Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale
Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică

GHID PRACTIC

Aprobat prin ordinul Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al RM nr 315 din 25 martie 2020

Măsuri-cheie pentru prevenirea infecţiei COVID-19 Ia locul de muncă

Autori: Ivirie Pînzaru, Svetlana Gherciu, Raisa Russu-Deleu

Referenţi:
Natalia Caterinciuc - dr. şt. med., şef Direcţie prevenirea şi controlul bolilor transmisibile din cadrul ANSP.
Natalia Silitrari - şef Direcţie promovarea sănătăţii din cadrul ANSP

Prezentul Ghid practic este destinat angajatorilor şi angajaţilor din economia naţională, care prestează servicii de producere, comercializare a bunurilor şi mărfurilor destinate populaţiei

Examinat la şedinţa Consiliului ştiinţific al Agenţei Naţionale pentru Sănătate Publică (proces verbal nr.3 din 20.03.2020). 

Aprobat prin ordinul Ministerului Sănătăţii, Mimcii şi Protecţiei Sociale nr.  315  din 25.03.2020 

Organizaţia Mondială a Sănătăţii  (OMS) la începutul anului 2020 a declarat focarul noii infecţii determinate de coronavinis din provincia Hubei, China, drept o urgenţă de sănătate publică la nivel mondial. OMS şi autorităţile de sănătate publică din toată lumea întreprind acţiuni pentru a controla epidemia de COVID-19.  Toate autorităţile naţionale, inclusiv companiile şi angajatorii, trebuie să îşi asume un rol pentru limitarea şi localizarea răspândirii acestei maladii.

Din martie 2020, OMS a anunţat pandemie globală de coronavinis.

Răspândirea infecţei COVID-19

O persoană infectată dispersează picături de fluid nazal sau din gură care conţin virusul atunci când tuşeşte/strănută sau  la expiraţie.  Transmiterea directă  a  Coronavirusului  este posibilă prin contactul la o distanţă mai mică de un metru între persoane prin inspirarea picăturilor dispersate la expirare  sau  tuse/strănut.  De  asemenea,  majoritatea  picăturilor  cad  pe  suprafeţele  de  lucru  şi obiectele din apropiere, cum ar fi mesele, aparatele de telefon, computerele, strungurile etc. Astfel, alţi angajaţi se pot infecta prin simpla atingere a suprafeţelor sau obiectelor contaminate şi apoi atingerea ochilor, nasului sau gurii cu mâinile murdare.

Cât timp trăieşte virusul?

 Viabilitatea Coronavirusului în mediu depinde de mai mulţi factori:

 • expunerea la razele solare;
 • oscilaţiile de temperatură şi umiditate;
 • expunerea la substanţe dezinfectante;
 • tipul suprafeţei contaminate.

 În unele circumstanţe, capacitatea Coronavirusului de a se menţine pe suprafeţe scade semnificativ în 3 zile.

 1. Asigurarea, menţinerea condiţiilor şi locului de muncă în stare sanitaro-igienlcă satisfăcătoare se organizează prin:

  • Prelucrarea frecventă a suprafeţelor din mediul ocupaţional, cum ar fî spaţiile de lucru, mânerele uşilor. Expunerea suprafeţelor la  substanţe dezinfectante trebuie să corespundă indicaţiilor de pe etichetă (timp de expunere şi modalitatea de utilizare).
  • Asigurarea   angajaţilor   cu   şerveţele   dezinfectante, astfel   încât suprafeţele   utilizate   în   mod obişnuit (de exemplu, echipamente, tastaturi, butoane, etc.) să   poată fi şterse de către personal/angajaţi înainte de utilizare.
 2. Promovarea igienei organelor respiratorii în cadrul proceselor de muncă:

  • Respectarea  distanţei  de  cel  puţin   1   metru  între  angajaţi,  în  cazul  în  care  procesul  tehnologic permite.  Protejarea  prin  ecran  de  sticlă  a  angajaţilor  care  deservesc  direct  clienţii.  Cel  mai  bun mod   de   a  reduce   riscul   infectării   cu   Coronavirus   constituie   respectarea   igienei   personale   şi igienei de producere.
  • Afişarea  materialelor  informative care promovează igiena organelor respiratorii.
  • Reducerea riscului transmiterii infecţiei în rândul angajaţilor prin asigurarea  utilizării  măştilor medicale  de către   persoanele   la   care   apar simptome caracteristice maladiilor respiratorii acute aflate la serviciu.
  • Muncitorul care tuşeşte sau strănută   trebuie să-şi acopere gura şi nasul cu un şerveţel de imică folosinţă, care va fi aruncat la coşul de gunoi, preventiv plasat într-o pungă separată şi ulterior obligatoriu va fi respectată igiena  mâinilor.  In  caz  că  nu  svmt  disponibile  şerveţele  de unică  folosinţă,  trebuie  să  tuşească  sau  să  strănute  în  pliul cotului.
  • Asigurarea  cu  şerveţele  de  hârtie  şi  coşuri  de  gunoi  pentru aruncarea în mod igienic a materialelor folosite. Încurajarea angajaţilor să activeze de la domiciliu dacă tipul de activitate al întreprinderii permite lucrul la distanţă.
  • Raportarea de urgenţă în cazul depistării persoanelor suspecte/bolnave cu infecţia cu Coronavirus de tip nou la locul de muncă.
 3. Promovarea igienei mâinilor la locul de muncă prin: 

  • Instalarea dozatoarelor cu săpun lichid şi şervetelor din hârtie.
  • Asigurarea accesului nelimitat în încăperi unde pot să se spele pe mâini cu apă curgătoare şi săpun.
  • Instalarea şi asigurarea funcţionării dozatoarelor cu dezinfectant pe bază de alcool pentru mâini în locuri vizibile şi accesibile.
  • Afişarea materialelor informative care promovează spălarea corectă a mâinilor (aceste materiale informative  sunt  disponibile  pe  site-ul  oficial  al  ANSP https://ansp.md/index.php/materiale-informati ve-covid-19/).
  • Combinarea   mai   multor   măsuri:   promovarea   recomandărilor   specialiştilor   în   sănătate ocupaţională cu comunicarea informaţiei veridice on-line despre igiena corectă a mâinilor.

Măsurile menţionate au costuri reduse şi pot ajuta în prevenirea răspândirii infecţiei cu COVID-19 la locul de muncă şi protejarea angajaţilor şi clienţilor.

 1. Elaborarea unui plan de intervenţie  şi de continuitate a procesului ocupaţional în cazul înregistrării unui eventual focar la locul de muncă;

  • La baza planului trebuie să fie un scenariu prin care activitatea întreprinderii nu suferă perturbări majore ale procesului de muncă, chiar dacă un număr semnificativ de angajaţi nu vin la muncă. Fie din cauza restricţiilor locale privind deplasările, fie din cauza faptului că s-au îmbolnăvit.
  • Informarea angajaţilor cu privire la etapele planului şi delegarea sarcinilor.
  • Responsabilizarea angajaţilor la autoizolare în cazul în care prezintă simptomc ale maladiilor respiratorii acute (unele corespund infecţiei COVID-19).
  • Garantarea că planul  abordează  consecinţele  sociale  ale  unui  caz  de  COVID-19  la locul  de muncă şi asigurarea accesului la informaţie şi suport.

Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică şi Centrele de Sănătate Publică teritoriale vă pot oferi suport şi îndrumare în elaborarea unui astfel de plan.

 1. Măsuri de acţiune în cazul suspiciunii unui sau mai multor cazuri de COVID-19 în rândul angajaţilor:

  • Îndeplinirea recomandărilor elaborate de către specialiştii ANSP şi CSP teritoriale cu privire la criteriile de identificare a muncitorilor expuşi la COVID-19.
  • Izolarea temporară a angajatului suspect cu COVID-19 prin îndepărtarea din zona de muncă, cel puţin 2 metri de Ia alţi muncitori. Mai potrivit ar fi izolarea într-o încăpere separată bine aerisită.
  • Sunaţi  112 pentru ca persoana suspectă sa fie preluată şi transportată la spital cu ambulanţa. Evitarea  contactului  direct  cu  alte  persoane  şi  atingerea  suprafeţelor  şi  obiectelor  până  la primirea recomandărilor serviciului de sănătate publică sau de urgenţă.
  • În cazul necesităţii, angajatul utilizează o baie separată,  dacă este disponibilă sau este limitat accesul doar pentru el.
  • Monitorizarea persoanelor după vârsta de 63  ani şi care prezintă co-morbidităţi (de ex. diabet zaharat, boli cardiovasculare şi respiratorii) implică un risc sporit de a suferi complicaţii grave.
 2. Acţiuni întreprinse în cazul în care un angajat este suspect cu COVID-19 şi a fost recent la serviciu

  • În cazul  contactării  la  locul  de muncă cu un  angajat  suspect,  sunt obligatorii  recomandările autorităţilor competente. Angajatorul va colabora cu serviciul de sănătate publică.
  • ANSP şi CSP teritoriale vor evalua  riscurile pentru fiecare situaţie în comun cu inginerul pentru securitatea şi sănătatea în muncă. Aceştia vor oferi consultaţii cu privire la modul de gestionare a personalului.
  • Serviciul de sănătate publică împreună cu asistenţa medicală a întreprinderii ori primară va izola persoana afectată şi va identifica contacţii.
  • Angajatorul trebuie să informeze angajaţii despre eventuala lor expunere la COVID-19 la locul de muncă cu păstrarea confidenţialităţii.
  • Angajaţii,  care  au  contactat  cu  un  lucrător, cu  COVID-19  confirmat,  trebuie  să  respecte instrucţiuni stricte ce ţin de acţiunile ulterioare.
  • Angajaţii, care au un membru al familiei bolnav la domiciliu cu COVID-19, trebuie să anunţe angajatorul.

Precauţiile simple, planificarea şi acţiunile întreprinse acum vă vor ajuta să vă protejaţi angajaţii şi întreprinderea. 

Bibliografie:

 1. Recomandările OMS: Pregătirea locului de muncă pentru COVID-19. Geneva, Versiunea 1.4, 27.02. 2020, 5 p.
 2. https://www.hsa.ie/eng/news_events_media/news/news_and_articles/dept-of-health_covid-19-poster_for-public-offices_5_.pdf
 3. The World Health Organization (WHO) and the International Labour Organization (ILO), as well  as  the  Canadian  Centre  for  Occupational  Health  and  Safety  (CCOSH)  practicai information for workplaces.
 4. www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Informaţi-vă corect:

Respectaţi în totalitate recomandările specialiştilor şi conformaţi-vă indicaţiilor autorităţilor în situaţie de pandemie globală COVID-19 pentru a evita panica, a stopa răspândirea infecţiei şi a reveni la normalitate. Pentru a vă informa corect, accesaţi paginile web şi de socializare a Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale (www.msmps.gov.md), Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică (www.ansp.gov.md) inclusiv la linia verde: 0-800-12300 şi direct cu medicii de familie.

Copie documentul: Ordin 315 ghid practic masurile de prevenire a infectiei covid-19 la locul de munca