în temeiul art.58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, și ca urmare a analizei evoluției situației epidemiologice pe plan național și internațional, Comisia națională extraordinară de sănătate publică constată că intensitatea procesului epidemic este încă înaltă la nivel național.

în săptămâna 10 (07.03.2022-13.03.2022) au fost înregistrate 2.601 cazuri de COVID-19, iar incidența în ultimele 7 zile a constituit 67 de cazuri la 100 mii populație, înregistrând o scădere de 32,6% comparativ cu săptămâna precedentă și 84,6% comparativ cu luna precedentă. Au fost notificate 57 de decese, mortalitatea din ultimele 7 zile fiind de 1,5 decese la 100 mii populație și înregistrând o scădere de 26% comparativ cu săptămâna precedentă și 69,4% comparativ cu luna precedentă.

Numărul de reproducție efectiv (Rt) pentru ultimele 7 zile a constituit 0,87, înregistrând o creștere de 5,4% comparativ cu săptămâna precedentă și o creștere de 15,2% comparativ cu luna precedentă.

în Republica Moldova, prin metoda de secvențiere, s-a confirmat prezenta tulpinii Omicron cu o pondere de 100%. Acoperirea vaccinală cu schema completă în populație generală este cca 31%, raportat la numărul de populație conform recensământului din anul 2014 și de 35%, raportat la populația cu reședință stabilă, ceea ce constituie un nivel sub ținta de 70% necesară pentru atingerea imunității colective. în săptămâna 10, în cadrul procesului de vaccinare au fost vaccinate 15.870 persoane, cu 27,3% mai puțin față de săptămâna trecută și cu 55,8% mai puțin față de luna precedentă. Doza booster a fost administrată la 273.550 mii persoane. Actualmente au fost omologate 9.496 de certificate de vaccinare emise peste hotare.

Conform datelor Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor, situația epidemiologică actuală din statele UE/SEE este caracterizată printr-o rată globală de notificare a cazurilor ridicată, dar în scădere.

Totodată, la data de 24.02.2022, Parlamentul Republicii Moldova a declarat stare de urgență în legătură cu situația privind securitatea regională. în acest context, în perioada 24.02.2022 - 14.03.2022, ora 06:00, în Republica Moldova au intrat 297.728 de cetățeni ucraineni, au ieșit - 198.513 cetățeni ucraineni, iar pe teritoriul Republicii Moldova au rămas 98.242 de cetățeni ucraineni. în același timp au intrat în Republica Moldova cetățeni ai altor țări în număr de 32.542, au ieșit 27.814 cetățeni, iar pe teritoriul Republicii Moldova au rămas 4.594 cetățeni.

în total, pe teritoriul Republicii Moldova sunt în prezent 102.836 cetățeni străini (ucraineni și de alte naționalități).

în contextul fluxului mare de refugiați, Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova a anulat pentru refugiați completarea fișei epidemiologice și prezentarea certificatului COVID-19 la intrarea în țară. în această perioadă au fost diagnosticați cu COVID-19 peste 230 refugiați, iar numărul acestora este în creștere. în centrele de plasament pentru refugiați se înregistrează o aglomerare din cauza numărului mare de persoane sosite, nerespectarea măsurilor de sănătate publică impuse, mobilitate sporită.

La momentul actual spațiul aerian al Republicii Moldova este închis, astfel trecerea frontierei de stat nu este posibilă prin intermediul Aeroportului Internațional Chișinău, ceea ce a redus drastic fluxul de persoane din alte state care intră în Republica Moldova, cu excepția refugiaților.

în contextul reducerii incidenței infecției provocate de virusul SARS-CoV-2, dar și al provocărilor apărute ca rezultat al declarării stării de urgență, în scopul asigurării unui grad adecvat de pregătire și răspuns la infecția COVID-19, în conformitate cu recomandările actualizate ale Organizației Mondiale a Sănătății privind considerentele pentru implementarea sau ajustarea măsurilor de sănătate publică în contextul COVID-19, precum și bunele practici europene și internaționale, Comisia națională extraordinară de sănătate publică

HOTĂRĂȘTE:

 1. Se prelungește până la 15 aprilie 2022 inclusiv, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, starea de urgență în sănătate publică declarată prin Hotărârea Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică nr. 61 din 9 septembrie 2021.
 2. Pe perioada stării de urgență declarată prin Hotărârea Parlamentului nr. 41/2022, traversarea frontierei de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova se permite fără restricții de ordin epidemiologie.
 3. începând cu 16 martie 2022, se aplică măsurile de prevenire și control al infecției COVID-19 conform anexei.
 4. Autoritățile administrației publice centrale și locale, persoanele juridice, indiferent de domeniul de activitate și forma juridică de organizare, vor promova vaccinarea angajaților contra COVID-19 ca cea mai eficientă metodă de protecție și stopare a răspândirii infecției cu virusul SARS-CoV-2 și respectarea măsurilor de sănătate publică pentru prevenirea răspândirii și controlul infecției COVID-19 valabile pe perioada stării de urgență.
 5. Hotărârile Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică sunt executorii pentru autoritățile administrației publice centrale și locale, pentru persoanele fizice și juridice, indiferent de domeniul de activitate și forma juridică de organizare.
 6. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică vor asigura revizuirea tuturor hotărârilor aprobate, aducându-le în concordanță cu prezenta hotărâre a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică a Republicii Moldova.
 7. Autoritățile publice vor colabora cu mass-media pentru a informa publicul despre necesitatea respectării prevederilor prezentei hotărâri și a măsurilor de prevenire și control al infecției COVID-19.
 8. Se solicită autorităților din domeniul ordinii publice și organelor cu funcții de control să continue supravegherea respectării de către persoanele fizice și juridice a măsurilor de prevenire și control al infecției COVID-19.
 9. începând cu 16 martie 2022, se abroga Hotărârea Comisiei naționale extraordinare de sănătate publica nr. 62 din 22 septembrie 2021.
 10. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării pe site-ul web oficial al Guvernului.

Președinte al Comisiei,
Prim-ministru
  NATALIA GA VRILITA
Vicepreședinte al Comisiei,
Ministru al sănătății
Ala NEMERENCO

Anexă                                                                 

la Hotărârea nr. 5 din 14 martie 2022 a                   

Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică

Măsuri de prevenire și control al infecției COVID-19
aplicabile la nivel național

 1. Se stabilesc următoarele măsuri de prevenire și control al infecției COVID-19 aplicabile la nivel național:

  1.1. purtarea măștilor de protecție este obligatorie în transportul public, instituțiile medico-sanitare, instituțiile farmaceutice, instituțiile de plasament, unitățile comerciale cu amănuntul si centrele comerciale;
  1.2. purtarea măștilor de protecție este recomandată în spațiile publice închise, care nu sunt menționate la punctul 1.1, în special în zone cu potențial de aglomerare, precum: spații de uz comun la locul de muncă și studii, săli de ședințe, săli de concerte, teatre, cinematografe, întruniri și evenimente publice ;
  1.3. respectarea regulilor de igienă a mâinilor;
  1.4. respectarea regulilor de igienă respiratorie;
  1.5. respectarea regimului de autoizolare, în cazul persoanelor confirmate cu infecția SARS-CoV-2, și a regimului de carantină, în cazul contacților, în conformitate cu protocolul clinic național;
  1.6. monitorizarea stării de sănătate și conduita socială responsabilă în cazul apariției simptomelor de infecții respiratorii.

 2. Accesul aparținătorilor în incinta instituțiilor medico-sanitare și instituțiilor de plasament va fi permis în funcție de situația epidemiologică și conform regimului aprobat prin regulamentul intern al instituției, fiind asigurat accesul însoțitorilor copiilor de până la 14 ani și al îngrijitorilor care însoțesc persoane cu dizabilități accentuate și severe.
 3. Conducătorii instituțiilor publice și private, indiferent de tipul de activitate, vor asigura următoarele măsuri de prevenire și control al infecției COVID-19:

  3.1. respectarea măsurilor sanitare la locul de muncă, precum aerisirea spațiilor închise, igienizarea și dezinfecția suprafețelor;
  3.2. organizarea accesului fluidizat al vizitatorilor și însoțitorilor în cadrul instituției/prestatorului (după caz);
  3.3. instalarea la intrare în locuri vizibile a dozatoarelor cu dezinfectant pentru mâini pe bază de alcool;
  3.4. prelucrarea cu produse dezinfectante a suprafețelor cu care contactează fizic cumpărătorii, vizitatorii, clienții și asigurarea regimului de curățare umedă de minimum 3 (trei) ori pe zi;
  3.5. informarea comercianților, clienților și cumpărătorilor referitor la măsurile de sănătate publică pentru prevenirea infecției COVID-19 prin intermediul postului local de radio sau alte dispozitive audio, dacă acestea există, precum și prin afișarea materialelor informative care promovează regulile de igienă și de prevenire a infecției.

 4. Persoanele fizice și persoanele juridice care efectuează activități de transport feroviar și rutier de persoane în trafic local, urban, interurban, internațional, precum și activități conexe (gări auto/feroviare, stații de testare auto etc.) vor asigura respectarea strictă a măsurilor de prevenire și control al infecției COVID-19 prin asigurarea cu echipament de protecție și dezinfectanți (pentru mâini și suprafețe), afișarea în toate unitățile de transport public a materialelor informative care promovează regulile de igienă și prevenire a infecției COVID-19 și difuzarea regulată prin intermediul sistemelor audio și video instalate în unitățile de transport public a mesajelor privind importanța respectării măsurilor sanitare în transport public.