În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, urmare a analizei evoluţiei situaţiei epidemiologice, Comisia naţională extraordinară de sănătate publică constată că situaţia epidemiologică se agravează constant, fiind determinată de tendinţele negative ale evoluției procesului epidemic în toate unităţile administrativ – teritoriale ale ţării. În scopul sporirii eficienței măsurilor aplicate de prevenire şi control a infecţiei COVID-19, Comisia naţională extraordinară de sănătate publică,

HOTĂRĂŞTE:

1. În scopul intensificării măsurilor de prevenire și control al infecției COVID 19 în instituțiile de învățămînt secundar general și cele de educație timpurie se stabilesc următoarele:

1.1. Desfășurarea la distanță a orelor la disciplinele de studii conform Planului cadru pentru clasele din ciclul primar, gimnazial și liceal, în perioada 21-24 decembrie 2020.

 1.2. Suspendarea, începând cu data de 14 decembrie 2020, a activităților extrașcolare (cercuri și secții sportive) în incinta instituțiilor de învățământ și desfășurarea acestora la distanță.

1.3. Activitățile educaționale cu prilejul sărbătorilor de iarnă în școli și grădinițe se vor organiza în clase/grupe cu respectarea distanței sociale, cu prezența doar a profesorilor/educatorilor din clasa/grupa respectivă. Clasele și grupele vor fi asigurate cu condiții corespunzătoare pentru igiena/dezinfecția mâinilor.

1.4. Angajații instituției de educație, precum și elevii claselor gimnaziale și liceale vor purta obligatoriu măști de protecție.

1.5. Efectuarea ventilației naturale, deridicării umede și dezinfecției suprafețelor, după fiecare activitate organizată.

1.6. Se interzice organizarea festivităților cu prilejul sărbătorilor de iarnă în instituțiile de învățământ de tip: centre de excelență, colegii, școli profesionale, universități.

1.7. Respectarea prevederilor Instrucţiunii privind măsurile de protecţie care trebuie aplicate pentru organizarea activităţii instituţiilor de învăţământ publice şi private în contextul epidemiologie al COVID – 19, aprobată prin Hotărîrea nr. 26 din 21 august 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică.

2. Se dispune autorităților din domeniul ordinii publice și autorităților cu funcție de control să continue supravegherea respectării de către persoanele fizice şi juridice a măsurilor de prevenire şi control a infecției COVID-19.

3. Hotărârile Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică sunt executorii pentru autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, pentru persoanele fizice şi juridice, indiferent de domeniul de activitate şi forma juridică de organizare.

4. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică vor asigura revizuirea tuturor hotărârilor/dispoziţiilor aprobate, aducându-le în concordanţă cu Hotărârile Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică a Republicii Moldova.

5. Se recomandă reprezentanţilor mass-media de a informa publicul despre necesitatea respectării stricte a măsurilor de prevenire şi control al infecţiei COVID-19.

6. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta Hotărîre constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei pentru tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.

7. Prezenta Hotărîre intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Guvernului.

Președinte al Comisiei, Prim-ministru Ion CHICU Vicepreședinte al Comisiei, ministru al sănătății, muncii și protecției sociale Viorica DUMBRĂVEANU Secretar al Comisiei, Director interimar al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică Vasile GUȘTIUC