În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial, 2009, nr.67, art. 183), cu modificările ulterioare, a Hotărârii de Guvern nr. 820 din 14.12.2009 ,,Privind Comisia extraordinară de sănătate publică" și a prevederilor Dispoziției Primarului General a municipiului Chișinău cu nr. 215-d din 15.05.2020 ,,Cu privire la aprobarea Comisiei extraordinare de sănătate publică a municipiului Chișinău și a Regulamentului acesteia", urmare a analizei situației epidemiologice actuale, în contextul evoluției procesului epidemic în Republica Moldova, inclusiv în mun. Chișinău, Comisia extraordinară de sănătate publică (CESP) a municipiului Chișinău,

HOTARASTE:

 1. Se ia act de raportul prezentat de Centrul de Sănătate Publică Chișinău referitor la situația epidemiologică privind SARS-CoV-2, cu atenționarea asupra contextului nefavorabil și a creșterii, în continuare, a numărului de cazuri de infectare cu COVID-19 în mun. Chișinău.
 2. Se menține în mun. Chișinău gradul de alertă ,,Cod Roșu", în baza indicatorilor nivelului de risc al transmiterii virusului SARS-CoY-2, prezentați de Centrul de Sănătate Publică Chișinău.
 3. Se reiterează măsurile de prevenire și control a infecției COVID-19, obligatorii pe întreg teritoriul mun. Chișinău, valabile pe perioada stării de urgență în sănătate publică, conform prevederilor Hotărîrii nr. 13 din 25.07.2020 a CESP mun. Chișinău, cu modificările ulterioare.
 4. Purtarea măștilor de protecție devine o măsură esențială, obligatorie și indispensabilă în perioada pandemica COVID-19, un element de responsabilitate și solidaritate comunitară.
 5. Se dispune purtarea obligatorie a măștilor de protecție (de toate tipurile) în toate spațiile publice deschise, pe întreg teritoriul mun. Chișinău. Totodată, este obligatorie și purtarea măștilor de protecție în spațiile închise, inclusiv în transportul public. Masca trebuie să acopere atît gura, cît și nasul.
 6. Se recomandă instituțiilor publice municipale și celor de drept privat, de pe teritoriul mun. Chișinău, să implementeze un orar gradual de muncă pentru angajați, cu începerea programului de la 7:00,7:30,8:00, 8:30 și 9:00.
 7. Comisiile intersectoriale din cadrul preturilor mun. Chișinău, în comun cu Direcția de poliție a mun. Chișinău și Centrul de Sănătate Publică Chișinău, vor efectua, cu titlu imediat, verificări și controale inopinate în piețe, magazine, centre comerciale, restaurante, săli de sport și alți agenți economici în scopul documentării măsurilor de sănătate publică aplicate (termometria corectă a vizitatorilor, purtarea măștilor, păstrarea distanței fizice, disponibilitatea dezinfectanților etc.).
 8. Pentru aprobarea și aplicarea altor acțiuni și măsuri de control a infecției cu noul coronavirus pe teritoriul mun. Chișinău, timp de o săptămînă, vor demara consultări cu agenții economici și experții în sănătate publică referitor la implementarea restricțiilor impuse pentru limitarea răspîndirii infecției pandemice.
 9. Totodată, vor demara consultări cu reprezentanții HORECA și ai unităților de comerț și alimentație publică, amplasate în mun. Chișinău, în scopul aprobării deciziilor raționale în contextul situației pandemice alarmante, cu pericol major de sănătate publică.

10.Autoritățrile administrației publice locale din mun. Chișinău, toate persoanele juridice de drept public și de drept privat, care activează, în teritoriul administrat, locuitorii municipiului, inclusiv ai localităților din suburbii, alte persoane fizice, aflate pe teritoriul municipiului Chișinău, se vor conforma respectării stricte a măsurilor de sănătate publică pentru combaterea infecției COVID-19.

 1. Hotărîrile CESP Chișinău sunt executorii pentru toate autoritățile administrației publice locale din mun. Chișinău, pentru persoanele fizice și juridice din municipiu, indiferent de forma juridică de organizare și domeniul de activitate.
 2. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi drept temei pentru tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.

13.Direcția relații cu publicul a Primăriei municipiului Chișinău va asigura desfășurarea unei strategii de comunicare proactive, în parteneriat cu toate instituțiile media, prin utilizarea eficientă a platformelor de comunicare cu informarea populației în municipiu asupra prevederilor prezentei Hotărîri, precum și obligativitatea respectării măsurilor de prevenire și control a infecției cu SARS CoV-2.

14.Prezenta Hotărîre intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina web oficială, a Primăriei mun. Chișinău.

 Președinte al Comisiei, Primar General Ion CEBAN

Vicepreședinte al Comisiei, Viceprimar Angela Cutasevici

Secretar-interimar al Comisiei, șef adjunct Direcția generali asistență socială și sănătate Boris Gilca