OBLIGAȚII, INTERDICȚII, RESTRICȚII PREVĂZUTE DE ACTELE EMISE DE CNESP ȘI CSE (COVID-19)
APLICABILE ACTIVITĂȚILOR PERSOANELOR JURIDICE DE DREPT PRIVAT

(la situația din 31 martie 2020)
 1. REGULI COMUNE, valabile pe toată perioada instituirii stării de urgență - până pe 15 mai 2020
 2. REGULI SPECIFICE, AFERENTE ACTIVITĂȚILOR ECONOMICE
 3. REGULI SPECIFICE AFERENTE ACTIVITĂȚII DE TRANSPORT

1. REGULI COMUNE, valabile pe toată perioada instituirii stării de urgență - până pe 15 mai 2020

SUBIECT REGULI

Autoritățile publice centrale, autoritățile publice local

Toate persoanele juridice de drept public și de drept privat înregistrate în Republica Moldova, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, precum și

Toți cetățenii Republicii Moldova și alte persoane fizice aflate la momentul actual pe teritoriul Republicii Moldova

 1. Sunt obligați să execute toate prevederile Hotărîrilor nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr. 7, nr. 8 și nr. 9 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publicăemise în perioada 02 februarie 2020 – 15 martie 2020.
 2. Sunt obligați să asigure respectarea distanței sociale între persoane de minim un metru.
 3. Sunt obligați să nu organizeze sau să participe la manifestări/măsuri/întruniri în masăcu participarea unui număr mai mare de 50 de persoane, organizarea și desfășurarea acestora fiind INTERZISE
 4. Nerespectarea măsurilor de sănătate publicăconstituie pericol pentru sănătatea publicăși va servi temei pentru tragere la răspundere contravenționalăși/sau penală a persoanelor vinovate
 Agen ții economici, care desfășoară activitate economică, pe perioada instituirii stării de urgență  Sunt obligați săasigure accesul colaboratorilor Biroului Național de Statistică, responsabili de înregistrarea prețurilor de consum la mărfuri si servicii, pentru exercitarea atribuțiilor sale, asigurarea respectării normelor pentru reducerea răspîndirii infecției COVID -19.

 

2. REGULI SPECIFICE, AFERENTE ACTIVITĂȚILOR ECONOMICE

Tip Activitate Termenul Reguli /Restricții adiționale
ACTIVITĂȚI INTERZISE
1. Activitatea de comerț a unităților comerciale cu amănuntul (cu excepția unităților de comercializare a produselor alimentare, a produselor farmaceutice și a produselor petroliere); Din 15 martie, pe toată perioada instituirii stării de urgență (până pe 15 mai 2020) Nerespectarea măsurilor de sănătate publică constituie pericol pentru sănătatea publicăși va servi temei pentru tragere la răspundere contravenționalăși/sau penalăa persoanelor vinovate.
2. Activitatea piețelor comerciale;
3. Activitatea Centrelor de reabilitare/recuperare, inclusiv balneo- sanatoriale;
4. Activitatea unităților de alimentație publică, în localurile și în spațiile amenajate/autorizate ale acestora (cu excepția activităților de preparare și distribuire a produselor în regim catering). 
5. Prestarea serviciilor de alimentație publică în unitățile de comercializare a produselor petroliere. Din 24 martie 2020, pe toată perioada instituirii stării de urgență (până pe 15 mai 2020)

6. Activitățile de recreație și interpretare artistică (CAEM 90) inclusiv activitățile din subcategoriile CAEM 90:

 • Activităţi de interpretare artistică (spectacole);
 • Activităţi suport pentru interpretareaartistică(spectacole);
 • Activităţi de creaţie artistică;
 • Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole.
Din 13 martie 2020, pe toată perioada instituirii stării de urgență (până pe 15 mai 2020)

Administratorii, la solicitarea Autorităților publice locale, Ministerului Afacerilor Interne, Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, Celulelor de supraveghere permanentăa evoluției infecția COVID-19 săfurnizeze informațiile și datele solicitate în condițiile și termenele indicate;

Să coopereze cu toate instituțiile statului în vederea prevenirii și combaterii COVID-19. 

7. Activități ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor și alte activități culturale (CAEM 91), inclusiv activitățile din subcategoriile CAEM 91:

 • Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor);
 • Activităţi ale muzeelor;
 • Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice şi a altor obiective de interes turistic;
 • Activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale.

8. Activități sportive, recreative și distractive (CAEM 93), inclusiv activitățile din subcategoriile CAEM 93:

 • Activități sportive: Activităţi ale bazelor sportive, Activităţi ale cluburilor sportive, Activităţi ale centrelor de fitness Alte activităţi sportive.
 • Activități recreative și distractive: Parcuri tematice (bâlciuri) şi parcuri de distracţii, Alte activităţi recreative şi distractive, neclasificate altundeva.

 

Tip Activitate Termenul Reguli /Restricții adiționale
ACTIVITĂȚI PERMISE EXPRES 
 1. Activitatea de comerț a unităților comerciale cu amănuntul a produselor alimentare     Din 15 martie 2020

Activitatea este permisă cu condiția respectării obligatorii a:

 • Normelor pentru reducerea răspândirii infecției COVID -19, și
 • Regulilor comune (Tabel 1).

Centrele comerciale vor asigura funcționarea în regim normal a unităților de comercializare a produselor alimentare și a produselor farmaceutice, amplasate în incinta acestora.

 2. Activitatea de comerț a unităților comerciale cu amănuntul a produselor farmaceutice
 3. Activitatea de comerț a unităților comerciale cu amănuntul a produselor petroliere
 4. Activitatea unităților de alimentație publică de preparare și distribuire a produselor în regim catering.
 5. Activitatea de comerț cu ridicata a tuturor tipurilor de mărfuri;    Din 20 martie 2020

Activitatea este permisă cu condiția respectării obligatorii a:

 • Normelor pentru reducerea răspândirii infecției COVID -19, și
 • Regulilor comune (Tabel 1).
 6. Activitatea de servicii funerare și de comerț cu produse conexe serviciilor funerare, prin unitățile comerciale specializate;
 7. Comerțul electronic;
 8. Activitatea de comerț cu amănuntul a articolelor igienico-sanitare, prin unitățile comerciale specializate;  Din 23 martie 2020, ora 00:00

Activitatea este permisă cu condiția respectării obligatorii a:

 • Normelor pentru reducerea răspândirii infecției COVID -19, și
 • Regulilor comune (Tabel 1).
9. Activitatea de comerț cu amănuntul  prin intermediul magazinelor agricole specializate ce comercializează semințe, produse de uz fitosanitar, furaje și alte materii prime și produse necesare în procesul tehnologic și operațional al producătorilor agricoli și al companiilor din industria alimentară;
10. Activitatea de comerț cu amănuntul prin intermediul magazinelor specializate a pieselor de schimb și altor produse conexe serviciilor de deservire tehnică a unităților de transport și utilajului agricol.

 

Tip Activitate Termenul Reguli /Restricții adiționale
ACTIVITĂȚI PERMISE IMPLICIT
 1. Prestare Servicii   Pe toată perioada instituirii stării de urgență (până pe 15 mai 2020)

Activitatea este permisă cu condiția respectării obligatorii a:

 • Normelor pentru reducerea răspândirii infecției COVID -19,
 • Regulilor comune (Tabel 1), și
 • Se obligăentitățile prestatoare de servicii publice și private săorganizeze și săasigure un regim fluidizat de acces al persoanelor în locurile de prestare a serviciilor, care nu va admite încălcarea distanței sociale.
 2. Activitatea de Producție
 3. Furnizori de servicii de găzduire servicii de găzduire a conținutului online și furnizorii de conținut online de pe teritoriul Republicii Moldova  Din 23 martie 2020 pe toată perioada instituirii stării de urgență (până pe 15 mai 2020)

Activitatea este permisă cu condiția respectării obligatorii a:

 • Normelor pentru reducerea răspândirii infecției COVID -19,
 • Regulilor comune (Tabel 1), și
 • La decizia SIS, să întrerupă imediat, cu informarea utilizatorilor, transmiterea într-o rețea de comunicații electronice ori stocarea conținutului, prin eliminarea acestuia la sursă, dacăprin conținutul respectiv se promovează știri false cu privire la evoluția COVID-19 și la măsurile de protecție și prevenire.
 4. Furnizorii de servicii de comunicații electronice accesibile publicului,  Din 23 martie.2020 pe toată perioada instituirii stării de urgență (până pe 15 mai 2020)

Activitatea este permisă cu condiția respectării obligatorii a:

 • Normelor pentru reducerea răspândirii infecției COVID -19,
 • Regulilor comune (Tabel 1), și
 • La decizia ANRCETI, bazatăpe lista de surse făcutăpublicăde către SIS, au obligația de a bloca imediat accesul utilizatorilor din Republica Moldova la sursele menționate la linia anterioară, cu informarea utilizatorilor.
 5. Furnizorii reglementați de energie electrică, operatorii sistemelor de distribuție și operatorul sistemului de transpor  Din 24 martie 2020 pe toată perioada instituirii stării de urgență (până pe 15 mai 2020)

Activitatea este permisă cu condiția respectării obligatorii a:

 • Normelor pentru reducerea răspândirii infecției COVID -19,
 • Regulilor comune (Tabel 1), și
 • Vor încheia contracte de furnizare a energiei electrice cu S.A. „Energocom” pentru o perioadă de 3 luni, cu posibilitate de prelungire.

Sistarea procedurilor de licitație de achiziție a energiei electrice inițiate de către furnizorii reglementați de energie electrică, operatorii sistemelor de distribuție și operatorul sistemului de transport pentru perioada de furnizare 01.04.2020 - 31.03.2021.

 6. Alte categorii care nu se regăsesc în lista de mai sus  

Activitatea este permisă cu condiția respectării obligatorii a:

 • Normelor pentru reducerea răspândirii infecției COVID -19,
 • Regulilor comune (Tabel 1).

3. REGULI SPECIFICE AFERENTE ACTIVITĂȚII DE TRANSPORT

Se va ține cont că din 25 martie, pe toată perioada instituirii stării de urgență (până pe 15 mai 2020):

 • Se sisteazărutele feroviare internaționale de transport pasageri,
 • Se sisteazătoate cursele aeriene regulate de pasageri cât și a charterelor regulate de pasageri.
 • Activitatea este permisă cu condiția respectării obligatorii a Normelor pentru reducerea răspândirii infecției COVID -19, Regulilor comune (Tabel 1) și regulilor specificate mai jos.
 • Nerespectarea măsurilor date de sănătate publicăconstituie pericol pentru sănătatea publicăși va servi temei pentru tragere la răspundere contravenționalăși/sau penalăa persoanelor vinovate.
SUBIECT/TIP ACTIVITATE REGULA PERIOADA
Operatori aerieni 

Operatorii curselor aeriene charter, care transportă pasageri cu cetăţenia Republicii Moldova spre Republica Moldova, vor publica pe pagina lor oficială, timp de trei ore de la obţinerea autorizaţiei de zbor:

a) Itinerarul şi orarul cursei;
b) Costul şi condiţiile călătoriei;
c) Contactele persoanelor sau oficiilor responsabile de completarea listelor şi de îmbarcarea pasagerilor.

Din 20.03.20 Cursele aeriene charter, care transportăpasageri cu cetățenia Republicii Moldova spre Republica Moldova, vor fi autorizate, în perioada stării de urgență, de către Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, în baza solicitării Autorității Aeronautice Civile

Din 25 martie
 • Operatorii aerieni au obligația de a nu permite îmbarcarea călătorilor, care vin către Republica Moldova, cu escală, din Italia, China, Iran și Coreea de Sud.
 • Interdicția pentru operatorii aerieni de a îmbarca călătorii, care vin către Republica Moldova, cu escală, din Italia, Spania, Franța, Germania, China, Iran și Coreea de Sud,
 • Interdicția pentru operatorii aerieni de a îmbarca persoane de altă cetățenie, decât cea moldovenească, care vin către Republica Moldova. Excepție: persoanele apatride și cetățenii străini cu domiciliu, reședințăsau permis de ședere în Republica Moldova
 • Obligativitatea prezentării de către operatorii aerieni a datelor despre pasageri cu indicarea suplimentarăa locurilor de bord la finalizarea formalităților de îmbarcare a pasagerilor cu destinație finalăcătre Republica Moldova.  
 1. 12.03.2020 – 31.03. 2020, cu posibilitate de prelungire
 2. -3) începând cu 16.03. 2020, orele 00:00.
Transportatorii persoane fizice și juridice care prestează servicii de transport rutier internațional și/sau desfășoarăactivități conexe transportului rutier, inclusiv cele ocazionale, precum și operatorii de transport rutier 

 Se interzice autorizarea trecerii frontierei de stat moldo-ucrainene și frontierei de stat moldo-române, a cetățenilor străini pe sensul de intrare în Republica Moldova prin punctele de trecere a frontierei de stat deschise traficului, cu respectarea derogărilor stipulate în Hotărîrea Comisiei naționale extraordinare de sănătate publicănr.9 din 15 martie 2020. Derogarea vizează:

 • cetățeni străini și apatrizi domiciliați sau cu ședere permanentă/temporară,
 • conducători auto și personalul de deservire a mijloacelor de transport, care efectuează transportarea mărfurilor, echipajelor aeronavelor/navelor și brigăzilor garniturilor de tren.
 • membrii misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare acreditate în Republica Moldova, ai organizațiilor/misiunilor internaționale, precum și membrilor de familie ale acestora
 Pe toată perioada instituirii stării de urgență (până pe 15 mai 2020)
 1. Să nu admită îmbarcarea călătorilor, persoane de altă cetățenie, decât cea moldovenească, care vin către Republica Moldova. Excepție fiind persoanele apatride și cetățenii străini cu domiciliu, reședințăsau permis de ședere în Republica Moldova;
 2. Să declare Inspectoratului General al Poliției de Frontierărutele de deplasare, în special când pornesc și/sau traversează statele cu focar de răspândire a infecției COVID-19;
 3. Să declare Inspectoratului General al Poliției de Frontieră și Agenției Naționale pentru Sănătate Publică datele persoanelor fizice transportate din țările cu focar de infecție COVID-19;
 4. Să informeze pasagerii despre îmbarcarea persoanelor din statele cu transmitere locală, despre prezența persoanelor care prezintă simptome de viroze și boli respiratorii;
 5. Să declare Inspectoratului General al Poliției de Frontierăși Agenției Naționale pentru Sănătate Publică datele persoanelor fizice transportate cărora pe perioada transportării li s-au administrat medicamente de scăderea febrei;
 6. Să nu admită, iar când îi este cunoscut, să comunice imediat despre intențiile de declarații false la Punctele de Trecere a Frontierei, în special la completarea fișelor epidemiologice.
 7. Din 20.03.20. - Persoanele care traverseazăfrontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova vor completa, în mod obligatoriu, fișa epidemiologică și vor semna declarația pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare o perioada de 14 zile în locurile determinate. Excepție: conducătorii auto și personalul de deservire a mijloacelor de transport, care efectueazătransportarea mărfurilor, echipajele aeronavelor/navelor și brigăzile garniturilor de tren, în cazul în care nu prezintăsemne clinice de infecție respiratorie sau stare febrilă, nu sunt obligați sărespecte regimul de autoizolare
 Pe toată perioada instituirii stării de urgență (până pe 15 mai 2020)
Transportatorii persoane fizice și juridice care prestează servicii de transport rutier și/sau desfășoară activități conexe transportului rutier, inclusiv cele ocazionale, precum și operatorii de transport rutier se obligă:
 1.  Sădezinfecteze la fiecare stație terminus sau la fiecare staționare cu o duratămai mare de 15 minute interiorul mijlocului de transport;
 2. Să asigure condiții pentru respectarea igienei mîinilor tuturor pasagerilor la îmbarcarea în mijlocul de transport;
 3. Să asigure transportarea persoanelor doar pe scaune.
 4. Din 20.03.20. - Persoanele care traverseazăfrontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova vor completa, în mod obligatoriu, fișa epidemiologicăși vor semna declarația pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare o perioada de 14 zile în locurile determinate. Excepție: conducătorii auto și personalul de deservire a mijloacelor de transport, care efectuează transportarea mărfurilor, echipajele aeronavelor/navelor și brigăzile garniturilor de tren, în  cazul în care nu prezintă semne clinice de infecție respiratorie sau stare febrilă, nu sunt obligați să respecte regimul de autoizolare.
 Pe toată perioada instituirii stării de urgență (până pe 15 mai 2020)
Companii transportatoare de pasageri (autobuze, troleibuze, rutiere, taxi și alte mijloace de transport de pasageri urban și interurban) indiferent de forma de proprietate
 1. Vor asigura igienizarea și dezinfecția unităților de transport după fiecare rutăși în stațiile terminus, precum și
 2. Vor asigura menținerea condițiilor igienice în procesul de acordare a serviciilor de transport. 
Din 13 martie 2020, Pe toată perioada instituirii stării de urgență (până pe 15 mai 2020)

 Copie documentul: Reguli de activitate pentru business pe perioada de urgen