GUVERNUL HOTĂRÂRE Nr. 743
din 11-06-2002

cu privire la salarizarea angajaţilor
din 
unităţile cu autonomie financiară

Publicat : 20-06-2002 în Monitorul Oficial Nr. 79-81 art. 841

MODIFICAT

HG874 din 14.12.22, MO411-412/22.12.22 art.1003; în vigoare 01.01.23

 

În scopul perfecţionării remunerării muncii angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară, Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă:

Reţeaua tarifară recomandată pentru muncitorii din unităţile cu autonomie financiară (conform anexei nr.1), categoriile de calificare şi condiţiile de salarizare pentru muncitorii din transportul auto, conform anexei nr.5.

Coeficienţii de complexitate aplicaţi la stabilirea salariului tarifar pe tipurile de lucrări şi ramuri ale  economiei naţionale, conform anexei nr. 3;

Intervalul pentru stabilirea salariilor tarifare/de funcție calculat aplicând coeficientul de complexitate pe tipuri de lucrări și ramuri ale economiei naționale cu valoarea 1,00, conform anexei nr. 4;

Pentru detalii accesați site-ul legis.md