În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, şi ca urmare a analizei evoluţiei situaţiei epidemiologice pe plan naţional şi internaţional, Comisia naţională extraordinară de sănătate publică constată că situaţia epidemiologică se menţine îngrijorătoare la nivel naţional.

Până la data de 20 decembrie 2021 au fost înregistrate în total 372 429 de cazuri de COVID-19. în săptămâna 50 (12.12 — 19.12.2021 au fost înregistrate 2 540 de cazuri de COVID-19). în perioada de raportare au fost notificate 125 de decese, mortalitatea din ultimele 7 zile fiind de 3,4 decese la 100 mii populaţie, înregistrând o scădere cu 17,2% comparativ cu indicatorul respectiv din săptămâna precedentă şi o scădere de 63,1% comparativ cu luna precedentă.

Acoperirea vaccinală cu schema completă în populaţia generală este cca 28,1%, ceea ce constituie mult sub ţinta de 70% necesară pentru atingerea imunităţii colective.  Pe parcursul ultimelor luni se atestă o stagnare a ritmului de vaccinare. În total, în ultima săptămână au fost vaccinate 34 399 de persoane, cu 5,9% mai puţin faţă de săptămâna trecută şi cu 49,9% mai mult comparativ cu luna precedentă. Actualmente doza booster este administrată la 42 323 de persoane, inclusiv sunt vaccinaţi 4280 de copii cu o doză şi 3 018 copii cu schemă completă.

Conform datelor Centrului European de Prevenire şi Control al Bolilor, situaţia epidemiologică actuală din statele UE/SEE se caracterizează printr-o rată înaltă de notificare a cazurilor si o rată scăzută, dar în creştere lentă a mortalităţii. Delta rămâne în prezent varianta cea mai răspândită. Totodată, în baza predicţiilor de modelare, se prognozează că varianta Omicron va deveni dominantă în UE/SEE în primele două luni ale anului 2022. Potrivit situaţiei la zi, tulpina Omicron a fost deja detectată în 95 de  ţări. În prezent cercetătorii au ajuns la concluzia că noua tulpină provoacă boli mai puţin severe, însă are cea mai mare contagiozitate, iar numărul mare de cazuri ar putea copleşi din nou sistemele de sănătate. 

În contextul riscului sporit de răspândire în continuare a infecţiei provocate de virusul SARS-CoV-2, potenţialului puţin studiat al tulpinii Omicron şi în scopul asigurării unui grad adecvat de pregătire şi răspuns la infecţia COVID-19, în conformitate cu recomandările actualizate ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii privind considerentele pentru implementarea sau ajustarea măsurilor de sănătate publică în contextul COVID-19, precum şi a bunelor practici europene şi internaţionale, Comisia naţională extraordinară de sănătate publică

HOTĂRĂŞTE:

1. Începând cu 23 decembrie 2021, punctul 7.1 din Hotărârea Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică nr. 59/2021 va avea următorul cuprins:

„7.1 accesul în incinta Aeroportului Internaţional Chişinău se permite pentru însoţitorii călătorilor cu prezentarea Certificatului COVID-19, prevăzut la pct. 5 din anexa nr. 2 la Hotărârea Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică nr. 62 din 22 septembrie 2021.”

2. Cu referire la organizarea târgurilor de Crăciun:

2.1. Pentru siguranţa vizitatorilor, în toate spaţiile vor fi respectate măsurile de protecţie împotriva răspândirii virusului SARS-CoV-2:

2.1.1. amenajarea standurilor de comercializare a produselor alimentare la o distanţă minimă de 5 metri între ele;

2.1.2. respectarea distanţei fizice dintre persoane de cel puţin 1 metru;

2.1.3. purtarea măştii de protecţie, cu excepţia copiilor de până la 12 ani, pe toată perioada de aflare în spaţiul târgului, în afara cazurilor când se consumă alimente sau băuturi;

2.1.4. consumul alimentelor şi al băuturilor doar în locuri special amenajate;

2.1.5. personalul şi comercianţii care participă la târgurile de Crăciun trebuie să deţină Certificat COVID-19, prevăzut la pct. 5 din anexa 2 la Hotărârea Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică nr. 62 din 22 septembrie 2021;

2.1.6. organizatorii târgurilor de Crăciun vor plasa în locuri vizibile panouri cu informaţii despre respectarea măsurilor de protecţie (purtarea măştii, respectarea distanţei, dezinfectarea mâinilor etc.).

2.2. Supravegherea şi verificarea respectării măsurilor de sănătate publică prevăzute la subpct.

2.1 se vor realiza de către Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică şi Ministerul Afacerilor Interne, cu suportul operatorilor economici de pe teritoriul târgurilor de Crăciun.

3. Începând cu 27 decembrie 2021, punctul 10 din anexa 1 la Hotărârea Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică nr. 62 din 22 septembrie 2021 va avea următorul cuprins:

„10. La traversarea frontierei de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova se aplică următoarele măsuri de prevenire şi control al infecţiei COVID-19:

10.1 Ministerul Sănătăţii va stabili, începând cu 24 decembrie 2021, în funcţie de nivelul de incidenţă cumulativă pentru fiecare ţară, lista statelor cu risc epidemiologie sporit de transmitere a infecţiei COVID-19 (zona roşie). Lista va fi publicată pe paginile web oficiale ale Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene. Lista ţărilor incluse în zona roşie va fi actualizată o dată la 7 zile, în ziua de vineri, şi va intra în vigoare în ziua de luni a săptămânii următoare.

10.2 Pentru persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova şi s-au aflat în ultimele 14 zile în una sau mai multe ţări din zona roşie, inclusiv cele care au tranzitat ţări din zona roşie, se instituie obligativitatea prezentării rezultatului negativ al testului PCR COVID-19, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării, pentru persoanele care călătoresc cu mijloace de transport în comun, sau înaintea intrării pe teritoriul Republicii Moldova, pentru persoanele care călătoresc cu mijloace de transport propriu, indiferent de statutul vaccinai. Confirmarea trebuie să fie prezentată în una dintre limbile română, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă. 10.3 Traversarea frontierei de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova se permite fără restricţii pentru persoanele care nu s-au aflat şi nu au tranzitat în ultimele 14 zile ţări incluse în zona roşie, cu prezentarea unuia dintre următoarele documente:

10.3.1 certificatul de vaccinare împotriva virusului SARSCoV-2 cu schema completă de vaccinare; dovada imunizării este valabilă dacă au trecut cel puţin 14 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare; certificatul trebuie să fie prezentat în una dintre limbile română, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă;

10.3.2 rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARSCoV2 efectuat cu cel mult 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea îmbarcării, pentru persoanele care călătoresc cu mijloace de transport în comun, sau înaintea intrării pe teritoriul Republicii Moldova, pentru persoanele care călătoresc cu mijloace de transport propriu; confirmarea trebuie să fie prezentată în una dintre limbile română, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă;

10.3.3 concluzia medicală confirmativă în cazul persoanelor care au suportat COVID-19 în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi (6 luni) sau un act confirmativ de prezenţă a anticorpilor anti-COVID-19, în una dintre limbile română, engleză, franceza, germană, italiană sau rusă; actul confirmativ este valabil pe durata perioadei de 90 de zile de la data efectuării investigaţiei.

10.4 Persoanele care nu întrunesc condiţiile stipulate în punctul 10.2 şi 10.3 sunt obligate să respecte regimul de carantină pentru o durată de 14 zile. Persoanele respective vor completa, în mod obligatoriu, fişa epidemiologică electronică, precum şi vor respecta regimul de carantină pentru 14 zile, la adresa declarată. în cazul minorilor până la 14 ani, fişa epidemiologică este completată de reprezentantul legal sau de însoţitor. Regimul de carantină poate fi întrerupt după a 7-a zi dacă se efectuează un test PCR COVID-19 sau test rapid de diagnostic Ag SARS CoV-2, iar rezultatul acestuia este negativ prin act confirmat.

10.5 Se stabilesc excepţii de la prevederile punctelor 10.2 şi 10.3 pentru următoarele categorii de persoane, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecţie respiratorie sau stare febrilă:

10.5.1 copiii cu vârsta până la 12 ani;

10.5.2 elevii/studenţii cu vârsta de până la 18 ani, care urmează să susţină examene, care merg la studii în instituţii de învăţământ pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotare sau care se deplasează pentru activităţi legate de finalizarea/organizarea/desfaşurarea studiilor/participarea la concursuri sau olimpiade internaţionale, cu prezentarea documentelor confirmative, precum şi însoţitorii acestora;

10.5.3 echipajele şi personalul de deservire a aeronavelor/navelor şi brigăzile şi personalul de deservire a garniturilor de tren, conducătorii auto şi personalul de deservire a vehiculelor rutiere de transport marfa şi a vehiculelor rutiere de transport de persoane contra cost care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului;

10.5.4 persoanele care călătoresc din motive de sănătate, inclusiv însoţitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);

10.5.5 lucrătorii transfrontalieri care intră în Republica Moldova din România sau Ucraina, precum şi cei din Republica Moldova angajaţi ai agenţilor economici din ţările menţionate, care fac dovada raporturilor contractuale cu agenţii economici respectivi;

10.5.6 posesorii paşapoartelor diplomatice, de serviciu, oficiale şi speciale şi altele asimilate acestora, precum şi titularii documentelor de călătorie tip LaissezPasser eliberate de către Organizaţia Naţiunilor Unite, inclusiv membrii familiilor personalului misiunilor diplomatice şi consulare, ai organizaţiilor/misiunilor internaţionale acreditate în Republica Moldova, şi/sau personalul implicat în asigurarea ajutorului umanitar;

10.5.7 persoanele în tranzit (care nu depăşeşte 24 de ore de la data înregistrării intrării în Republica Moldova), itinerarul tranzitării fiind stabilit de Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră;

10.5.8 persoanele care sunt citate de instanţele de judecată/organele de drept din Republica Moldova, precum şi reprezentanţii lor legali, fapt dovedit prin documente confirmative în acest sens.

4. În perioada 23 decembrie 2021 - 15 ianuarie 2022, ca măsură de prevenire şi control al infecţiei COVID-19, aplicabilă pentru toate codurile de alertă (verde, galben, portocaliu, roşu), se instituie asigurarea accesului la evenimentele private (mese festive, evenimente corporative, nunţi, botezuri), organizate cu un număr de participanţi de 25 şi mai mult, doar în baza prezentării Certificatului COVID-19, prevăzut la pct. 5 din anexa 2 la Hotărârea Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică nr. 62 din 22 septembrie 2021.

5. Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, persoanele juridice, indiferent de domeniul de activitate şi forma juridică de organizare vor promova vaccinarea angajaţilor contra COVID-19 ca cea mai eficientă metodă de protecţie şi stopare a răspândirii infecţiei cu virusul SARS CoV-2 şi respectarea măsurilor de sănătate publică pentru prevenirea răspândirii şi controlul infecţiei COVID-19 valabile pe perioada stării de urgenţă în sănătate publică.

6. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică vor asigura revizuirea tuturor hotărârilor aprobate, aducându-le în concordanţă cu hotărârile Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică a Republicii Moldova.

7. Autorităţile publice vor colabora cu mass-media pentru a informa publicul despre prevederile prezentei hotărâri şi despre necesitatea respectării măsurilor restrictive şi a măsurilor de prevenire şi control al infecţiei COVID-19.

8. Hotărârile Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică sunt executorii pentru autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, pentru persoanele fizice şi juridice, indiferent de domeniul de activitate şi forma juridică de organizare.

9. Nerespectarea măsurilor obligatorii de sănătate publică expuse în prezenta hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică şi va servi drept temei pentru aplicarea măsurilor de răspundere contravenţională şi/sau penală a persoanelor fizice şi juridice.

10. Se solicită autorităţilor din domeniul ordinii publice şi organelor cu funcţii de control să intensifice supravegherea respectării de către persoanele fizice şi juridice a măsurilor de prevenire şi control al infecţiei COVID-19, în conformitate cu domeniile de competenţă.

11. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării pe site-ul web oficial al Guvernului.

Președinte al comisiei prim ministru Natalia Gavriliță

Vicepreședinte al comisiei ministru al sănătății Ala Nimerenco

Ala NEMERENCO