COMISIA NAŢIONALĂ EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

Hotărâre nr. 18 din 24 iunie 2020

 În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, la propunerea directorului Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică, Comisia naţională extraordinară de sănătate publică (CNESP) a declarat, în perioada 16 mai - 30 iunie 2020, stare de urgenţă în sănătate publică pe întreg teritoriul Republicii Moldova, cu posibilitatea de prelungire a termenului dat. Ca urmare a analizei evoluţiei situaţiei epidemiologice, Comisia naţională extraordinară pentru sănătate publică

HOTĂRĂŞTE:

1. Hotărârea nr. 17 din 23 iunie 2020 a Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică se modifică după cum urmează: a) punctul 1 va avea următorul cuprins:

„1. Se prelungeşte până la data de 15 iulie 2020, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, starea de urgenţă în sănătate publică, declarată prin Hotărârea nr. 10 din 15 mai 2020 a CNESP, cu posibilitatea de prelungire a termenului dat în funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice.”;

 b) subpunctul 4.9 va avea următorul cuprins: „4.9. activitatea cluburilor de noapte ce se referă la activitatea discotecilor incluse în codul CAEM 56.30 şi a ringurilor de dans incluse în codul CAEM 93.29, indiferent de denumirea de firmă a unităţii comerciale (ca exemplu: disco-bar, club de noapte, karaoke, knight-club, discotecă, club etc.)”.

2. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică şi va servi temei pentru tragere la răspundere contravenţională şi/sau penală a persoanelor vinovate.

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii şi se publică pe pagina oficială a Guvernului.

 

Preşedinte al Comisiei, Prim-ministru Ion CHICU

Vicepreşedinte al Comisiei, ministru al sănătăţii, muncii şi protecţiei sociale Viorica DUMBRAVEANU

Secretar al Comisiei Nicolae FURTUNA