Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică

Hotărîre nr. 16 din 18 iunie 2020

 În conformitate cu art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice și Hotărîrea nr. 10/2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică privind declararea stării de urgență în sănătate publică, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică,  

HOTĂRĂŞTE:

 1. Se interzice organizarea ceremoniilor în orice instituție, indiferent de statut public sau privat, pentru  perioada de urgență în sănătatea publică, cu posibilitatea de prelungire a interdicției menționate, în funcție de evoluția situației epidemiologice a infecției cu COVID-19 la nivel național.  

 2. Punctul 25 din Hotărîrea nr. 11 din 15 mai 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică va avea următorul cuprins:  „25. Se relansează serviciile de coafură (spălare, vopsire, aranjare și tuns, coafat, nuanțat, ondulat, îndreptat), cu respectarea strictă a măsurilor de control și prevenire COVID-19. Alte servicii de înfrumusețare conform CAEM 96.02 sunt interzise  pe toată durata stării de urgență în sănătate publică.”

3. Punctul 3.5 din anexa nr.2 la Hotărîrea nr. 13 din 29 mai 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică va avea următorul cuprins: „3.5. Va fi asigurat triajul epidemiologie zilnic, care va fi efectuat de către persoana responsabilă din cadrul entității desemnate, cu includerea informației în fișe personale pentru sportivi și personal (temperatură, simptome de tuse, dureri în gît, dificultăți ale respirației ș.a.).”

 4. Reluarea competițiilor de fotbal la Cupa Moldovei, ediția 2019 - 2020, în perioada 21 - 30 iunie 2020 (meciurile semi-finale, tur-retur și finala mare), precum și startul Campionatului Național de Fotbal, ediția 2020 - 2021 începînd cu 03 iulie 2020, organizate exclusiv de către Federația Moldovenească de Fotbal, cu respectarea măsurilor de prevenire și control a răspîndirii infecției COVID - 19 și a prevederilor Instrucțiunii cu privire la măsurile de prevenire a infecției COVID-19 în cadrul desfășurării competițiilor de fotbal, conform Anexei.

 5. În funcție de evoluția și tendința situației epidemiologice a infecției COVID– 19, măsurile restrictive vor fi revizuite.

 6. Reluarea antrenamentelor desfășurate în aer liber, pentru sportivii legitimați de către Federația de Canotaj, Federația de Tir cu Arcul, Federația de Turism Sportiv, Federația de Alpinism și Escală, Federația de Ciclism, Federația de Orientare Sportivă, Federația de Radiosport, Federația Națională de Tir Sportiv Aplicat, Federația de Baseball și Softball din Republica Moldova, cu respectarea prevederilor punctului 3 din Hotărîrea nr. 13 din 29 mai 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică.

 7. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta hotărîre constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi drept temei pentru tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.

 8. Prezenta hotărîre intră în vigoare la momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Guvernului.

 Președinte al Comisiei, Prim-ministru  Ion CHICU

Vicepreședinte al Comisiei, ministru al sănătății, muncii și protecției socialeV. DUMBRĂVEANU   

Secretar al Comisiei  Nicolae FURTUNĂ

  Anexă la Hotărîrea nr.16 din 18.06.2020

a Comisiei Naționale Extraordinare pentru Sănătate Publică

 Instrucțiune cu privire la măsurile de prevenire a infecției COVID-19 în desfășurarea competițiilor de fotbal

 Pornind de la faptul că, prin Hotărîrea nr. 10 din 15 mai 2020, Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a declarat stare de urgență în sănătate publică prin infecția COVID-19 pe întreg teritoriul Republicii Moldova și în condițiile în care competițiile sportive prevăd aglomerări de persoane, iar o mare parte dintre ele pot reprezenta nemijlocit grupul cu risc major pentru infecția cu virusul SARS-COV-2, este extrem de important să fie respectate cu strictețe măsurile de sănătate publică în desfășurarea activităților sportive.

În acest context se solicită administrației și personalului să asigure următoarele cerințe igienice și antiepidemice:  Conducerea centrelor și terenurilor sportive va asigura:

1. informarea antrenorilor, sportivilor și a persoanelor implicați în organizarea meciului privind recomandările autorității centrale de specialitate privind normele sanitar-epidemiologice aplicabile pentru reducerea răspîndirii infecției COVID–19, inclusiv prevederile prezentei Instrucțiuni;

2. evaluarea și asigurarea funcționalității sistemelor de aerisire și ventilare, desfășurarea curățeniei generale și a dezinfecției tuturor încăperilor înainte de redeschiderea instituțiilor sportive publice. Toate încăperile, inclusiv birourile angajaților, vestiarele, vor fi aerisite/ventilate permanent. Vestiarele și echipamentele sportive folosite în cadrul instruirii și antrenamentelor vor fi dezinfectate la finalizarea fiecărui antrenament;  

3. respectarea obligatorie a măsurilor de control și combatere a infecției COVID19 stabilite de către Comisia națională extraordinară de sănătate publică;

4. echiparea personalului angajat cu  mănuși, măști, dezinfectanți;

5. plasarea, la intrarea în instituția sportivă, a recipientelor cu dezinfectant pentru mîini și obligarea persoanelor să își dezinfecteze mîinile;

6. afișarea, la intrarea în instituția sportivă, a pliantelor informative cu privire la măsurile de igienă, la numărul maxim de vizitatori care se pot afla concomitent în centrul sportiv, la păstrarea distanței fizice de cel puțin 1 metru.   Fiecare entitate sportivă va desemna o persoană responsabilă de organizarea, coordonarea și controlul aplicării prevederilor prezentei Instrucțiuni stabilite.  

În cadrul fiecărei entități sportive:

1. Va fi stabilită lista personalului echipei organizatoare. Prezența acestuia este obligatorie pentru organizarea și desfășurarea meciului (personal auxiliar).

2. Va fi stabilită lista reprezentanților securității publice, pompierilor, asistenței medicale, serviciilor mass-media, TV.

3. Înainte de intrare în entitatea sportivă, toate persoanele vor completa o declarație de asumare pe propria răspundere cu privire la respectarea regulilor stabilite.

4. Vor fi admise  doar persoanele care nu prezintă semne clinice de infecție respiratorie sau stare febrilă. Orice simptom va fi  anunțat telefonic înainte ca persoana să ajungă la entitatea sportivă.

5. Va fi asigurat triajul epidemiologic zilnic, care va fi efectuat de către persoana desemnată, cu includerea informației în fișe personale pentru sportivi și personal (temperatură, simptome de tuse, dureri în gît, dificultăți ale respirației ș.a.).

6. Se interzice accesul persoanelor care au peste 63 de ani, precum și al persoanelor cu boli cronice (boli respiratorii cronice, diabet, boli cardiovasculare ș.a.).

7. Se recomandă ca deplasarea către entitatea sportivă să fie efectuată individual, cu mașina proprie sau cu mijloace de transport puse la dispoziție de structurile sportive implicate în competiții. În cazul efectuării transportului organizat, vor fi respectate prevederile punctului 3 din Hotărîrea nr. 11 din 15 mai 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică privind măsurile de prevenire și control a infecției COVID-19 aplicate în activitatea transportului rutier de persoane.

8. Vor fi stabilite protocoale clare de curățenie și dezinfecție, atît pentru zonele și locațiile utilizate, cît și pentru obiectele și inventarul folosit. Toate echipamentele și spațiile utilizate vor fi curățate și dezinfectate înainte și după fiecare meci.

9. Accesul în incinta arenei sportive a echipelor și al oficialilor meciului se permite doar după efectuarea curățeniei/dezinfecției entității sportive. 

10. Accesul spectatorilor în centrele/terenurile sportive va fi interzis.

 Echipele de fotbal: Accesul echipelor participante în incinta entității sportive se va face după cu urmează:

1. Echipa organizatoare  –105 minute pînă la începerea meciului;

2. Echipa-oaspete – 90 minute pînă la începerea meciului;

3. Oficialii meciului (arbitrii, observatorul și delegatul) – 120 de minute pînă la începerea meciului.

4. Jucătorii vor veni la stadion cu echipamentul necesar pentru joc în propriile genți, acesta fiind distribuit de către responsabilul de echipament al echipei înainte de deplasarea spre stadion. Prin excepție, dacă clubul consideră necesar, magazinerul/responsabilul de echipament poate pregăti echipamentul jucătorilor în vestiarele stadionului, cu condiția ca acesta să părăsească vestiarul cu două ore înaintea sosirii echipei sale la stadion, pentru ca spațiul să fie igienizat și aerisit.

 5. Se recomandă ca acolo unde există posibilitatea de folosire a unor spații libere adiacente ca vestiare suplimentare, acestea sa fie utilizate de jucătorii de rezervă. Dacă acest lucru nu este posibil, jucătorii de rezervă vor merge direct pe suprafața de joc sau la propriile bănci de rezerve, unde vor sta pînă la ieșirea jucătorilor titulari la „încălzire” (după aceasta vor putea merge la vestiar pentru a se echipa).

6. Jucătorii celor două echipe nu vor ieși în același timp la „încălzire”, se recomandă ieșirea acestora la o diferență de cîteva minute, la fel ca și întoarcerea la vestiar de pe teren după încălzire. Este interzisă staționarea sau încălzirea preliminară a jucătorilor în spațiile interioare/holuri de acces limitrofe vestiarelor.

7. Dispunerea materialelor sportive pe terenul de joc pentru încălzirea jucătorilor va fi făcută astfel încît să se respecte distanța de minimum 2 metri dintre jucători. De asemenea, mingile folosite atît la încălzire, cît și la joc vor fi dezinfectate.

8. Nu sunt recomandate ședințele tehnico-tactice în vestiar. Este de preferat ca acestea să se desfășoare înaintea sosirii la stadion, în spații deschise (aer liber) sau în săli/incinte unde se poate păstra distanța de 2 metri între participanți.

9. Fiecare sportiv va folosi doar obiecte personale (ex. prosop). Se interzice schimbul de obiecte personale.

10. Este obligatoriu ca băuturile folosite de către jucători, staff etc. să se afle în sticle personalizate.

11. Intrarea pe teren a echipelor nu se va face simultan, ci cu distanțare temporală, se va face fără copii însoțitori (copii escortă) și fără mascote. Nu se vor face poze de grup la centrul terenului 

12. Se va evita ceremonia salutului prin strîngere de mînă la începutul jocului.

 13. Distanța dintre persoanele de pe banca tehnică trebuie constant menținută. Aceasta va putea fi făcută prin adăugarea lîngă banca tehnică, dacă este nevoie, a mai multe scaune așezate la distanța recomandată. 

14. Atît stafful tehnic, medical, cît și jucătorii de rezervă vor purta măști pe toată durata jocului (prin excepție, antrenorul delegat să ofere indicații tehnice poate să nu poarte mască).

15. Ieșirea de pe teren prin tunelul de acces a jucătorilor și staffurilor celor două echipe nu se va face simultan, ci cu distanțare temporală.

16. La sfîrșitul jocului, folosirea dușurilor se va face numai respectînd o distanță de 1 metru între persoane.

17. Ședința organizatorică înainte de meci va fi organizată pe suprafața de joc (teren).