COMISIA NAŢIONALĂ EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

Hotărâre nr. 19 din 27 iunie 2020

În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, la propunerea directorului Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică, ca urmare a analizei situaţiei epidemiologice actuale Comisia naţională extraordinară de sănătate publică,

HOTĂRĂŞTE:

1. Se interzice activitatea zonelor de agrement incluse în codul CAEM 93.21 - Bâlciuri şi parcuri de distracţii.

2. În dependență de evoluția și tendința situației epidemiologice a infecției COVID–19, măsurile restrictive vor fi revizuite.

3. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică, vor asigura, revizuirea tuturor hotărârilor/dispoziţiilor aprobate, aducându-le în concordanţă cu Hotărârile Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică a Republicii Moldova.

4. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei pentru tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.

5. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Guvernului.

 

Președinte al Comisiei, Prim-ministru Ion CHICU

Vicepreședinte al Comisiei, ministru al sănătății, muncii și protecției sociale Viorica DUMBRĂVEANU

Secretar al Comisiei Nicolae FURTUNĂ