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri:

4.1. distanța socială de minim 1 (unu) metru și acces fluidizat în interior;

4.2. triajul zilnic la începutul turei de lucru a angajaților;

4.3. monitorizarea stării de sănătate a angajaților pe durata programului de muncă;

4.4. asigurarea personalului cu echipamente de protecție;

 4.5. asigurarea cu dezinfectante pentru mâini la intrare;

4.6. accesul vizitatorilor cu măști în spațiu închis;

 4.7. prelucrarea cu produse dezinfectante a suprafețelor, coșurilor, cărucioarelor etc. și asigurarea regimului de curățare umedă de minimum de 3 (trei) ori pe zi;

4.8. aerisirea frecventă a spațiului, iar în caz de posibilitate – aerisirea permanentă.

 5. Se interzice părăsirea teritoriului Republicii Moldova pentru persoanele aflate în regim de autoizolare la domiciliu.

6. Se interzice intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini şi apatrizilor cu următoarele excepții:

6.1. membri de familie ai cetățenilor RM;

6.2. persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un document echivalent permisului de ședere eliberat de autorități;

6.3. persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document echivalent;

6.4. membri ai misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare acreditate în Republica Moldova, ai organizațiilor/misiunilor internaționale, precum şi membrii familiilor acestora sau personal care poate asigura ajutor umanitar;

6.5. persoane în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare. Itinerarul tranzitării va fi stabilit de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră;

6.6. persoane care călătoresc din motive de sănătate și umanitare, inclusiv însoțitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);

6.7. lucrătorii transfrontalieri;

6.8. conducătorii auto şi personalul de deservire a mijloacelor de transport, care efectuează transportarea mărfurilor, echipajele și personalul de deservire ale aeronavelor/navelor şi brigăzile și personalul de deservire ale garniturilor de tren.

7. Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova vor completa, în mod obligatoriu fişa epidemiologică, precum şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare o perioada de 14 (paisprezece) zile în locurile determinate.

 8. Excepție de la prevederile punctul 7, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecție respiratorie sau stare febrilă, nu sunt obligați să respecte regimul de autoizolare o perioada de 14 (paisprezece) zile în locurile determinate, se stabilește pentru următoarele categorii de persoane:

8.1. conducători auto şi personalul de deservire a vehiculelor rutiere de transport marfă și a vehiculelor rutiere de transport de persoane contra cost, echipajele și personalul de deservire ale aeronavelor/navelor și brigăzile și personalul de deservire ale garniturilor de tren;

8.2. persoane care călătoresc din motive de sănătate sau umanitar, inclusiv însoțitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);

8.3. elevii/studenții, înmatriculați în unitățile/instituțiile de învățământ de peste hotarele țării noastre, care au de susținut probe sau examene la încheierea ciclurilor de învățământ gimnazial/liceal/învățământ superior;

8.4. persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document confirmativ;

8.5. lucrătorii transfrontalieri;

8.6. membri ai misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare acreditate în Republica Moldova, ai organizațiilor/misiunilor internaționale, precum şi membrii familiilor acestora sau personal care poate asigura ajutor umanitar;

8.7. persoane în tranzit.

9. Instituțiile medico-sanitare publice vor asigura acordarea asistenței medicale tuturor persoanelor care întrunesc criteriile definiției de caz pentru COVID19, indiferent de statutul acestora în sistemul asigurărilor obligatorii de asistență medicală (asigurate/neasigurate).

Anexa nr.2

la Hotărîrea nr. 21 din 24 iulie 2020 a Comisiei

naționale extraordinare de sănătate publică

Instrucțiune privind măsurile de prevenire și control a infecției COVID-19 la desfășurarea repetițiilor și a activităților de pregătire a artiștilor în instituțiile teatral-concertistice

În scopul protejării sănătății publice precum și a personalului angajat, întru evitarea îmbolnăvirii și limitarea răspândirii infecției cu COVID-19, se stabilesc următoarele măsuri de precauție obligatorii pentru reluarea activității instituțiilor teatral-concertistice (repetiții):

1. În perioada în care sunt suspendate spectacolele și celelalte activități culturale cu public în spații închise, instituțiile teatral-concertistice își vor desfășura activitatea de repetiții și de pregătire a unor premiere;

2. Spectacolele existente în arhiva digitală a instituțiilor vor fi difuzate în regim on-line;

3. Reluarea activității instituțiilor teatral-concertistice va fi realizată în mai multe etape succesive, începând cu personalul a cărui activitate este necesară pentru pregătirea spațiilor, a celor care au un rol esențial în desfășurarea activității, a celor care nu își pot desfășura activitățile curente de la distanță;

4. Activitățile care presupun contactul direct între persoane vor fi suspendate;

5. Se vor evita scenele cu contact apropiat (la o distanță mai mică de 1 metru);

6. Angajații vor purta obligatoriu mască, iar masca trebuie să acopere atât gura, cât și nasul;

7. În cazul în care prezintă simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră) angajații se vor izola la domiciliu;

8. În cazul în care a venit în contact cu un caz suspect sau confirmat de infecție COVID-19, angajații se vor izola la domiciliu și vor respecta regulile de siguranță;

9. Angajații se vor spăla pe mâini ori de câte ori este nevoie și vor evita să-și atingă fața cu mîinile neigienizate; portul de mănuși este preferabil;

10. Verificarea zilnică a temperaturii angajaților la intrarea în serviciu, care nu trebuie să depășească 37,0°C;

11. Se va asigura distanța fizică între angajați de minimum 1 metru;

12. Dezinfecția regulată a mobilierului și a suprafețelor de lucru este obligatorie; dezinfectarea echipamentului tehnic, astfel încât procedura de curățare și igienizare a acestora, să nu afecteze calitatea și proprietățile materialelor și echipamentelor;

13. Vestiarele vor fi dezinfectate zilnic și ori de câte ori este nevoie;

14. Machiajul și coafura se vor efectua cu respectarea regulilor generale: menținerea distanței fizice, limitarea contactului apropiat, igienizarea mâinilor și dezinfecția suprafețelor înainte și după ședința de machiaj/coafor;

15. Pauzele de masă vor fi acordate eșalonat;

16. Încăperile vor fi aerisite periodic;

17. Asistența la echipare/îmbrăcare va fi limitată la minimum posibil;

18. Angajații cu vârstă înaintată, care necesită protecție sporită, precum și cei care au copii cu vârstă mică, vor putea beneficia de condiții speciale de muncă, inclusiv prestarea serviciilor de la distanță;

19. Toate măsurile de siguranță și sănătate vor fi respectate în timpul repetițiilor și probelor etc.;

20. În situația în care un angajat prezintă simptome respiratorii în timpul programului de lucru, recomandările sunt următoarele:

20.1. izolarea imediată și organizarea transportului individual al acestuia la domiciliu și contactarea medicului de familie;

20.2. încăperea în care respectiva persoană a petrecut timp îndelungat se închide și se aerisește timp de 24 de ore, dacă este cazul;

20.3. după aerisirea spațiului, se realizează curățenia, precum și spălarea și dezinfecția riguroasă a respectivei zone de activitate, dacă este cazul.

Anexa nr. 3

la Hotărîrea nr. 21 din 24 iulie 2020 a Comisiei

naționale extraordinare de sănătate publică

Instrucțiune privind măsurile de prevenire și control a infecției COVID-19 la organizarea evenimentelor/acțiunilor culturale, în aer liber, de către instituțiile teatral-concertistice și de cinema

În scopul protejării sănătății publice precum și a personalului angajat, întru evitarea îmbolnăvirii și limitarea răspândirii infecției cu COVID-19, sunt stabilite următoarele măsuri de precauție obligatorii pentru organizarea evenimentelor/acțiunilor culturale în aer liber:

1. Acreditarea de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a evenimentelor/acțiunilor culturale în aer liber care urmează a fi desfășurate de către instituțiile teatral-concertistice și de cinema.

2. Asumarea riscurilor ce revin în urma participării la un eveniment se face de către toți participanții: spectator, artist, furnizor de servicii sau lucrător.

3. Limitarea accesului publicului astfel încât să nu fie mai mult de 50 de persoane.

 4. Amenajarea spațiului astfel încât să permită menținerea distanței fizice de 1 metru între persoane.

 5. Menținerea distanței fizice de 1 metru între oricare două persoane, excepție fac membrii aceleași familii și/sau grupuri de până la 3 persoane.

6. Delimitarea clară a spațiului în care se va desfășura evenimentul.

7. Evitarea aglomerației la intrarea în spațiul delimitat; accesul în spațiu se va face cu respectarea de către participanți a distanțării de minimum 1 metru; stabilirea fluxurilor de intrare/ieșire separate, unice pentru facilitarea menținerii distanței fizice.

8. Se va evita ruperea sau atingerea biletelor.

9. Angajații/organizatorii/publicul vor purta obligatoriu mască pe toată durata evenimentului, masca trebuie să acopere atât gura, cât și nasul.

10. În cazul în care angajații/organizatorii evenimentului au fost în contact cu un caz suspect sau confirmat de infecție cu COVID-19 se vor izola la domiciliu și vor respecta regulile de siguranță generale.

11. Promovarea măsurilor de igienă individuală; plasarea de soluții dezinfectante la intrare în spațiul evenimentului; instruirea personalului privind măsurile de igienă; menționări repetate pentru măsuri de siguranță; igienizarea frecventă a mâinilor și evitarea atingerii feței cu mâinile neigienizate.

12. Plasarea, la loc vizibil, a anunțurilor scrise privind regulile de distanțare fizică și cele de acces în cadrul delimitat aferent evenimentului.

13. Măsurarea temperaturii, precum și efectuarea triajului observațional la intrarea în zona delimitată a evenimentului pentru echipa de organizare, echipa artistică și pentru public. Persoanele care refuză să le fie verificată temperatura nu vor avea acces la eveniment. Nu se va permite accesul persoanelor simptomatice (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală modificată) și nici al celor care înregistrează temperatura măsurată mai mare de 37,0°C.

14. Dezinfectarea frecventă a suprafețelor utilizate de mai mult de o persoană.

15. Dezinfectarea echipamentului tehnic, astfel încât procedura de curățare și igienizare a acestora, să nu afecteze calitatea și proprietățile materialelor și echipamentelor.

16. Se vor evita scenele cu contact apropiat (la o distanță mai mică de 1 metru).

17. Se va evita organizarea consumului de produse alimentare și băuturi alcoolice; pot fi distribuite băuturi răcoritoare pentru consum individual.

18. Interzicerea reutilizării pliantelor, broșurilor și altor materiale informative în format fizic.

19. În cazul în care spațiul va dispune de scaune, acestea vor fi poziționate de către organizator la o distanță de 1 metru între ele. În cazul în care spațiul nu dispune de scaune, iar publicul vine cu propriile pături sau perne, organizatorul va marca solul astfel încât să creeze spații care să respecte distanțarea socială pentru fiecare persoană, precum și spații mai mari pentru familii și/sau grupuri de până la 3 persoane.

20. Dezinfectarea tuturor scaunelor, după și/sau înaintea fiecărui eveniment.

21. Asigurarea cu personal de curățenie, instruit profesional, într-un număr suficient.

22. Asigurarea cu personal de suport, instruit profesional pentru evitarea aglomerațiilor în timpul evenimentului.

 23. Scena va avea o dimensiune suficient de mare pentru ca actul artistic să se desfășoare în condiții de siguranță și distanțarea socială să poată fi respectată.

24. Persoanele care organizează și coordonează fiecare eveniment (de exemplu, organizator, director, director tehnic etc.) sunt responsabile de verificarea modalității de implementare a acestor măsuri obligatorii, în vederea reducerii riscului de infecție.

Măsuri care privesc prestații artistice, unde este aplicabil:

1. Accesul și evacuarea echipelor de organizare, lucrătorilor și artiștilor se vor realiza prin locuri/porți separate de cele pentru spectatori și/sau la intervale orare diferite.

2. Artiștii interpreți trebuie să își aducă propriile microfoane, instrumente, căști și alte echipamente pe care le folosesc.

3. Dacă scena se situează la același nivel cu spectatorii, distanța între interpreți și public va fi de cel puțin 3 metri. Dacă scena este mai sus decât spectatorii, distanța minimă va fi de 4 metri.

4. Scena va fi marcată pentru a facilita distanțarea dintre artiști.

5. Scena va avea o dimensiune suficient de mare pentru ca spectacolul/evenimentul să se desfășoare în condiții de siguranță și distanțarea socială să poată fi respectată.

6. Toate măsurile de siguranță și sănătate vor fi respectate și în timpul repetițiilor și probelor etc.

7. Machiajul și coafura se vor efectua cu respectarea regulilor generale: menținerea distanței fizice, limitarea contactului apropiat, igienizarea mâinilor și dezinfecția suprafețelor înainte și după ședința de machiaj/coafor.

8. Asistența la echipare/îmbrăcare va fi limitată la minimum posibil.

9. Vestiarele vor fi dezinfectate ori de câte ori este nevoie.

Acreditarea de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a evenimentelor/acțiunilor culturale desfășurate în aer liber de către instituțiile teatralconcertistice și de cinema.

1. Acreditarea evenimentelor/acțiunilor culturale în aer liber se efectuează în baza unui demers înaintat la minister cu minimum 2 săptămâni înainte de desfășurarea acestora.

2. Demersul se depune exclusiv în format electronic la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. și va include în mod obligatoriu Regulamentul evenimentului pentru care se solicită acreditarea.

3. Nu pot fi acreditate evenimentele/acțiunile culturale care nu includ în Regulament mențiuni exprese legate de măsurile de respectare normelor de sănătate publică.

4. Respectarea Regulamentului evenimentului va fi asigurată de către organizatori.

5. Organizatorii vor informa în mod obligatoriu organele de respectare a ordinii publice despre data, ora și locul desfășurării evenimentului și la solicitare, le vor prezenta acestora scrisoarea de acreditare de la minister.

Anexa nr. 4

la Hotărîrea nr. 21 din 24 iulie 2020 a

Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică

Instrucțiune privind prevenirea infecției COVID-19 la desfășurarea evenimentelor festive în unitățile de alimentație publică

1. Organizarea și efectuarea, până la desfășurarea evenimentului, a dezinfecției întregului utilaj/inventar de lucru, suprafețelor din spațiile de depozitare, producere și deservire.

2. Asigurarea prezenței în locuri vizibile a materialelor informative referitor la măsurile de prevenire a infecției COVID-19 aprobate de autorități.

3. Efectuarea termometriei și monitorizarea stării de sănătate a tuturor persoanelor implicate în organizarea și deservirea evenimentului cu neadmiterea persoanelor care prezintă semne caracteristice infecților respiratorii acute.

4. Asigurarea personalului cu cantități suficiente de echipament de protecție personală (măști, mănuși și șorțuri). Măștile de protecție vor fi schimbate la fiecare 2 ore.

5. Instalarea la intrare, în locuri vizibile, a dozatoarelor cu dezinfectant pentru mâini, pe bază de alcool.

6. Asigurarea folosirii unor grupuri sanitare separate pentru personal și vizitatori.

7. Igienizarea și dezinfectarea spațiilor de lucru a personalului, spațiilor de deservire și grupurilor sanitare la fiecare 2 ore.

8. Se va admite deservirea la mese a maximum 6 persoane, cu asigurarea respectării distanței fizice de 1,5 metri între persoane și de 2 metri între mese.

 9. Se permite muzica de ambianță, inclusiv cu participarea interpreților, cu respectarea măsurilor de protecție individuală.

10. Se interzic jocurile de divertisment și dansurile.

11. Comanditarul va prezenta, pînă la desfășurarea evenimentului, lista de evidență epidemiologică, după următorul model:

 

Lista de evidență epidemiologică

Data: .....

Localul: .....

Adresa: ...

Nr.

Nume/Prenume

IDNP

Adresa

Telefon

Semnătura

1 2 3 *Prin completarea datelor cu caracter personal, participanții își asumă riscurile sanitarepidemiologice pe propria răspundere și își exprimă acordul de a participa la eveniment.

 

12.Administrația instituției de alimentație publică va asigura admiterea la eveniment a invitaților conform listei de evidență epidemiologică.

Anexa nr. 5

la Hotărîrea nr. 21 din 24 iulie 2020 a Comisiei

naționale extraordinare de sănătate publică

Instrucțiune cu privire la măsurile de prevenire a răspândirii infecției COVID-19, la organizarea procesului de instruire și de antrenament în spații închise, pentru probele sportive individuale, de echipă și contact

Prezenta instrucțiune stabilește reguli ce urmează a fi respectate de către persoanele ce participă la procesul de instruire și de antrenament în spații închise, în scopul diminuării riscului de răspândire a infecției COVID-19.

 Federațiile Sportive Naționale care organizează și desfășoară procesul de antrenament sunt în drept de a adapta instrucțiunile conform specificului activității și ramurii de sport practicate, cu condiția ca acestea nu contravin măsurilor de sănătate publică aprobate de către Comisia națională extraordinară de sănătate publică .

Respectarea recomandărilor sanitar – epidemiologice și a prezentei instrucțiuni contribuie la diminuarea riscului de infecție COVID-19, dar nu garantează eliminarea acestuia în contextul pandemiei.

 În dependență de evoluția și tendința situației epidemiologice a infecției COVID – 19, măsurile restrictive pot fi revizuite.

1. Administratorul edificiului sportiv va asigura:

1.1. Informarea antrenorilor (personalului) și a sportivilor privind recomandările autorității centrale de specialitate despre normele sanitar - epidemiologice aplicabile pentru reducerea răspândirii infecției COVID-19, inclusiv prevederile prezentei instrucțiuni, după care vor semna declarația de asumare a răspunderii.

1.2. Până la organizarea antrenamentelor în spații închise se va efectua curățenia generală și dezinfecția tuturor încăperilor, inclusiv birourile angajaților, vestiare, băi.

1.3. Evaluarea și asigurarea funcționalității sistemelor de aerisire și ventilare a încăperilor.

1.4. Accesul persoanelor ce participă la procesul de instruire și antrenament în spații închise se va efectua conform graficului și programării prealabile, cu intrare eșalonată pentru a evita aglomerația și a asigura păstrarea distanța socială.

1.5. Se interzice accesul vizitatorilor în edificiul sportiv de tip închis. Excepție constituie minorii care pot avea ca însoțitor o singură persoană adultă, care să-i conducă la sala de antrenament.

1.6. Admisiunea în vestiar/baie se va efectua în grupuri mici, în dependență de capacitatea edificiului sportiv (1 – 6 persoane), cu evitarea aglomerației și păstrarea distanței sociale.

1.7. Plasarea recipientelor cu soluții dezinfectante pentru mâini la intrarea în incinta entității sportive de tip închis, precum și echiparea personalului angajat cu mănuși, măști, dezinfectați.

 1.8. Afișarea la intrarea în instituția sportivă a pliantelor informative cu privire la măsurile de igienă, graficul desfășurării antrenamentelor, numărul maxim de participanți la procesul de instruire și antrenament (sportivi, antrenori, medici).

1.9. Desemnarea unei persoane responsabile de organizarea, coordonarea și controlul aplicării prevederilor prezentei instrucțiuni.

1.10. Efectuarea triajului epidemiologic zilnic, cu includerea informației în fișele personale pentru sportivi și membrii Staff - ului (temperatură, simptome de tuse, dureri în gât, dificultăți ale respirației ș.a.).

1.11. Procesul de antrenament organizat în spații închise, va fi desfășurat în edificiile sportive (săli de sport, centre sportive, terenuri de sport, bazine de înot) acreditate de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării la solicitarea Federațiilor Sportive Naționale prin ordin intern al MECC

2. În cadrul fiecărei instituții sportive:

2.1. Va fi stabilit graficul și orarul organizării procesului de antrenament/instruire conform programării prealabile, precum și lista personalului a cărei prezență este absolut necesară.

 2.2. Fiecare sportiv va folosi doar obiecte personale (ex. prosop, sticlă de apă, echipament sportiv, etc.). Se interzice schimbul de obiecte personale.

2.3. Vor fi stabilite protocoale clare de curățenie și dezinfecție, atât pe zonele și locațiile utilizate, cât și pe materialele, echipamentul, inventarul folosit.

2.4. Elementele folosite de mai multe persoane (de ex. mânerele ușilor, balustradele, recepția, podelele etc.) trebuie să fie dezinfectate periodic cu produse dezinfectante și biocide autorizate în acest scop.

2.5. Toate materialele și echipamentele sportive folosite trebuie dezinfectate riguros după fiecare antrenament desfășurat.

 2.6. Accesul persoanelor (sportivi, antrenori, medic, etc.) se permite în baza listei nominale aprobate de către Administrator .

2.7. Se interzice accesul persoanelor în edificiile sportive care au peste 63 de ani, precum și a persoanelor cu boli cronice (boli respiratorii cornice, diabet, boli cardiovasculare ș.a.) Prin excepție, la solicitarea Federației Sportive Naționale se permite în componența membrilor Staff-ului, persoane care au vârsta peste 63 de ani, cu semnarea declarației de asumare a răspunderii.

2.8. Coordonarea administratorilor instituțiilor sportive de tip închis cu autoritățile de sănătate și cele locale, astfel încât asigurarea sănătății tuturor participanților la activitatea sportivă, procesul competițional să reprezinte obiectivul prioritar.

2.9. Asigurarea triajului observațional zilnic la intrarea în edificiul sportiv. Nu se va permite accesul persoanelor care prezintă simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, dureri în gât) și febră mai mare de 37,3 0.

3. Procesul de instruire și antrenament

3.1. Procesul de instruire și antrenament va fi organizat strict conform graficului stabilit de către Federația Sportivă Națională coordonat cu administratorul edificiului sportiv .

3.2. Se va permite organizarea concomitentă a 2 sau mai multe antrenamente sportive (inclusiv la ramuri diferite de sport) doar în cazul disponibilității mai multor săli de sport, terenuri sportive sau bazine de înot, în entitatea sportivă.

3.3. În incinta instituției sportive este interzisă vânzarea, oferirea gratuită sau regim de auto - deservire a băuturilor/gustărilor/energizant/cocktail.

3.4. Pentru probele sportive de echipă numărul persoanelor ce vor participa la procesul de instruire/antrenament va fi limitat, în funcție de capacitatea/suprafața sălii, 7 m2 pentru o persoană (inclusiv antrenor/instructor, medic, etc.)

3.5. Dacă entitatea sportivă nu poate îndeplini cumulativ condițiile prezentei instrucțiuni cu privire la reluarea procesului de instruire și antrenament în spații închise, în acest caz reluarea procesului de antrenament va fi interzis.

4. Desfășurarea procesului de instruire și antrenament la probele sportive de contact.

 4.1. În primele 2 săptămâni de reluare a antrenamentelor se va omite maxim posibil contactul fizic, practicându-se exerciții de gimnastică și relaxare, exerciții cu propria greutate, exerciții de tehnică și tactică individuală, exerciții de forță, execuția tehnică/tactică de tip box de umbră, cruce alergare, lupta cu manechine, execuția proiectărilor cu banda elastică/cauciuc, etc.

4.2. Participanții la procesul de instruire și antrenament pot fi divizați în grupuri, un grup de sportivi să efectueze pregătirea fizică generală, iar alt grup pregătirea fizică specială.

5 . Pentru acreditarea edificiului sportiv de către Ministerului Educației, Culturii și Cercetării privind reluarea procesului de antrenament în spații închise, Federația Sportivă Națională urmează să prezinte :

5.1. Declarația de asumare a răspunderii de respectare a normelor sanitar – epidemiologice de prevenire a infectării COVID – 19 și a prezentei Instrucțiuni;

5.2. Lista sportivilor și a Staff – ului care participă la organizarea și desfășurarea antrenamentelor în spații închise.

Anexa nr. 6

la Hotărîrea nr. 21 din 24 iulie 2020 a Comisiei

naționale extraordinare de sănătate publică

Instrucțiunea cu privire la măsurile de prevenire a răspândirii infecției COVID19, la organizarea și desfășurarea competițiilor sportive în spații închise, fără spectatori

Prezenta instrucțiune stabilește regulile ce urmează a fi respectate de către Federațiile Sportive Naționale, pentru organizarea și desfășurarea competițiilor sportive în spații închise, fără spectatori și diminuarea riscului de răspândire a infecție COVID19.

Federațiile Sportive Naționale care organizează și desfășoară procesul competițional sunt în drept de a adapta instrucțiunile conform specificului activității și ramurii de sport practicate, cu condiția ca acestea să nu contravină măsurilor de sănătate publică aprobate de către Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică. Respectarea recomandărilor sanitar – epidemiologice și a prezentei instrucțiuni contribuie la diminuarea riscului de infecție COVID-19, dar nu garantează eliminarea acestuia în contextul pandemiei.

 În dependență de evoluția și tendința situației epidemiologice a infecției COVID – 19, măsurile restrictive pot fi revizuite.

Măsuri ce urmează a fi întreprinse odată cu reluarea procesului de organizare și desfășurare a competițiilor sportive în spații închise, fără participarea spectatorilor, de către Federațiile Sportive Naționale, exclusiv cele acreditate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării:

1. Administratorul edificiului sportiv va asigura:

1.1. Informarea antrenorilor (personalului), sportivilor și membrilor Staff – ului privind recomandările autorității centrale de specialitate despre normele sanitar - epidemiologice aplicabile pentru reducerea răspândirii infecției COVID-19, inclusiv prevederile prezentei instrucțiuni, după care vor semna declarația de asumare a răspunderii.

 1.2. Până la organizarea competițiilor sportive în spații închise se va efectua curățenia generală și dezinfecția tuturor încăperilor, inclusiv birourile angajaților, vestiare, băi.

1.3. Evaluarea și asigurarea funcționalității sistemelor de aerisire și ventilare a încăperilor.

1.4. Accesul persoanelor ce participă la organizarea competiției sportive în sală (sportivi, membrii Staff - ului, medici, servicii mass – media, reprezentații ordinii și securității publice, pompieri, etc.) se va efectua conform programării prealabile, cu intrare eșalonată, pentru a evita aglomerația și a asigura păstrarea distanței sociale.

1.5. Accesul spectatorilor la competițiile sportive organizate în spații închise este interzis. Excepție constituie minorii care pot avea ca însoțitor o singură persoană adultă, care să-i conducă la spațiul de competiție.

1.6. Admisiunea în vestiar/baie se va efectua în grupuri mici, în dependență de capacitatea edificiului sportiv (4 – 6 persoane), cu evitarea aglomerației și păstrarea distanței sociale.

1.7. Plasarea recipientelor cu soluții dezinfectante pentru mâini la intrarea în incinta edificiului sportiv, precum și echiparea personalului angajat cu mănuși, măști, dezinfectați.

1.8. Afișarea la intrarea în instituția sportivă a pliantelor informative cu privire la măsurile de igienă, graficul desfășurării competițiilor, numărul maxim de participanți (sportivi, antrenori, medic, servicii mass – media, reprezentații ordinii și securității publice, pompieri, etc.).

1.9. Președintele Federației Sportive Naționale care va organiza și desfășura competiții sportive va desemna o persoană responsabilă de organizarea, coordonarea și controlul aplicării prevederilor prezentei instrucțiuni.

1.10. Va fi asigurat triajul epidemiologic zilnic, cu includerea informației în fișele personale pentru sportivi și membrii Staff - ului (temperatură, simptome de tuse, dureri în gât, dificultăți ale respirației ș.a.).

1.11. Competițiile Sportive organizate în spații închise vor fi desfășurate de către Federațiile Sportive Naționale acreditate de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

 2. În cadrul fiecărei instituții sportive:

2.1. Va fi publicat regulamentul privind organizarea competiției sportive în spațiu închis, elaborat de către Federația Sportivă de profil și avizat de către autoritatea centrală de specialitate (Ministerul Educației, Culturii și Cercetării).

2.2. Fiecare sportiv va folosi doar obiecte personale (ex. prosop, sticlă de apă, echipament sportiv, etc.). Se interzice schimbul de obiecte personale.

2.3. Vor fi stabilite protocoale clare de curățenie și dezinfecție, atât pe zonele și locațiile utilizate, cât și pe materialele, echipamentul, inventarul folosit.

2.4. Elementele folosite de mai multe persoane (de ex. mânerele ușilor, balustradele, recepția, podelele etc.) trebuie să fie dezinfectate periodic cu produse dezinfectante și biocide autorizate în acest scop.

2.5. Toate materialele și echipamentele sportive folosite trebuie dezinfectate riguros după fiecare competiție desfășurată.

2.6. Testarea pentru COVID – 19 a membrilor Staff - ului, sportivilor, se va efectua în orice moment, la recomandarea medicului responsabil din cadrul instituției sportive.

2.7. Accesul persoanelor (sportivi, antrenori, medic, servicii mass – media, reprezentații ordinii și securității publice, pompieri, etc.) se permite în baza listei nominale aprobate de către Federația Sportivă Națională .

2.8. Coordonarea administratorilor instituțiilor sportive cu autoritățile de sănătate și cele locale, astfel încât asigurarea sănătății tuturor participanților la activitatea sportivă, procesul competițional să reprezinte obiectivul prioritar.

2.9. Asigurarea triajului observațional zilnic la intrarea în edificiul sportiv. Nu se va permite accesul persoanelor care prezintă simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, dureri în gât) și febră mai mare de 37,3 0 .

3. Procesul de desfășurare a competițiilor sportive în sălile de sport:

3.1. Competițiile se vor organiza strict conform graficului stabilit de către administratorul instituției sportive și Președintele (reprezentatul) Federației Sportive Naționale.

3.2. Se va permite organizarea concomitentă a 2 sau mai multe competiții sportive (inclusiv la ramuri diferite de sport) doar în cazul disponibilității mai multor săli de sport sau bazine de înot, în entitatea sportivă.

3.3 Federațiile Sportive Naționale acreditate de Minister, vor desfășura competiții sportive în grupuri separate de sportivi ( categorie de vârstă, categoria de greutate, regulamentul competițional) pentru a reduce fluxul mare de sportivi participanți la eveniment.

3.4. În incinta instituției sportive este interzisă vânzarea, oferirea gratuită sau regim de auto - deservire a băuturilor/gustărilor/energizant/cocktail.

3.5. Dacă entitatea sportivă nu poate îndeplini cumulativ condițiile prezentei instrucțiuni cu privire la reluarea procesului de organizare a competițiilor sportive în spații închise, în acest caz organizarea competiției sportive va fi interzisă.

4. Federațiile Sportive Naționale pentru obținerea acreditării din partea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării privind reluarea organizării competițiilor sportive în spații închise, urmează să prezinte :

4.1. Regulamentul privind organizarea competiției sportive;

4.2. Lista edificiilor sportive acreditate de către Federația Sportivă Națională pentru desfășurarea competițiilor sportive în spații închise, fără spectatori.

4.3. Declarația de asumare a răspunderii pentru nerespectarea normelor sanitar – epidemiologice și a măsurilor de prevenire a infectării COVID - 19;

4.4. Lista sportivilor și a Staff – ului care participă la organizarea și desfășurarea competițiilor sportive în spații închise.

Anexa nr.7

la Hotărîrea nr. 21 din 24 iulie 2020 a Comisiei

naționale extraordinare de sănătate publică

Instrucțiune privind pregătirea pentru redeschidere și reluarea activității instituțiilor de educație timpurie în contextul pandemiei Covid-19

1. Prezenta Instrucțiune prevede norme obligatorii, pe care fondatorii, autoritățile publice locale (APL) sau privați, directorii instituțiilor care oferă servicii de educație timpurie, cadrele didactice și personalul, precum și părinții/ reprezentanții legali ai copiilor urmează să le implementeze necondiționat pentru a oferi îngrijire și educație copiilor mici în maximă siguranță.

2. Până la redeschiderea instituției (sau grupelor de educație timpurie) și reluarea activității acesteia, APL/fondatorul privat împreună cu directorul vor evalua toate oportunitățile și riscurile potențiale privind redeschiderea instituției și vor asigura buna funcționalitate a acesteia în condițiile pandemiei Covid-19, prin:

2.1. organizarea și efectuarea reparațiilor curente și/ sau capitale necesare, curățenia generală, deratizarea și dezinfecția întregului teritoriu, a spațiilor și suprafețelor, a utilajului/ inventarului, inclusiv cel de joacă, a jucăriilor și a materialelor didactice;

2.2. asigurarea cu cantitățile necesare de săpun lichid, detergenți si dezinfectanți pentru realizarea măsurilor de igienizare și dezinfecție a terenului și spațiilor educaționale și de îngrijire, precum și cu echipament de protecție personală (măști, mănuși, halate, viziere – la necesitate), termometre non-contact pentru efectuarea termometriei copiilor și al personalului;

2.3. asigurarea necesarului de cadre didactice și personal nedidactic și auxiliar, în mod obligatoriu – asistent medical. În acest scop și în funcție de necesitățile concrete vor fi cooptați și lucrătorii medicali din cadrul centrelor medicilor de familie din comunitate;

2.4. asigurarea funcționalității blocurilor sanitare (WC) din interiorul instituției; dotarea acestora cu săpun lichid, detergenți, soluții/ substanțe dezinfectante;

2.5. evaluarea și asigurarea funcționalității sistemelor de aerisire și ventilație - toate spațiile instituției (săli de grupă și vestiare, scări, coridoare, galerii, birouri, blocuri sanitare, blocul alimentar) vor fi aerisite și ventilate periodic – obligatoriu în lipsa copiilor în aceste spații.

3. În funcție de evoluția situației epidemiologice și adaptarea restricțiilor legate de aceasta în localitatea concretă, deschiderea grupelor se va putea realiza eșalonat, gradual cu un număr redus de copii – câte 7-8 copii de 2-4 ani și câte 10-12 copii de 4- 6(7) ani, în funcție de suprafața din grupă, dar nu mai mică de 4 m2 pentru 1 copil. Aceasta este necesar pentru a evita aglomerația și pentru ca să se poată face mai ușor managementul grupei de copii privind păstrarea, pe cât e posibil, a distanței sociale (ca regulă, copiii mici au tendința de a se aduna grămadă).

4. La etapa inițială, după redeschiderea instituției de educație timpurie, grupele se vor completa cu copii de 4-6(7). Pe măsură ce situația epidemiologică din comunitate se va îmbunătăți, vor putea fi admiși și copii de 2-4 ani.

5. La decizia comună a APL/fondatorului privat și administrației instituției și în funcție de condițiile concrete și situația familiilor (gradul de implicare în muncă), frecventarea de către copii a instituției poate fi eșalonată pe ture, pe parcursul zilei (ex., de dimineață – jumătate din copiii din grupă, după amiază – altă jumătate din copii) sau a săptămânii (ex., în zilele pare - un grup de 10-12 copii, în zilele impare – celălalt grup de 10-12 copii), sau 10-12 copii câte 2 săptămâni consecutiv și alți 10-12 copii – alte 2 săptămâni consecutiv.

6. La grupa de copii vor activa concomitent câte 1 educator per 4-5/6 copii (adică 2 educatori per grupa de 10-12 copii și 1 asistent de educator) – pentru toată perioada cât persistă pericolul de infectare cu Covid-19.

7. APL/fondatorul privat este în drept să decidă politica de înmatriculare a copiilor și completarea grupelor. Se va asigura, cu preponderență, accesul copiilor, ambii sau unicul părinte ai cărora sunt angajați și prezintă dovada prezenței fizice la serviciu (cu accent pe lucrătorii medicali, polițiști, educatori/ personalul din IET), a copiilor din familiile cele mai dezavantajate (ex., cu 2-3 și mai mulți copii, cu dizabilitate/CES etc.) - cel puțin pentru o primă perioadă, în funcție de îmbunătățirea situației epidemiologice și de recomandările Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

8. La înscrierea în grupele de copii, părinții vor semna o declarație pe proprie răspundere privind prezentarea certificatului medical al copilului, cu toate vaccinurile administrate și morbiditățile copilului din momentul frecventării de către acesta a grădiniței.

9. Pentru toată perioada cât persistă pericolul de infectare cu Covid-19 APL/ fondatorul privat și administrația instituției de educație timpurie va stabili un program redus de activitate al IET, nu mai mare de 7-9 ore, cu aflarea copiilor în instituție nu mai mult de 5-7 ore, pentru a minimaliza riscurile pentru copii, dar și pentru a avea timp de curățenie, aerisire/ventilare și dezinfectare a terenului, spațiilor, suprafețelor, inventarului, jucăriilor și materialelor didactice. Părinților li se va recomanda, după posibilitate, să ia copilul acasă mai devreme.

10. Pentru asigurarea funcționării în siguranță a instituției de educație timpurie și a controlului infecției Covid-19, APL/fondatorul privat și administrația instituției va întreprinde următoarele:

10.1. Igienizarea și dezinfectarea periodică (la fiecare 3 ore) cu produse de curățat pe bază de clor sau alcool, a spațiilor și suprafețelor utilizate din interiorul instituției și a obiectelor frecvent atinse (ex. mânerele ușilor, robinete, obiecte sanitare, rafturi, tastaturi, monitoare, diverse echipamente, mese, jucării, rechizite, întrerupătoare de lumină, tocul ușilor, echipamente de joacă, accesorii didactice utilizate de copii).

10.2. Spălarea și dezinfectarea inventarului/ utilajelor de pe terenul de joacă și sport înainte de fiecare ieșire a copiilor la plimbare. Inventarul de joacă și sport, jucăriile, materialele didactice și ustensilele din sala de grupă se vor spăla și dezinfecta la fiecare sfârșit de zi.

10.3. Asigurarea măsurilor de protecție pentru a preveni intoxicarea copiilor cu produse igienice/dezinfectanți, precum si asfixia (sufocarea) cu materiale de ambalare sau utilaj de protecție (ex., măști etc.).

10.4. Igienizarea și dezinfectarea periodică a blocului alimentar, a utilajului, inventarului, instrumentarului de lucru, a echipamentului de protecție personală cu dezinfectanți uzuali admiși în blocuri alimentare de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

10.5. Stabilirea unui grafic eșalonat de sosire/ plecare a copiilor din instituție, cu respectarea distanței fizice/sociale, pentru a evita supraaglomerarea. La aducerea la instituție și la luarea copilului acasă, părinții vor fi echipați cu măști și vor aștepta la poarta instituției - păstrând distanța socială. Despre aceste și alte reguli obligatoriu de respectat părinții vor fi informați online înainte de redeschiderea instituției de educație timpurie.

10.6. Asigurarea accesului pe teritoriul și în incinta instituției doar a copiilor și personalului angajat și doar după efectuarea filtrului de dimineață, la poarta instituției (sau la intrarea în blocurile grupelor - în cazul instituțiilor mari), prin verificarea temperaturii (care nu trebuie să depășească 37,00 C), în absența stării febrile, a semnelor/simptomelor bolii respiratorii acute virale, și dezinfecția mâinilor. În cazul depistării temperaturii ridicate la copil, acesta va fi predat părintelui/ reprezentantului legal pentru a fi consultat la medic. Angajatul cu semne de viroză respiratorie acută nu se admite la serviciu, se autoizolează în carantină și informează medicul de familie.

10.7. În incinta instituției, în spațiile închise personalul IET va purta măști și la necesitate – alte mijloace de protecție personală (ex., halate, ecrane de protecție, mănuși).

10.8. Se va restricționa categoric accesul părinților și al altor persoane străine pe teritoriul și în încăperile instituției de educație timpurie pe toată perioada cât persistă pericolul infectării cu Covid-19. Porțile/ ușile de la intrare vor fi închise pe parcursul întregii zile și nopți.

 10.9. Reprezentanții agenților economici și specialiștii invitați (lăcătuș, electrician etc.), reprezentanții organelor de verificare și control și părinții/ reprezentanții legali ai copilului (dacă există necesitate stringentă de a intra în incinta instituției) vor solicita acces prin programare prealabilă sau apel telefonic (după caz), vor fi întâmpinați la poartă și conduși de către personalul desemnat de directorul instituției către locul destinației, după verificarea temperaturii, dezinfectarea mâinilor cu soluție pe bază de alcool de 70%, iar la finisarea activității/ lucrării - iarăși conduși spre poartă/ ieșire. Aceștia vor purta, în mod obligatoriu, măști, ecrane de protecție (după caz) și botoșei de unică folosință (pentru interior) și vor respecta distanța socială recomandată.

11. În funcție de vârsta copiilor, se vor încuraja măsuri/abordări didactice care să formeze deprinderi igienice optimale la copii, bazate pe joc și pe conștientizare, cu o atenție la sănătatea mintală a copiilor în contextul specific pandemiei (anxietate sporită a părinților și copiilor, restricții la joacă etc.).

12. Se interzice organizarea activităților festive (matinee, zile de nașteri), a activităților extrașcolare (excursii, marșuri turistice, concursuri cu participarea copiilor din alte grupe/ instituții educaționale sau a părinților/reprezentanților legali ai copilului), a adunărilor de părinți sau a activităților metodice (seminare, ateliere de lucru etc.) cu participarea specialiștilor din afara instituției.

13. Rolurile și responsabilitățile actorilor implicați - APL/fondator privat, director, cadre didactice, nedidactice, personal auxiliar, precum și ale părinților - vor fi detaliat explicite și vor fi aduse la cunoștința acestora, pentru a permite o pregătire adecvată situației și o conștientizare a responsabilității personale (și instituționale) la redeschidere.

14. APL/ fondatorul privat de comun cu administrația instituției vor informa și instrui personalul, părinții, agenții economici referitor la măsurile de sănătate publică adoptate pentru prevenirea infecției Covid-19 în instituția de educație timpurie prin afișarea materialelor informative, care promovează regulile de igienă și distanțare socială, prin sesiuni de informare/ instruire (online) cu solicitarea de a coopera și de a contribui activ la punerea în aplicare a măsurilor nenegociabile, inclusiv igiena corespunzătoare și frecventă a mâinilor, igiena respiratorie, purtarea măștii, păstrarea distanței fizice/sociale, cunoașterea simptomelor COVID-19 și ce trebuie să se întreprindă dacă un copil sau un adult prezintă semne de boală etc.

15. Structurile teritoriale ANSP și ANSA vor asigura monitorizarea respectării măsurilor stipulate în prezenta Instrucțiune.

16. În situația nerespectării prevederilor prezentei Instrucțiunii de către toți actorii implicați (APL, administrația instituției, personalul și părinții) și a nedeclarării cazului/ cazurilor de infectare sau de contactare cu persoane diagnosticate pozitiv cu COVID-19 în rândul copiilor și al personalului, activitatea instituției de educație timpurie se sistează.

17. Prevederile prezentei Instrucțiuni sunt obligatorii pentru toate instituțiile care oferă servicii de educație timpurie – publice și private.

                                                                                                                                                                                                            Anexa nr.8

la Hotărîrea nr. 21 din 24 iulie 2020 a Comisiei

Naționale Extraordinare de Sănătate Publică

 

Coordonat și Aprobat ST ANSP                                                      Coordonat și Aprobat ST ANSA

_____________________                                                                 ______________________

 Data______Anul________                                                                           Data _____ Anul _______

RAPORT DE AUTOEVALUARE PRIVIND PREGĂTIREA PENTRU REDESCHIDERE A INSTITUȚIEI DE EDUCAȚIE TIMPURIE

 Instituția de educație timpurie _______________

Localitatea _______________________________

Raionul/ municipiul ________________________  

Nr. ct

Indicator

Da

I

Asigurarea IET pentru controlul infecției Covid-19

 

1.

IET dispune de sistem de apeduct/canalizare centralizat/autonom

 

2.

IET are poartă/porți care se închid și gard întreg pentru a restricționa accesul persoanelor pe teritoriul instituției

 

3.

Intrarea/intrările în grupele de copii sunt accesibile / deblocate, inclusiv cele de evacuare

 

4.

Prezența meniului-model, pentru perioada vară-toamnă pentru alimentaţia copiilor coordonat cu CSP teritoriale

 

5.

IET a efectuat până la reluarea activității:

 

- deratizarea și dezinsecția încăperilor și a blocului alimentar;

 

- dezinfecția încăperilor și a blocului alimentar cu substanțe biodistructive;

 

- dezinfecția, prelucrarea veselei cu substanțe biodistructive1 ;

 

- dezinfecția și prelucrarea jucăriilor;

- lucrări de curățenie generală, inclusiv a blocului alimentar;

 

- lucrări de reparație curentă/capitală, inclusiv și a blocului alimentar.

 

6.

Asigurarea medicală în IET corespunde prevederilor anexei nr.18 din Regulamentul sanitar pentru instituțiile de educație timpurie (MO, 2016, nr.388-398, art.1310)

 

7.

Suplimentar IET este asigurată cu:

 

 - termometre non

 

- contact la piele

 

- ecrane de protecție/ viziere (după caz);

 

- măști și mănuși de unică folosință (pentru personal);

 

- mănuși de cauciuc.

 

8.

IET este asigurată conform cerințelor RS și SMDIET cu:

- detergenți pentru vase și curățare încăperi - geam/teracotă/mobilă/podea;

 

 - lavete de spălat vasele din textil rezistent la fierbere;

 

- mopuri, căldări, pungi pentru gunoi;

 

- detergenți veceu;

 

- dezinfectanți pe bază de clor;

 

- dezinfectant de mâini și suprafețe pe bază de alcool de 70%;

 

- săpun lichid;

 

- hârtie de WC;

 

- șervețele sau prosoape de hârtie.

 

9.

IET este asigurată, pentru fiecare copil, cu:

- 2 seturi lenjerie pat de satin sau bumbac;

 - 3 seturi prosoape higroscopice;

- pat individual pentru fiecare copil.

 

10.

IET dispune de covorașe dezinfectante la:

 - intrarea în blocul/blocurile instituției;

 

- intrarea în blocul alimentar;

 

- intrarea în fiecare grupă de copii.

 

11.

IET dispune de inventar de dereticare separat pentru:

- sala de grupă și dormitor;

 - blocul sanitar;

- vestiar/antreu, coridoare, sală de muzică, teritoriul din exterior;

- bloc alimentar, spălătorie.

 

12.

IET dispune, pentru fiecare copil, de:

 - 2 seturi farfurii adânci;

 - 2 seturi farfurii plate;

- 2 seturi căni;

 - 1 set tacâmuri (furculițe, linguri, cuțite, după caz);

 - vase (per grup de copii) pentru dezinfecția veselei sau mașini automate pentru prelucrarea veselei.

 

13.

IET dispune de Izolator pentru copiii / angajații depistați bolnavi

 

14.

IET dispune de 1-2 lămpi bactericide (în funcție de mărimea instituției)

 

15.

IET dispune de echipamente speciale pentru personalul auxiliar:

- lucrătorii blocului alimentar (2 halate sau costume, șorț de mușama/stofă, bonetă);

- spălătoreasa de lenjerie (2 halate albastre sau 2 costume);

- asistentul medical (2 halate sau costume albe);

- ajutorii de educatori (2 bonete și 2 șorțuri – pentru distribuirea bucatelor, 2 halate întunecate – pentru igienizarea în WC, 2 halate de orice altă culoare – pentru igienizarea în vestiar, dormitor, grupă);

- dereticători ( 2 halate).

 

16.

În depozitul IET produsele alimentare sunt: - cu termen de valabilitate corespunzător; - păstrate conform cerințelor prevăzute de producător (temperatură, umiditate).

 

17.

IET dispune de inventar de joacă și de sport, jucării, cărți și materiale didactice pentru asigurarea activităților individuale a copiilor, conform SMDIET

 

II

Personal

 

1.

IET este asigurată cu asistent medical (în lipsa acestuia poate fi cooptat unul din alte instituții medicale)

 

2.

IET este asigurată cu necesarul de personal la 1 grupă de copii (2 educatori plus 1 asistent de educator)

 

3.

IET are completat personalul blocului alimentar

 

4.

IET are personal care asigură curățenia spațiilor comune

 

5.

IET are personal la spălătoria de lenjerie

 

6.

Personalul are susținut:

 - examenul medical actualizat/valabil la zi, conform orarului (certificat);

 - instruirea igienică actualizată, conform orarului (certificat).

 

7.

Personalul este instruit privind implementarea măsurilor de control și prevenirea răspândirii infecției în instituție (proces-verbal cu semnăturile angajaților)

 

8.

Angajații de la blocul alimentar și depozitul pentru păstrarea produselor alimentare sunt instruiți cu privire la principiile de igienă a alimentelor, ambalajelor acestora și dezinfectare a suprafețelor de procesare - pentru condițiile actuale privind controlul infecției Covid-19 (proces verbal cu semnăturile angajaților)

 

9.

Cadrele didactice sunt instruite cu privire la așteptările față de ele și modul de implementare a curriculumului adaptat, precum și comunicarea clară cu părinții

 

III

Părinți/ copii

 

1.

Declarație pe proprie răspundere:

- privind verificarea zilnică a stării de sănătate – a lor și a copilului

- înainte de a merge la grădiniță, iar la apariția semnelor de boală se vor izola acasă;

- că va aduce la și îl va lua pe copil de la IET o persoană adultă, mai mare

 

de 16 ani, dar nu mai în vârstă de 63 ani – recomandabil una și aceeași persoană;

 

- privind prezentarea certificatului medical al copilului cu toate vaccinurile administrate/sau orar individual de vaccinare, din momentul frecventării de către copil a grădiniței;

 

- privind angajarea în respectarea măsurilor de protecție aplicate de instituția de educație timpurie pentru controlul infecției Covid-19.

 

IV

Management

 

1.

IET deține un plan de acțiuni privind respectarea cerințelor sanitare pe timp de pandemie de COVID-19

 

2.

Sunt elaborate proceduri clare de primire la / luare a copiilor de la instituție, pentru a evita supra-aglomerarea, grafic/calendar eșalonat, precum și cele referitoare la completarea grupelor de copii și programul de activitate al IET

 

3.

Personalul este instruit privind implementarea măsurilor de control al infecției (procesverbal cu semnăturile angajaților sau copia înregistrării sesiunii online).

 

4.

Părinții sunt informați/ instruiți în vederea respectării regulilor de control a infecției (proces verbal cu semnăturile părinților sau copia înregistrării sesiunii online)

 

5.

Grafic de ieșire la plimbare a grupelor de copii pentru a evita supra-aglomerarea

 

6.

Grafic de igienizare a încăperilor de grupă a IET cu interval de 3 ore (ora, durata), afișat la loc vizibil

 

7.

Grafic de curățare a spațiilor comune (coridoare, scări, pavilioane, galerii, cabinete), coordonat cu graficul ieșirii copiilor la plimbare, pentru a evita supra-aglomerarea)

 

8.

Infografice plasate în locurile comune – despre infecția Covid-19, regulile de igienă etc.

 

9.

Agenții economici sunt informați cu Reglementările-cadru speciale (ex.: copia scrisorii adresate cu nr. de ieșire etc.)

 

Primar ________________________          Manager IET ___________________