Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
 

Carnet de munca Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 426 din 26 mai 2018 cu privire la unele aspecte ce ţin de evidenţa stagiului de muncă şi la abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1449 din 24 decembrie 2007, Casa Naţională de Asigurări Sociale anunţă iniţierea procesului de scanare a informaţiei din carnetele de muncă pentru perioada de până la 01.01.1999.

Începând cu 1 iunie, curent, specialiștii caselor teritoriale de asigurări sociale vor scana informația din carnetele de muncă prezentate de către: angajatori, persoanele fizice care desfășoară activitate de întreprinzător şi în prezent nu au statut de angajat, dar dețin carnete de muncă, sau de către persoanele fizice care nu sunt beneficiare de pensii.

Modul și graficul de scanare a fost aprobat printr-un act normativ intern al Casei Naționale de Asigurări Sociale. Astfel, în rubrica ,,Pentru plătitorii de contribuţii’’, compartimentul “Regulamente” poate fi identificat “Regulamentul privind scanarea informaţiei din carnetele de muncă pentru perioada realizată până la 01.01.1999”, aprobat prin Ordinul Preşedintelui CNAS nr. 67-A din 18.05.2018. Tot aici poate fi găsit și „Graficul de prezentare de către angajatori a carnetelor de muncă”.

Pentru a accesa lista plătitorilor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat care urmează să prezinte, în perioada 25 iunie - 6 iulie 2018, carnetele de muncă ale angajaţilor care activează în cadrul entităţilor economice şi au început activitatea până la 01.01.1999, şi nu sunt beneficiari de pensii în sistemul public de asigurări sociale, vizitați site-ul Casei Naționale de Asigurări Sociale.