Republica Moldova

GUVERNUL

HOTĂRÂRE Nr. 165
din 09-03-2010

cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real

Publicat : 12-03-2010 în Monitorul Oficial Nr. 35 art. 219

MODIFICAT   HG142 din 09.03.22, MO68-71/11.03.22 art.178; în vigoare 01.04.22

 În conformitate cu prevederile Legii salarizării nr.847-XV din 14 februarie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.50-52, art.336) şi în baza Convenţiei colective (nivel naţional) nr.9 din 28 ianuarie 2010, Guvernul HOTĂRĂŞTE:

1. Începând cu 1 aprilie 2022, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real (la întreprinderi, organizații, instituții cu autonomie financiară, indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare juridică, în continuare – unități) se stabilește în mărime de 20,71 lei pe oră, sau

3 500 de lei pe lună, calculat pentru un program complet de lucru în medie de 169 de ore pe lună.

[Pct.1 în redacția HG142 din 09.03.22, MO68-71/11.03.22 art.178; în vigoare 01.04.22]

2. - abrogat.

3. În cazul aplicării de către unităţi a sistemului tarifar de salarizare sau în cazul aplicării sistemului netarifar de salarizare cuantumul lunar total al salariului unui angajat nu poate fi mai mic decît cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real, stabilit de Guvern, după consultarea cu partenerii sociali.

4. abrogat.

5. abrogat.

6. Odată cu stabilirea cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real, salariile de bază stabilite anterior nu pot fi micşorate, decît în conformitate cu prevederile alineatului (2) articolul 20 al Legii salarizării nr.847-XV din 14 februarie 2002.

61. Întreprinderile de stat, întreprinderile cu capital majoritar de stat şi cele monopoliste, indicate de Guvern, la care cuantumul salariului tarifar pentru categoria I de calificare este mai mare decît cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real, prevăzut la punctele 1 şi 4 ale prezentei hotărîri, pot efectua majorarea salariului tarifar pentru categoria I de calificare numai pe măsura creşterii volumului producţiei (lucrări, servicii) în preţuri comparabile faţă de perioada respectivă a anului precedent, cu condiţia sporirii volumului producţiei livrate în preţuri efective, obţinerii beneficiului din vînzarea producţiei şi rentabilităţii producţiei.

În cazurile în care creşterea sumară a indicelui preţurilor de consum de la momentul majorării anterioare a salariului tarifar pentru categoria I de calificare depăşeşte rata de creştere a volumului producţiei (lucrărilor, serviciilor) în preţuri comparabile, întreprinderea care dispune de mijloace financiare necesare este în drept să majoreze salariul tarifar pentru categoria I de calificare pe măsura creşterii indicelui preţurilor de consum.

7. Se abrogă punctele 1 şi 2 ale Hotărîrii Guvernului nr.152 din 19 februarie 2004 „Cu privire la salariul tarifar pentru categoria I de calificare a angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară şi cuantumul sporului de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.39-41, art.299), cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU                                                              Vladimir FILAT

 

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul economiei                                                            Valeriu LAZAR

Ministrul muncii, protecţiei 

sociale şi familiei                                                                  Valentina BULIGA