COD Nr. 154
din 28-03-2003

CODUL MUNCII AL REPUBLICII MOLDOVA

Publicat : 29-07-2003 în Monitorul Oficial Nr. 159-162 art. 648

MODIFICAT

LP212 din 20.07.23, MO297-301/10.08.23 art.514; în vigoare 10.08.23

Articolul 101. Munca în schimburi

(1) Munca în schimburi, adică lucrul în 2, 3 sau 4 schimburi, se aplică în cazurile cînd specificul activității instituției sau durata procesului de producţie depăşeşte durata admisă a zilei de muncă, precum şi în scopul utilizării mai eficiente a utilajului, sporirii volumului de producţie sau de servicii.

[Art.101 al.(1) modificat prin LP212 din 20.07.23, MO297-301/10.08.23 art.514; în vigoare 10.08.23]

(11) În funcție de specificul activității, pentru organele securității statului și organele afacerilor interne, durata zilnică a timpului de muncă în schimburi se stabilește prin act administrativ, cu respectarea duratei întreruperii în muncă între schimburi. Durata zilnică a timpului de muncă în schimburi nu poate depăși 24 de ore.

[Art.101 al.(11) introdus prin LP212 din 20.07.23, MO297-301/10.08.23 art.514; în vigoare 10.08.23]