În conformitate cu cerințele minime generale privind semnalizarea de securitate și sănătate în muncă, aprobate prin HG nr. 918 din 18.11.2013, Regulamentul privind modul de organizare a activităților de protecție a lucrărilor la locul de muncă și prevenire a riscurilor profesionale, aprobat prin HG nr.95 din 05.02.2009 și în baza Legii securității și sănătății în muncă nr.186-XVI din 10.07.2008, angajatorul este obligat să asigure securtatea și sănătatea lucrătorilor sub toate aspectele ce țin de activitatea desfășurată și să prevadă semnalizarea la locul de muncă.

Noi, Vă oferim o gamă largă de semne, indicatoare și panouri pentru toate domeniile de activitate la prețuri accesibile.

Catalog de Semne

Indicatoare de avertizare

Indicatoare de Avertizare

Indicatoare de Informare generală

Indicatoare de Informare Generala

Indicatoare de Obligativitate

Indicatoare de Obligativitate

Indicatoare de Interzicere

Indicatoare de Interzicere

Indicatoare Combinate

 

În conformitate cu prevederile lit.j), art.13 al Legii nr.186 din 10.07.2008 cu privire la securitatea și sănătatea în muncă, angajatorul fiecărei companii are obligația să ia măsuri pentru asigurarea unității cu materiale necesare informării și instruirii lucrătorilor și anume: afișe, ghiduri, filme cu privire la securitatea și sănătatea în muncă.

Toți lucrătorii – indiferent de meseria practicată și de specificul activității desfășurate la locul de muncă – sunt expuși unor riscuri profesionale. Acestea pot însa fi limitate, cu ajutorul unor măsuri pe care angajatorul trebuie să le ia, iar angajatul, să le respecte, în acord cu legislația în vigoare. Una din măsuri, este informarea angajaților cu afișe, ghiduri, filme, etc. Informarea lucrătorilor, despre un pericol sau despre riscurile implicate de acest pericol, precum și despre acțiunile care trebuie să fie luate pentru protectia lor este un mijloc eficient și bine venit pentru fiecare întreprindere.

Ведение кадрового учета входит в обязанность любого действующего предприятия, независимо от формы его деятельности. Соответственно, отсутствие надлежащего кадрового учета, оформление нужным образом документации, влечет за собой наложение штрафных санкций, а также правовую ответственность работодателя.

Наша компания поддерживает всех, кто нуждается в своевременной профессиональной юридической консультации в трудовых спорах.

Согласно закону, работодатель обязан создать условия труда на предприятии, отвечающие требованиям сохранения жизни и здоровья своих работников в процессе их трудовой деятельности, как следствие этот фактор есть одна из составляющих успешного бизнеса.