COD Nr. 154
din 28-03-2003

CODUL MUNCII AL REPUBLICII MOLDOVA

Publicat : 29-07-2003 în Monitorul Oficial Nr. 159-162 art. 648

MODIFICAT

LP74 din 31.03.23, MO134-137/20.04.23 art.213; în vigoare 20.05.23

Articolul 1. Noţiuni principale

hărțuire sexuală – manifestare a unui comportament fizic, verbal, nonverbal sau a altor acțiuni de natură sexuală care conduc la crearea unui mediu intimidant, ostil, degradant, umilitor sau ofensator, având drept scop sau efect lezarea demnității unei persoane;

[Art.1 noțiunea în redacția LP74 din 31.03.23, MO134-137/20.04.23 art.213; în vigoare 20.05.23]

Articolul 5. Principiile de bază ale reglementării  raporturilor de muncă şi a altor raporturi  legate nemijlocit de acestea

b) interzicerea muncii forțate (obligatorii), a discriminării după orice criteriu și a hărțuirii sexuale în domeniul raporturilor de muncă;

[Art.5 lit.b) în redacția LP74 din 31.03.23, MO134-137/20.04.23 art.213; în vigoare 20.05.23]

Articolul 10.(2) Angajatorul este obligat:

f3) să întreprindă măsuri de prevenire și combatere a discriminării după orice criteriu, a hărțuirii sexuale și a victimizării la locul de muncă;

[Art.10 al.(2), lit.f3) în redacția LP74 din 31.03.23, MO134-137/20.04.23 art.213; în vigoare 20.05.23]

Articolul 31. Conţinutul şi structura contractului  colectiv de muncă

i1) interzicerea discriminării după orice criteriu și a hărțuirii sexuale, măsurile de prevenire și combatere a acestora;

[Art.31 al.(2), lit.i1) introdusă prin LP74 din 31.03.23, MO134-137/20.04.23 art.213; în vigoare 20.05.23]

Articolul 199. Conţinutul regulamentului intern al unităţii

b) respectarea principiului nediscriminării, asigurarea măsurilor de prevenire și combatere a hărțuirii sexuale și a oricărei alte forme de lezare a demnității în muncă;

[Art.199 al.(1), lit.b) în redacția LP74 din 31.03.23, MO134-137/20.04.23 art.213; în vigoare 20.05.23]

Articolul 386. Drepturile organelor sindicale la efectuarea  controlului asupra respectării legislaţiei  muncii

(41) La depistarea în unități a cazurilor de discriminare și de hărțuire sexuală la locul de muncă, precum și a condițiilor ce le favorizează, organele sindicale înaintează conducătorilor acestor unități și/sau autorităților publice competente, după caz, recomandări concrete de prevenire și combatere a acestora.

[Art.386 al.(41) în redacția LP74 din 31.03.23, MO134-137/20.04.23 art.213; în vigoare 20.05.23]

 IMPORTANT: în baza modificărilor stabilite în Codul Muncii RM, este obligatoriu de a face modificări la capitolul dat și în Regulamentul Intern al Întrepriderii.