Hotărârea nr. 36 din 4 decembrie 2020 în temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, în scopul sporirii măsurilor aplicate de prevenire şi control a infecţiei COVID-19, Comisia naţională extraordinară de sănătate publică,

HOTĂRĂŞTE:

  1. Punctul 6 din Hotărârea Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică nr.35 din 27 noiembrie 2020 va avea următorul cuprins: „6. Se interzice desfăşurarea activităţilor de deservire în unităţile de alimentaţie publică (de tipul restaurantelor, barurilor, cantinelor, cafenelelor), precum şi în unităţile de alimentaţie publică amplasate în punctele de comercializare a produselor petroliere, centrele comerciale, aeroporturi, porturi internaţionale şi în punctele internaţionale de trecere a frontierei de stat, în intervalul orelor 22.00 - 07.00."
  2. Punctul 9 din Hotărârea Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică nr.35 din 27 noiembrie 2020 se completează cu următorul alineat: „Ministerele, Cancelaria de Stat, alte autorităţi administrative centrale subordonate Guvernului şi structurile organizaţionale din sfera lor de competentă (autorităţile administrative din subordine, inclusiv serviciile publice desconcentrate şi cele aflate în subordine, precum şi instituţiile publice, întreprinderile de stat şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar public în care ministerul, Cancelaria de Stat sau altă autoritate administrativă centrală are calitatea de fondator) vor organiza desfaşurarea activităţii în regim special de lucru, de la 7:30 până la 16:00 şi pauza de masă de la 12.00 până la 12:30, cu revizuire ulterioară, în funcţie de situaţia epidemiologică."
  3. Se dispune autorităţilor din domeniul ordinii publice să continue supravegherea respectării de către persoanele fizice şi juridice a măsurilor de prevenire şi control a infecţiei COVID-19.
  4. Hotărîrile Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică sunt executorii pentru autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, pentru persoanele fizice şi juridice, indiferent de domeniul de activitate şi forma juridică de organizare.
  5. Se recomandă reprezentantilor mass-media să informeze publicul despre necesitatea respectării stricte a măsurilor de prevenire şi control a infectiei COVID- 19.
  6. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta hotărîre constituie pericol pentru sănătatea publică şi va servi temei pentru tragere la răspundere contraventională şi/sau penală a persoanelor vinovate.
  7. Punctul 1 al prezentei hotărîri intră în vigoare din data de 07 decembrie 2020, punctul 2 — din 08 decembrie 2020.
  8. Prezenta hotărîre se publică pe pagina oficială a Guvernului.
Președinte al Comisiei,
Prim-ministru
  Ion CHICU
     
Vicepreședinte al Comisiei,
ministru al sănătății, muncii și protecției sociale
  Viorica DUMBRĂVEANU
     
Secretar al Comisiei,
Director interimar al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică
  Vasile GUȘTIUC