În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, urmare a analizei evoluţiei situaţiei epidemiologice, Comisia naţională extraordinară de sănătate publică constată că situaţia epidemiologică este nefavorabilă, fiind determinată în principal de tendinţele negative majore atestate în anumite unităţi administrativ-teritoriale ale ţării. în scopul sporirii randamentului măsurilor aplicate de prevenire şi control a infecţiei COVID-19, Comisia naţională extraordinară de sănătate publică,

HOTĂRĂŞTE:

  1. Se admite, în intervalul orelor 22.00 - 07.00, comercializarea produselor alimentare la pachet, prin unităţile de alimentaţie publică de orice tip, cu excluderea posibilităţii de consumare a acestora în incinta/teritoriul unităţii.
  2. Punctul 7 al Hotărârii nr. 42 din 13 ianuarie 2021 a Comisiei naţionale 9 extraordinare de sănătate publică se expune în următoarea redacţie: „7. Se interzice desfăşurarea activităţilor, cu prezenţa spectatorilor, în incinta cinematografelor.”
  3. Punctul 8 al Hotărârii nr. 42 din 13 ianuarie 2021 a Comisiei naţionale 9 extraordinare de sănătate publică se expune în următoarea redacţie: „8. Se admite desfăşurarea activităţilor cu prezenţa spectatorilor, în incinta instituţiilor teatral-concertistice şi a caselor de cultură la capacitatea de 50% din numărul de locuri, dar nu mai mult de 250 spectatori, cu respectarea prevederilor Instrucţiunii privind măsurile de prevenire şi control a infecţiei COVID-19, aplicate la organizarea evenimentelor/acţiunilor culturale în incinta instituţiilor teatralconcertistice şi a caselor de cultură, aprobată prin Hotărârea nr. 31 din 24 septembrie 2020 a Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică.”
  4. În dependenţă de evoluţia şi tendinţa situaţiei epidemiologice a infecţiei COVID-19, măsurile restrictive vor fi revizuite.
  5. Se solicită autorităţilor din domeniul ordinii publice să continue supravegherea respectării de către persoanele fizice şi juridice a măsurilor de prevenire şi control a infecţiei COVID-19.
  6. Hotărârile Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică sunt executorii pentru autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, pentru persoanele fizice şi juridice, indiferent de domeniul de activitate şi forma juridică de organizare.
  7. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică vor asigura revizuirea tuturor hotărârilor/dispoziţiilor aprobate, aducându-le în concordanţă cu Hotărârile Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică a Republicii Moldova.
  8. Se recomandă reprezentanţilor mass-media de a informa publicul despre necesitatea respectării stricte a măsurilor de prevenire şi control a infecţiei COVID19.
  9. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta Hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică şi va servi temei pentru tragere la răspundere contravenţională şi/sau penală a persoanelor vinovate.
  10. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii şi se publică pe pagina oficială a Guvernului.

Preşedinte al Comisiei, Prim-ministru interimar Vicepreşedinte al Comisiei Contrasemnează: Secretar de stat Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale Aureliu CIOCOI Tatiana ZATÎC Secretar al Comisiei, Director interimar al Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică Vasile GUŞTIUC