În temeiul art.58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, şi ca urmare a analizei evoluţiei situaţiei epidemiologice pe plan naţional şi internaţional, Comisia Naţională Extraordinară de Sănătate Publică constată că intensitatea procesului epidemic este în escaladare la nivel naţional.

Până la data de 18 ianuarie 2022 au fost înregistrate în total 393.423 de cazuri de COVID-19. în săptămâna 02/2022 (10-16.01.2022) au fost înregistrate 8.669 de cazuri de COVID-19, incidenţa în ultimele 7 zile a constituit 233 de cazuri la 100 mii populaţie, înregistrând o creştere cu 135,1% comparativ cu indicatorul respectiv din săptămâna precedentă şi o creştere de circa 3,5 ori (241,2%) comparativ cu luna precedentă. Au fost notificate 81 de decese, mortalitatea din ultimele 7 zile fiind de 2,2 decese la 100 mii populaţie, înregistrând o creştere de 11,0% comparativ cu indicatorul respectiv din săptămâna precedentă.

Numărul de reproducţie efectiv (Rt) pentru ultimele 7 zile a constituit 1,62, înregistrând o creştere cu 25,1% comparativ cu indicatorul respectiv din săptămâna precedentă şi 91,8% comparativ cu luna precedentă. In data de 18 ianuarie a fost înregistrat un record de infectări de la debutul pandemiei.

Acoperirea vaccinală cu schema completă în populaţie generală raportat la numărul de populaţie conform recensământului din anul 2014 este cca 29%, iar în grupele de vârstă 18+ - aprox. 47%, ceea ce constituie totuşi un nivel sub ţinta de 70% necesară pentru atingerea imunităţii colective. În cadrul procesului de vaccinare au fost vaccinate 40.737 de persoane cu 24,8% mai mult faţă de aceeaşi perioadă a săptămânii trecute şi cu 19,4% mai mult comparativ cu luna precedentă, doza booster a fost administrată la 109.162 mii de persoane, inclusiv fiind vaccinaţi 5.166 de copii (12-17 ani) cu o doză şi 4.081 - cu schema completă.

Conform datelor Centrului European de Prevenire şi Control al Bolilor, situaţia epidemiologică actuală din statele UE/SEE se caracterizează printr-o creştere stabilă a ratei de notificare a cazurilor pentru ultimele 3 săptămâni şi o rată stabilă a mortalităţii pentru ultimele 6 săptămâni. Infecţia cu tulpina Omicron a fost raportată în mai mult de 150 de ţări.

La data de 10.01.2022, în Republica Moldova, prin metoda de secvenţiere, s-a confirmat prezenţa tulpinii Omicron.

În contextul riscului sporit de răspândire în continuare a infecţiei provocate de virusul SARS-CoV-2, potenţialului sporit de transmitere al tulpinii Omicron, creşterii numărului de cazuri confirmate în ultima săptămână şi în scopul asigurării unui grad adecvat de pregătire şi răspuns la infecţia COVID-19, în conformitate cu recomandările actualizate ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii privind considerentele pentru implementarea sau ajustarea măsurilor de sănătate publică în contextul COVID-19, precum şi bunele practici europene şi internaţionale, Comisia Naţională Extraordinară de Sănătate Publică

HOTĂRĂŞTE:

1. Pe perioada 22 ianuarie - 20 februarie 2022, la nivel naţional, se suspendă aplicarea prevederilor pct. 4 şi ale anexei nr. 2 la Hotărârea Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 62 din 22 septembrie 2021, cu modificările ulterioare.

2. Se instituie în perioada 22 ianuarie - 20 februarie 2022, la nivel naţional, următoarele măsuri de prevenire şi control al infecţiei COVID-19:

2.1. Se interzice accesul aparţinătorilor în instituţiile medico-sanitare şi instituţiile de plasament, cu excepţia însoţitorilor copiilor de până la 14 ani şi îngrijitorilor care însoţesc persoane cu dizabilităţi accentuate şi severe.

2.2. Entităţile publice şi private vor organiza regimul de muncă în următoarele condiţii:

a) cu introducerea muncii la domiciliu, dacă specificul activităţii permite;

b) stabilirea activităţii în ture, iar componenţa grupurilor de persoane să fie fixă maxim posibil, dacă specificul activităţii permite. Evitarea interacţiunii membrilor din ture diferite;

c) la stabilirea programului de lucru conform pct. a) şi b) angajatorii vor acorda prioritate angajaţilor care au în întreţinere copii minori;

d) şedinţele de lucru se vor desfăşura online, dacă specificul activităţii permite.

2.3. Accesul clienţilor care au atins vârsta majoratului în incinta tuturor spaţiilor comerciale, spaţiilor de deservire şi/sau agrement de tip închis se permite doar în baza prezentării Certificatului COVID-19 personalului desemnat de către administrator în acest sens. Prin derogare de la această regulă, se permite accesul clienţilor fără prezentarea Certificatului COVID-19 în: unităţi de comercializare (magazine) specializate sau nespecializate a produselor alimentare, unităţi de comercializare a produselor pentru animale de companie, unităţi de comercializare a produselor de igienă, farmacii, unităţi de comercializare a produselor farmaceutice şi/sau articolelor medicale şi ortopedice, unităţi medicale şi de vaccinare, bănci şi subdiviziunile acestora, organizaţii de creditare nebancară, furnizori de servicii poştale şi de curierat, furnizori de servicii comunale, asigurători, unităţi comerciale ale operatorilor de comunicaţii electronice şi agenţilor lor, case de schimb valutar, staţii de alimentare cu combustibil (staţii PECO), gări auto şi feroviare. Accesul în centrele comerciale este permis clienţilor doar în baza Certificatului COVID-19, cu excepţia cazului în care clientul merge către unităţile sus-menţionate, şi doar dacă este acces direct din stradă la respectivele unităţi sau sunt stabilite culoare dedicate şi controlate de intrare, deplasare şi ieşire în/din centrele comerciale.

2.4. Vânzătorii şi lucrătorii unităţilor comerciale vor atenţiona clienţii despre necesitatea respectării distanţei fizice de cel puţin 1 (unu) metru, cu excepţia membrilor unei familii sau a grupurilor de maximum 2 persoane.

2.5. Unităţile de alimentaţie publică îşi vor organiza activitatea de deservire la capacitate maximă în spaţiile exterioare, iar în cele interioare - cu utilizarea a cel mult 50% din numărul locurilor existente, cu obligaţia ca toţi clienţii să prezinte la intrarea în unitate certificatul COVID-19. Activitatea de deservire se va desfăşură în intervalul orelor 7.00 - 22.00, iar după orele 22.00 se permite comercializarea produselor alimentare la pachet, precum şi livrarea la domiciliu, cu excluderea posibilităţii de consumare a acestora în incinta/teritoriul unităţii.

2.6. Se sistează următoarele tipuri de activităţi : organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese de pomenire, mese festive); activitatea zonelor de agrement şi parcurilor de distracţie; activităţile din incinta cluburilor de noapte şi ringurilor de dans.

2.7. Centrele de sport/fitness îşi vor organiza activitatea cu asigurarea unei suprafeţe de cel puţin 7 m2 pentru fiecare client, cu obligaţia ca toţi clienţii să prezinte la intrarea în unitate certificatul COVID-19. Se sistează antrenamentele de grup, cu excepţia antrenamentelor sportivilor de performanţă.

2.8. Evenimentele sportive vor fi organizate fără spectatori în interior sau cu participarea spectatorilor până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului exterior, cu obligaţia ca toţi spectatorii să prezinte la intrarea în spaţiul unde se desfăşoară activitatea certificatul COVID-19 personalului desemnat de către administrator în acest sens. Evenimentele sportive sub egida federaţiilor internaţionale de specialitate se vor desfăşura conform protocoalelor stabilite de acestea.

2.9. întrunirile ştiinţifice, conferinţele, seminarele, reuniunile sau alte evenimente profesionale similare cu prezenţă fizică se sistează şi se organizează în regim online.

2.10. Activităţile în incinta teatrelor, cinematografelor, sălilor de concert se vor desfăşura la capacitate de 50% din numărul de locuri existente în interior, cu obligaţia ca toţi vizitatorii/clienţii să prezinte la intrarea în unitate certificatul COVID-19 personalului desemnat de către administrator în acest sens.

2.11. Accesul în incinta Aeroportului Internaţional Chişinău se permite doar pentru călători, cu prezentarea tichetului de călătorie; accesul pentru însoţitori este interzis.

2.12. Instituţiile de învăţământ profesional tehnic şi superior vor activa în regim online. Universitatea de Stat de Medicină si Farmacie „Nicolae Testemitanu” va activa în regim mixt (online şi cu prezenţă fizică).

2.13. Prin certificat Covid-19 se înţelege oricare dintre următoarele documente:

a) certificatul de vaccinare împotriva COVID-19 cu schema completă de vaccinare (pe suport de hârtie sau în format digital); dovada imunizării este valabilă dacă au trecut cel puţin 14 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;

b) concluzia medicală care confirmă că persoana a suportat COVID-19, în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi (6 luni) sau un act confirmativ de prezenţă a anticorpilor anti-COVID-19; actul confirmativ de prezenţă a anticorpilor anti-COVID-19 este valabil pe durata perioadei de 90 de zile de la data efectuării investigaţiei;

c) rezultatul unui test diagnostic la COVID-19 (test rapid de diagnostic AgSarsC-oV2 efectuat cu cel mult 48 de ore înainte sau test PCR la COVID-19 efectuat cu cel mult 72 de ore înainte).

3. In perioada 24 ianuarie - 4 februarie 2022, instituţiile de învăţământ general, cu excepţia instituţiilor de educaţie timpurie, vor activa în regim online.

4. In termen de 24 de ore de la publicarea prezentei hotărâri, comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică se vor convoca şi vor institui măsurile de sănătate publică prevăzute în prezenta hotărâre.

5. Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale vor elabora/reactualiza planul instituţional de intervenţie şi de continuitate a procesului managerial şi ocupaţional, conform Ghidului prezentat în anexă.

6. Persoanele fizice şi persoanele juridice care efectuează activităţi de transport feroviar şi rutier de persoane în trafic local, urban, interurban, internaţional, precum şi activităţi conexe (gări auto/feroviare, staţii de testare auto etc.) vor asigura respectarea strictă a măsurilor de prevenire şi control al infecţiei COVID-19 inclusiv asigurarea respectării măsurilor sanitare în unităţile de transport, precum aerisire, asigurare cu dezinfectanţi şi purtarea obligatorie a măştilor de protecţie pentru conducătorii auto, taxatori şi pasageri, pe parcursul călătoriei.

7. Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, persoanele juridice, indiferent de domeniul de activitate şi forma juridică de organizare, vor promova vaccinarea angajaţilor contra COVID-19 ca cea mai eficientă metodă de protecţie şi stopare a răspândirii infecţiei cu virusul SARS-CoV-2 şi respectarea măsurilor de sănătate publică pentru prevenirea răspândirii şi controlul infecţiei COVID-19 valabile pe perioada stării de urgenţă în sănătate publică.

8. Autorităţile publice vor colabora cu mass-media pentru a informa publicul despre necesitatea respectării prevederilor prezentei hotărâri şi a măsurilor de prevenire şi control al infecţiei COVID-19.

9. Se solicită autorităţilor din domeniul ordinii publice şi organelor cu funcţii de control să intensifice supravegherea respectării de către persoanele fizice şi juridice a măsurilor de prevenire şi control al infecţiei COVID-19, în conformitate cu Hotărârea Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 63 din 8 octombrie 2021.

10. Nerespectarea măsurilor obligatorii de sănătate publică expuse în prezenta hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică şi serveşte drept temei pentru aplicarea măsurilor de răspundere contravenţională a persoanelor fizice şi juridice.

11. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării pe site-ul web oficial al Guvernului şi se aplică până la data de 20 februarie 2022.

Preşedinte al Comisiei, Prim-ministru Natalia GAVRILITA Vicepreşedinte al Comisiei, Ministru al sănătăţii Ala NEMERENCO

Anexă la Hotărârea nr. 2 din 20 ianuarie 2022

a Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică

GHID

privind asigurarea funcţionalităţii autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale şi a structurilor subordonate în condiţiile riscului răspândirii comunitare a tulpinii Omicron a coronavirusului de tip nou

În scopul asigurării unui grad sporit de pregătire şi răspuns al autorităţilor administrative din sectorul public la răspândirea comunitară a tulpinii Omicron a coronavirusului de tip nou, se solicită evaluarea riscurilor şi elaborarea/reactualizarea planului instituţional de intervenţie şi de continuitate a procesului managerial şi ocupaţional. Planul se va axa pe următoarele dimensiuni:

1. Asigurarea continuităţii proceselor decizionale şi operaţionale ale instituţiei:

1.1. Planul va avea la bază scenariul de desfăşurare fără perturbări majore a activităţii şi proceselor de muncă, cu folosirea tuturor resurselor şi mecanismelor posibile de a fi aplicate în condiţii pandemice, chiar dacă, din cauza restricţiilor de deplasare sau din cauza îmbolnăvirilor, un număr semnificativ de angajaţi nu sunt prezenţi fizic la locul de muncă.

1.2. Delegarea atribuţiilor în caz de infectare cu COVID-19 sau autoizolare a personalului cu funcţii de conducere.

1.2.1. Fiecare conducător, la toate nivelurile, va desemna în prealabil, conform procedurii interne, persoana care îi va prelua atribuţiile în cazul contractării virusului SARSCov-2 sau al necesităţii de a intra în autoizolare, precum şi încă o persoană de rezervă.

1.2.2. Desemnarea intră automat în vigoare în momentul în care conducătorul respectiv trebuie să intre în izolare, în limitele prevăzute de lege.

1.2.3. Fiecare autoritate a administraţiei publice centrale va transmite informaţia către Cancelaria de Stat.

1.3. Informarea angajaţilor cu privire la etapele planului şi modelul de asigurare a continuităţii activităţii cu un număr redus de personal.

1.4. Distribuirea echilibrată şi raţională a sarcinilor şi responsabilităţilor în cadrul entităţii, cu asigurarea normelor de sănătate şi securitate în muncă.

1.5. Optimizarea contactelor directe cu beneficiarii, utilizarea prioritară a soluţiilor digitale de deservire. Gestionarea numărului vizitatorilor în edificii: cu programare prealabilă, consultări telefonice şi electronice etc. Comunicarea largă a modificării regimului/modalităţii de lucru a entităţii.

2. Măsuri de prevenire şi control al infecţiei COVID-19, aplicate în cazul majorării numărului de cazuri confirmate în cadrul entităţii:

2.1. Stabilirea mecanismului intern şi a personalului responsabil de monitorizarea statutului angajaţilor suspect/probabil/confirmat. Informarea angajaţilor privind modalitatea de comunicare a statutului. Determinarea statutului şi a algoritmului de conduită se va realiza în conformitate cu recomandările Protocolului Clinic Naţional „Infecţia cu coronavirus de tip nou (COVID-19), ediţia VI, aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 1002 din 29.10.2021.

2.2. Asigurarea comunicării zilnice către conducere, pentru luarea deciziilor prompte, a rezultatelor monitorizării statutului angajaţilor.

2.3. Sensibilizarea şi responsabilizarea angajaţilor privind respectarea regimului de autoizolare la domiciliu.

2.4. Suspendarea şedinţelor în format fizic care implică participarea persoanelor care nu lucrează, în mod obişnuit, împreună, în acelaşi spaţiu, cu excepţia celor la nivel de conducere (cu menţiunea că şedinţa de Guvern se poate desfăşura online).

2.5. Suspendarea deplasărilor neesenţiale.

2.6. Intensificarea utilizării circulaţiei electronice a documentelor.

2.7. Având în vedere trecerea unui anumit număr din personal în regim de muncă la distanţă, se va considera dislocarea angajaţilor cu prezenţă fizică la serviciu (mutarea temporară în alte birouri), astfel încât să fie cât mai puţine persoane într-un birou.

2.8. După caz, stabilirea activităţii în ture, iar componenţa grupurilor de persoane să fie fixă maxim posibil. Evitarea interacţiunii membrilor din ture diferite.

2.9. Asigurarea fluxurilor separate de intrare/ieşire (inclusiv dacă acest lucru prevede ca angajaţii să folosească intrări/ieşiri prevăzute doar pentru demnitari/oaspeţi/şefi).

2.10. Decalarea pauzelor de masă la instituţiile care au cantină pentru evitarea aglomeraţiei.

3. Măsuri generale de sănătate publică în perioada pandemică:

3.1. Purtarea măştilor de protecţie;

3.2. Aerisirea/ventilarea încăperilor;

3.3. Menţinerea distanţei fizice de cel puţin 1 metru;

3.4. Prevenirea aglomerării;

3.5. Curăţarea şi dezinfectarea spaţiilor şi a echipamentelor cu produse biocide avizate (Registrul naţional al produselor biocide disponibil pe pagina web a Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică https://ansp.md/index.php/registrul-national-alproduselor-biodistructive);

3.6. Protecţia angajaţilor/beneficiarilor, în mod special a personalului aflat în grupele de vârstă expuse la risc şi/sau având afecţiuni cronice şi/sau stări imunosupresive;

3.7. Respectarea legislaţiei sanitare în vigoare.