Hotărâre
nr. 15 din 19 ianuarie 2022

în temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice, cu modificările ulterioare, a Hotărârii de Guvern nr. 820 din 14.12.2009 „Privind Comisia extraordinară de sănătate publică”, în conformitate cu recomandările actualizate ale Organizației Mondiale a Sănătății privind considerentele pentru implementarea sau ajustarea măsurilor de sănătate publică în contextul COVID-19, a prevederilor Dispozițiilor Primarului General a municipiului Chișinău cu nr. 215-d din 15.05.2020 „Cu privire la aprobarea Comisiei extraordinare de sănătate publică a mun. Chișinău și a Regulamentului acesteia”, nr. 404-d din 14 iulie 2021 „Cu privire la modificarea dispoziției nr. 215-d din 15.05.2020 și aprobarea unei noi componențe a Comisiei extraordinare de sănătate publică a municipiului Chișinău”, în contextul evoluției situației epidemiologice nefavorabile și alarmante prin infecția cu noul coronavirus în regiune și în țările limitrofe, prognozele de răspândire rapidă și dominantă la nivel național și în mun. Chișinău a tulpinii mutante Omicron cauzate de virulența înaltă, Comisia extraordinară de sănătate publică (CESP) a mun. Chișinău

HOTĂRĂȘTE:

 1. Se ia act de raportul prezentat de Centrul de Sănătate Publică Chișinău privind situația epidemiologică prin infecția cu COVID-19 pe teritoriul administrativ al municipiului Chișinău, cu incidența nivelului de risc „Alertă cod Roșu”.
 2. Se ia act de răspândirea comunitară accelerată a tulpinii Omicron, cu transmitere aerogenă sporită și prognozele creșterii extinse a numărului de noi infectări zilnice pe teritoriul mun. Chișinău.
 3. Se solicită Centrului de Sănătate Publică Chișinău și Direcției generale asistență medicală și socială (DGAMS) fortificarea capacităților de monitorizare și control a situației epidemiologice cauzate de infecția SARS CoV-2.
 4. Se reiterează măsurile obligatorii de sănătate publică, de precauție, prevenire și control epidemiologie:

  4.1 purtarea măștilor de protecție în toate spațiile publice închise, în transportul public, la stațiile de așteptare, la toate evenimentele publice în spațiile deschise cu aglomerații umane, cu respectarea distanței fizice de minim un metru. Masca trebuie să acopere atât gura cât și nasul;
  4.2 evitarea evenimentelor cu prezența aglomerațiilor umane;
  4.3 aerisirea cu regularitate a încăperilor, dezinfecția și igienizarea mâinilor și suprafețelor.

 5. Se solicită autorităților din domeniul ordinii publice (MAI) și celor cu funcție de control (ANSP și ANSA) să asigure, conform competențelor, supravegherea respectării de către persoanele fizice și juridice a măsurilor de prevenire și control a infecției COVID-19 în piețe și centre comerciale, stații de așteptare și în transportul public de pe teritoriul mun. Chișinău.
 6. Conducătorii tuturor instituțiilor publice și private de pe teritoriul mun. Chișinău, inclusiv a instituțiilor de învățământ, vor intensifica acțiunile de comunicare, informare și convingere a angajaților pentru vaccinare împotriva noului coronavirus, în scopul întreruperii lanțului de transmitere a infecției COVID-19.
 7. Comisia extraordinară de sănătate publică a mun. Chișinău solicită Ministerului Sănătății activarea spațiilor medicale pediatrice suplimentare COVID-19 în spitalele republicane și raionale.
 8. Entitățile publice și private de pe teritoriul mun. Chișinău vor organiza, după caz, programul de muncă a angajaților la distanță și/sau introducerea programului de lucru diferențiat.
 9. Procesul educațional în cadrul instituțiilor de învățământ extrașcolar ( centrele de creație) de pe teritoriul mun. Chișinău, în perioada 20.01-03.02.2C22, se va desfasura la distantă.
 10. Activiiatea extrașcolară în instituțiile de învățământ primar și secundar din mun. Chișinău, în perioada 20.01-03.02.2022, se organizează la distanță.
 11. Direcția generală educație, tineret și sport (DGETS) va repartiza teste rapide de diagnostic pentru detectarea SARS CoV-2, procurate de DGAMS pentru instituțiile de învățământ, pentru a fi efectuate gratuit cadrelor didactice și personalului auxiliar nevaccinat din instituțiile de învățământ preșcolar din orașul Chișinău.
 12. DGAMS în comun cu DGETS vor instrui asistentele medicale din instituțiile de învățământ preșcolar asupra modalității de testare cu teste rapide a cadrelor didactice și personalului auxiliar pentru detectarea COVID-19, precum și a modului de raportare a rezultatelor.
 13. Activitatea Centrelor comunitare pentru copii și tineri și centrelor de zi din subordinea Direcției generale pentru protecția drepturilor copilului, pentru perioada 20.01.2022-03.02.2022, se organizează la distanță.
 14. Unitățile de alimentare publică își vor organiza activitatea cu utilizarea a cel mult 50% din numărul de locuri existente în spațiile interioare, cu obligativitatea deținerii de către toti clientii a certificatului COVID-19.
 15. Zonele de agrement și parcurile de distracții de pe teritoriul administrativ al mun. Chisinău îsi sistează activitatea.
 16. Se sistează activitatea cluburilor de noapte și ringurilor de dans indiferent de forma de organizare și denumirea acestora.
 17. Centrele de sport și fitness își vor organiza activitatea cu asigurarea unei suprafețe de cel puțin 7 m2 pentru fiecare client, cu obligativitatea ca toți clienții să prezinte la intrare în unitate certificatul COVID-19.
 18. Activitățile teatrelor, cinematografelor și sălilor de concert se vor desfășura cu respectarea regulilor în vigoare de sănătate publică, cu obligativitatea ca toți spectatorii să prezinte la intrare certificatul COVID-19.
 19. Comisia extraordinară de sănătate publică a mun. Chișinău solicita Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică instituirea unei platforme comune de comunicare strategică asupra situației epidemiologice prin COVID-19, provocărilor pandemice pentru sănătatea și siguranța populației, precum și eficientizării procesului de vaccinare.
 20. Subdiviziunile Primăriei mun. Chisinău si Centrul de Sănătate Publică Chisinău vor organiza, cu titlu imediat, un amplu proces de consultări cu reprezentanții HORECA, instituțiilor de sănătate, educație, cultură, agenților economici din domeniul comercial, companiile private și organele cu funcție de control în contextul măsurilor de sănătate publică pentru limitarea răspândirii comunitare a virusului SARS CoV-2, inclusiv a tulpinii mutante Omicron.
 21. Nerespectarea măsurilor obligatorii de sănătate publică expuse în prezenta Hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică și servește temei pentru aplicarea măsurilor de răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor fizice și juridice.
 22. Direcția Relații Publice și Buget Civil a Primăriei mun. Chișinău va asigura informarea populației despre prevederile prezentei Hotărâri.
 23. În funcție de evoluția situației epidemiologice, măsurile de sănătate publică vor fi revizuite.
 24. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Primăriei municipiului Chișinău.

Sursa: chisinau.md