În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, urmare a analizei evoluţiei situaţiei epidemiologice în plan naţional şi internaţional, Comisia naţională extraordinară de sănătate publică constată că situaţia epidemiologică rămîne a fi nefavorabilă. Totodată, conform datelor autorităţilor de sănătate publică din Marea Britanie, confirmate şi de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, a fost identificată o nouă tulpină a virusului SARS CoV2. Reieşind din cele menţionate şi în scopul prevenirii răspândirii noii tulpini a coronavirusului SARS CoV 2, identificate în Marea Britanie, Comisia naţională extraordinară de sănătate publică,

HOTĂRĂŞTE:

  1. Autoritatea Aeronautică Civilă va asigura:

1.1. Sistarea tuturor curselor aeriene regulate de pasageri cât şi a charterelor regulate de pasageri cu Marea Britanie începând cu 23 decembrie 2020, orele 00:00.

1.2. Interdicţia pentru operatorii aerieni de a îmbarca călătorii, care vin către Republica Moldova, cu escală, din Marea Britanie, începând cu 23 decembrie 2020, orele 00:00.

  1. Se solicită Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră să intensifice, la punctele de trecere a frontierei de stat, măsurile de sănătate publică pentru prevenirea şi controlul infecţiei COVID-19.
  2. Se solicită autorităţilor din domeniul ordinii publice să intensifice supravegherea respectării de către persoanele fizice şi juridice a măsurilor de prevenire şi control al infecţiei COVID-19, în special a regimului de autoizolare a persoanelor.
  3. Hotărârile Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică sunt executorii pentru autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, pentru persoanele fizice şi juridice, indiferent de domeniul de activitate şi forma juridică de organizare.
  4. Se recomandă reprezentanţilor mass-media de a informa publicul despre necesitatea respectării stricte a măsurilor de prevenire şi control al infecţiei COVID19.
  5. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta Hotărîre constituie pericol pentru sănătatea publică şi va servi temei pentru tragere la răspundere contravenţională şi/sau penală a persoanelor vinovate.
  6. Prezenta Hotărîre intră în vigoare din momentul emiterii şi se publică pe pagina oficială a Guvernului.

Preşedinte al Comisiei, Prim-ministru Vicepreşedinte al Comisiei, ministru al sănătăţii, muncii şi protecţiei sociale Viorica DUMBRĂVEANU Secretar al Comisiei, Director interimar al Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică Vasile GUŞTIUC