În temeiul art.55 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, și ca urmare a analizei evoluției situației epidemiologică prin infecția cu COVID-19 pe plan național și internațional, Comisia națională extraordinară de sănătate publică constată că intensitatea procesului epidemic la nivel național este în creștere.

în săptămâna 29 (18.07 - 24.07.2022) au fost înregistrate 5793 de cazuri de COVID-19. Incidența în ultimele 7 zile a constituit 155,3 cazuri la 100 mii populație, cu o creștere cu 72,7% comparativ cu săptămâna precedentă și de 12,5 ori comparativ cu luna precedentă. Totuși, creșterea săptămânală este mai mică comparativ cu săptămânile 27 și 28, cu 82,9% și 81,6% respectiv.

Numărul de copii infectați crește săptămânal, însă ponderea lor în numărul total este una stabilă sau chiar în descreștere.

în săptămâna 29 au fost notificate 16 decese, mortalitatea din ultimele 7 zile fiind de 0,4 decese la 100 mii populație.

Numărul de reproducție efectiv (Rt) pentru ultimele 7 zile a constituit 1.26, înregistrând o descreștere cu 0,7% comparativ cu săptămâna precedentă (Rt =1.27).

Acoperirea vaccinală cu schema completă în populația generală este de cca 32%. Totodată, acoperirea vaccinală pentru populația cu reședință obișnuită pe teritoriul Republicii Moldova (fără Transnistria) cu schema completă este de 36,0%, iar pentru grupa de vârstă 18+ - de 45,6%, ceea ce constituie totuși un nivel sub ținta de 70% necesară pentru atingerea imunității colective. în săptămâna 29 au fost vaccinate 3 218 persoane, cu 43,1% mai mult față de săptămâna trecută (2 318 persoane) și de 2,1 ori mai mult comparativ cu aceeași perioadă a lunii precedente.

Conform datelor Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor, situația epidemiologică actuală din statele UE/SEE înregistrează o scădere cu 4,4% a numărului de cazuri noi și o creștere cu 8,8% a numărului de decese față de săptămâna 27/2022.

Pe parcursul ultimelor 7 săptămâni, pe teritoriul Republicii Moldova se înregistrează o creștere stabilă a numărului de cazuri de COVID-19 (de la 223 de cazuri în săptămâna 23/2022 la 5793 de cazuri în săptămâna 29/2022).

Procentul cazurilor pozitive din numărul testelor efectuate a crescut de la 2% în săptămâna 24/2022 la 20% în săptămâna 29/2022.

în perioada 24.02-24.07.2022 au fost înregistrate 569 de cazuri în rândul refugiaților, inclusiv 54 de cazuri în săptămâna 29.

în săptămâna curentă, în mun. Chișinău s-a înregistrat o incidență de 350 de cazuri la 100 mii populație. în alte 20 de teritorii administrative (Anenii Noi, Bălți, Taraclia, Dondușeni, Criuleni, Soroca, Strășeni, Glodeni, Cimișlia, Edineț, laloveni, Cahul, Călărași, Cantemir, Basarabeasca, Vulcănești, Dubăsari, Orhei, Sîngerei și Fălești) a fost înregistrată o incidență de 100-250 de cazuri la 100 mii populație. în 11 teritorii administrative (Comrat, Căușeni, Nisporeni, Ungheni, Ceadîr-Lunga, Hîncești, Briceni, Rezina, Ștefan Vodă, Rîșcani și Leova) s-a înregistrat o incidență de 50-100 de cazuri la 100 mii populație, iar în restul raioanelor (Telenești, Florești, Șoldănești, Drochia și Ocnița) - sub 50 de cazuri la 100 mii populație).

Sistemul de sănătate dispune de cantități suficiente de teste (PCR și teste rapide) pentru a diagnostica la timp și corect toate persoanele suspecte la toate nivelele de asistență medicală, dar și în centrele de refugiați și de plasament.

Asigurarea instituțiilor medicale cu medicamente și consumabile este la un nivel adecvat.

în contextul creșterii incidenței infecției provocate de virusul SARS-CoV-2, ținând cont de predominanța formelor ușoare și medii de boală și scăderea proporției cazurilor grave și a deceselor, în comparație cu nivelul similar de incidență în perioadele precedente, având în vedere nivelul de pregătire a sistemului de sănătate pentru diagnosticarea și tratamentul pacienților, analizând acțiunile și măsurile întreprinse de țările din regiunea europeană, în scopul asigurării unui grad adecvat de pregătire și răspuns la infecția COVID-19, în conformitate cu recomandările actualizate ale Organizației Mondiale a Sănătății privind considerentele pentru implementarea sau ajustarea măsurilor de sănătate publică în contextul COVID-19, precum și a bunelor practici europene și internaționale, Comisia națională extraordinară de sănătate publică

HOTĂRĂȘTE:

 1. Se ia act de informația prezentată de Agenția Națională pentru Sănătate Publică privind situația epidemiologică la infecția cu Coronavirusul de tip nou și măsurile de prevenire și răspuns.
 2. Se ia act de informația prezentată de Agenția Națională pentru Sănătate Publică privind situația epidemiologică la nivel regional privind infecția cauzată de virusul Variola maimuței și măsurile de prevenire și răspuns.
 3. Ministerul Sănătății va asigura:
  1. actualizarea Planului național de pregătire și răspuns la infecția cu Coronavirusul de tip nou, în conformitate cu evoluția situației epidemiologice și scenariile potențiale;
  2. monitorizarea continuă a evoluției situației epidemiologice prin infecția COVID-19 la nivel național;
  3. monitorizarea nivelului de asigurare a instituțiilor medicale cu medicamente, consumabile și echipamente necesare îngrijirii pacienților cu COVID-19, cu suplinirea stocurilor la necesitate;
  4. mobilizarea graduală, în conformitate cu evoluția situației epidemiologice, a capacităților din spitale, inclusiv locurile pentru spitalizarea pacienților cu COVID-19;
  5. instituirea regimului de vizite în instituțiile medico-sanitare astfel încât să asigure protecția maximă a personalului și pacienților, iar în cazul spitalelor cu secții COVID-19 - cu interzicerea accesului aparținătorilor, fiind asigurat accesul însoțitorilor copiilor și al îngrijitorilor care însoțesc persoane cu dizabilități accentuate;
  6. continuarea promovării măsurilor de protecție eficiente la nivel individual și de sănătate publică pentru a reduce transmiterea infecției COVID-19, conform anexei;
  7. continuarea procesului de vaccinare anti-COVID-19, în conformitate cu obiectivele natioanle de vaccinare.
 4. Agenția Națională pentru Sănătate Publică cu subdiviziunile teritoriale va asigura supravegherea epidemiologică la nivel național privind infecția cu Coronavirusul de tip nou, cu prezentarea săptămânală a datelor de incidență cumulativă la nivel național și pentru unitățile administrativ-teritoriale de nivelul al doilea: municipiul Chișinău, municipiul Bălți și unitățile administrativ-teritoriale ale unității teritoriale autonome Găgăuzia.
 5. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică vor examina situația epidemiologică privind infecția cu Coronavirusul de tip nou cu realizarea măsurilor de eficientizare a supravegherii clinico-epidemiologice, intervenție și prevenire a infecției cu SARS-CoV-2 la nivel teritorial.
 6. Ministerul Muncii și Protecției Sociale va promova, în cadrul instituțiilor de menire socială, inclusiv al centrelor de plasament temporar pentru refugiați, respectarea măsurilor de protecție, conform anexei, pentru a reduce riscul transmiterii infecției COVID-19.
 7. Ministerul Educației și Cercetării va promova, în cadrul instituțiilor din subordine, respectarea măsurilor de protecție, conform anexei, pentru a reduce riscul transmiterii infecției COVID-19.
 8. Agenția Națională Transport Auto va promova aplicarea măsurilor de prevenire, conform anexei, pentru a reduce riscul transmiterii infecției COVID-19.
 9. Autoritățile administrației publice centrale și locale, persoanele juridice, indiferent de domeniul de activitate și forma juridică de organizare vor promova aplicarea măsurilor de protecție eficiente pentru a reduce transmiterea virusului și vaccinarea angajaților împotriva infecției COVID-19, ca cea mai eficientă metodă de stopare a răspândirii infecției cu SARS CoV-2.
 10. Autoritățile publice vor colabora cu mass-media pentru informarea continuă a populației despre riscurile de îmbolnăvire cu COVID-19 și măsurile de prevenire și control recomandate.
Prim-ministru Natalia GAVRILITA
Vicepreședinte al Comisiei,
ministru al sănătăți
Ala NEMERENCO

Anexă                      

la Hotărârea CNESP nr. 7 din 28 iulie 2022

Măsurile de sănătate generale de prevenire și control al infecției COVID-19
aplicabile la nivel național

 1. Se recomandă respectarea măsurilor de sănătate publică de prevenire și control al infecției COVID-19, aplicabile la nivel național:

  1.1. respectarea măsurilor sanitare la locul de muncă, cu aerisirea spațiilor închise;
  1.2. respectarea de către persoanele fizice care se află în teritoriile sau instituțiile cu regim de carantină a măsurilor impuse de autorități;
  1.3. monitorizarea personală de către fiecare persoană fizică a stării de sănătate. Adresarea timpurie la medicul de familie sau la instituțiile de asistență medicală la apariția primelor simptome specifice ale infecției COVID-19;
  1.4. instalarea la intrare, în locuri vizibile, a dozatoarelor cu dezinfectant pentru mâini pe bază de alcool;
  1.5. respectarea de către conducătorii instituțiilor medico-sanitare publice și private, ai instituțiilor social-medicale și ai instituțiilor de reabilitare/ recuperare/balneosanatoriale a măsurilor de control al infecției COVID-19;
  1.6. igienizarea periodică a unităților de transport public de pasageri.

 2. Se recomandă respectarea măsurilor individuale de prevenire și control al infecției CO VID-19, aplicabile la nivel național:

  2.1. purtarea măștilor de protecție în instituțiile medico-sanitare publice și private, în transportul public, centre comerciale, magazine alimentare și nonalimentare. Masca trebuie să acopere atât gura, cât și nasul;
  2.2. respectarea distanței fizice între persoane de minimum 1 (unu) metru;
  2.3. respectarea regulilor de igienă a mâinilor;
  2.4. respectarea regulilor de igienă respiratorie;
  2.5. respectarea, sub proprie răspundere, a regimului de autoizolare de către persoanele cărora le este stabilit regimul respectiv.