CODUL MUNCII AL REPUBLICII MOLDOVA

MODIFICAT

LP46 din 10.03.22, MO80-87/25.03.22 art.130; în vigoare 25.04.22

Articolul 10. Drepturile şi obligaţiile angajatorului

(1) Angajatorul are dreptul:

c1) să ofere salariaților care au copii cu vârsta de până la 3 ani servicii de îngrijire a acestora;

[Art.10 al.(1), lit.c1) introdusă prin LP46 din 10.03.22, MO80-87/25.03.22 art.130; în vigoare 25.04.22]