În contextul situației epidemiologice din țară și apariției riscului de îmbolnăvire cu coronavirus, în scopul asigurării protecției social-economice  privind combaterea COVID-19, asigurării unor condiţii de muncă sănătoase şi fără pericol și în conformitate cu prevederile Codului Muncii RM și Legii nr.186-XVI din 10.07.2008 cu privire la securitatea și sănătatea în muncă, se stabilește un set de acte necesare pentru fiecare întreprindere. 

Echipa noastră vă oferă ajutor în completarea corectă  al acestor acte după cum urmează: 

1. Instrucțiunea în domeniul securității şi sănătății în muncă în cazul de situație excepțională privind combaterea COVID-19.

2. Ordin de numire a persoanei responsabile de respectarea stării ingienico-sanitare la întreprindere.

3. Ordin cu privire la desfășurarea măsurilor de dezinfecție la locurile de muncă.

4. Ordin de stabilire a regimului special privind  activitatea în perioada situației epidimiologice. 

5. Ordin de aprobare a instrucțiunii în domeniul securității și sănătății în muncă.

6. Grafic de aerisire și dezinfectarea suprafețelor la întreprindere.

7. Registru de înregistrare a termometriei angajaților pentru prevenirea COVID-19. 

Vă dorim un viitor sănătos și productiv.