Au intrat în vigoare modificările Codului Muncii RM.

Sunt modificate și incluse următoarele articole:
Art.1 Noțiuni generale.
Art.9. Drepturile și obligațiile de bază ale salariatului.
Art.10. Drepturile și obligațiile angajatorului.
Art.33. Acțiunea contractului colectiv de muncă.
Art.42. Dreptul salariaților la administrarea unității și formele de participare.
Art.421. Informarea și consultarea salariaților (introdus).
Art.49. Conținutul contractului individual de muncă.
Art.55. Conținutul contractului individual de muncă pe peroadă determinată.
Art.56. Încheierea contractului individual de muncă.
Art.57. Documentele care se prezintă la încheierea contractuuli individual de muncă.
Art.62. Interzicerea aplicării perioadei de prbobă.
Art.63. Rezultatul perioadei de probă.
Art.65. Perfectarea documentelor la angajare.
Art.66. Carnetul de mună (abrogat).
Art.67. Certificatul cu privire la muncă și salariu.
Art.75. Noșiuni generale.
Art.78. Suspendarea contractului individual de muncă la inițiativa uneia dintre părți.
Art.80. Șomajul tehnic.
Art.801. Staționarea (introdus).
Art.81.Temeiurile încetării contractului individual de muncă.
Art.82.Încetarea contractului individual de muncă în circumstanțe ce nu depind de voința părților.
Art.85. Demisia.
Art.86. Concedierea.
Art.87. Interzicerea concedierii fără acordul organului sindical.
Art.88. Procedura de concediere în cazul lichidării, reducerii numărului sau a statelor de personal.
Art.97. Timpul de muncă parțial.
Art.971. Garanții npentru salariații cu timp de muncă parțial (introdus).
Art.103. Munca de noapte.
Art.105. Limitarea muncii suplimentare.
Art.110. Munca în zilele de reapus.
Art.111. Zilele de sărbătoare nelucrătoare.
Art.114. Calcularea vechimii în muncă care dă dreptul la concediu de odihnă anual.
Art.118. Acordarea anuală a concediului de adihnă.
Art.121. Concediile de odihnă anuale suplimentare.
Art.122. Rechemarea din concediu.
Art.1241. Concediu paternal.
Art.125. Alipirea concediului de odihnă anual la concediul de maternitate și la concediu pentru îngrijirea copilului.
Art.126. Concediul supimentar pentru îngrijirea copilului în vîrsta de la 3 pînă la 4 ani.
Art.127. Concediile pentru salariații care au adoptat copii nou-născuți sau i-au luat sub tutelă.
Art.1361. Sisteme netarifare de salarizare.
Art.148. Reținerile din salariu.
Art.151. Răspunderea pentru reținerea eliberării carnetului de muncă (abrogat).
Art.160. Dreptul angajatorului la stabilirea unor plăți de stimulare și de compensare.
Art.162. Modul de retribuire a muncii în caz de producere a rebutului.
Art.163. Modul de retribuire a timpului de staționare și a muncii în caz de însușire a unor noi procese de producție.
Art.1651. Ajutorul material.
Art.169. Introducerea, înlocuirea și revizuirea normelor de muncă.
Art.178. Garanții și compensații acordate salariaților care îmbină munca cu studiile în instituțiile de învățămînt superior sau mediu de specialitate.
Art.179. Garanții și compensații acordate salariaților care îmbină munca cu studiile în învățămîntul postuniversitar specializat.
Art.186. Indemnizația de eliberare din serviciu.
Art.197. Garanții în caz de reorganizare a unității, schimbare a tipului de proprietate sau a proprietarului acestuia (introdus).
Art.204. Modul de aplicare a stimulărilor.
Art.2111. Încălcarea gravă a obligațiilor de muncă (introdus).
Art.247. Garanții la angajare pentru femeile gravide și a persoanelor cu copii în vărstă de pînă la 4 ani.
Art.248. Lucrările la care este interzisă utilizarea muncii femeilor.
Art.249. Limitarea trimiterii în deplasare.
Art.250. Transferul la o muncă mai ușoară al femeilor gravide și al femeilor care au copii în vărstă de pînă la 3 ani.
Art.251. Interzicerea concedierii femeilor gravide și a salariaților care îngrijesc copii în vărstă de 4 ani.
Art.252. Garanții pentru persoanele care îngrijesc copii lipsiți de grija maternă.
Art.289. Documentele ce confirmă munca angajatorului persoană fizică.
Art.318. Limitarea muncii în tură continuă.
Art.326. Munca în cadrul gospodăriilor țărănești (de fermier).
Art.330. Oblgația angajatorului de a repara prejudiciul cauzat pesoanei ca rezultat al privării ilegale de posibilitatea de a munci.
Art.354. Litigiile individuale de muncă.

Vă recomandăm să studiați aceste modificări și în cazul în care nu vă sunt destul de clare modficările, Noi suntem gata să venim cu un ajutor concret în rezolvarea întrebărilor apărute.