În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, şi ca urmare a analizei evoluţiei situaţiei epidemiologice prin COVID-19 pe plan naţional şi internaţional, Comisia naţională extraordinară de sănătate publică constată că situaţia epidemiologică se menţine extrem de îngrijorătoare la nivel naţional. La data de 22 noiembrie 2021 au fost înregistrate în total 358 202 cazuri de COVID19. în săptămâna 46 (15.11 - 21.11.2021) au fost înregistrate 5.391 cazuri de COVID-19, dintre care 80% în rândul persoanelor nevaccinate; incidenţa cumulativă pentru ultimele 7 zile a constituit 145 la 100 mii, comparativ cu 301 la 100 mii, media înregistrată în regiunea europeană; numărul de reproducţie efectiv (Rt) pentru ultimele 7 zile a constituit 0,89; au fost notificate 339 de decese, mortalitatea din ultimele 7 zile fiind de 9,1 decese la 100 mii populaţie, înregistrând o scădere de 14,4% comparativ cu indicatorul respectiv din săptămâna precedentă şi o creştere de 32,4% comparativ cu luna precedentă. Acoperirea vaccinală naţională cu schemă completă este sub 27%, cu o uşoară stagnare a procesului de vaccinare. Conform datelor Centrului European de Control al Bolilor, în majoritatea ţărilor din regiunea europeană situaţia epidemiologică prin COVID-19 în prezent se deteriorează, fiind înregistrată o creştere rapidă a numărului de cazuri noi. Ţările cu vaccinare mai scăzută sunt cele mai grav afectate. /V In contextul riscului sporit de răspândire în continuare a infecţiei provocate de virusul SARS-CoV-2 şi în scopul asigurării unui grad adecvat de pregătire şi răspuns la infecţia COVID-19, în conformitate cu recomandările actualizate ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii privind considerentele pentru implementarea sau ajustarea măsurilor de sănătate publică în contextul COVID-19, precum şi bunele practici europene şi internaţionale, Comisia naţională extraordinară de sănătate publică

HOTĂRĂŞTE:

1. Se prelungeşte, până la 15 ianuarie 2022 inclusiv, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, starea de urgenţă în sănătate publică declarată prin Hotărârea nr.61 din 9

septembrie 2021 a Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică, cu posibilitatea de revizuire a termenului dat în funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice la nivel naţional.

2. Subpunctul 3.1 din anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 62 din 22 septembrie 2021 a Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică va avea următorul cuprins: „3.1. Instituţiile de învăţământ general vor activa în regim obişnuit, cu prezenţă fizică, cu respectarea măsurilor de precauţie în vigoare, conform instrucţiunilor aprobate prin hotărârile CNESP. Instituţiile de învăţământ profesional tehnic şi superior vor activa în regim online, cu excepţia orelor practice care implică utilizarea de echipamente tehnice/laboratoare si a sesiunilor de examen.” 

3. Autorităţile publice vor colabora cu mass-media pentru a informa publicul despre prevederile prezentei hotărâri şi necesitatea respectării stricte a măsurilor restrictive şi a măsurilor de prevenire şi control al infecţiei COVID-19.

4. Hotărârile Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică sunt executorii pentru autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, pentru persoanele fizice şi juridice, indiferent de domeniul de activitate şi forma juridică de organizare.

5. Nerespectarea măsurilor obligatorii de sănătate publică constituie pericol pentru sănătatea publică şi va servi drept temei pentru aplicarea măsurilor de răspundere contravenţională şi/sau penală a persoanelor fizice şi juridice.

6. Se solicită autorităţilor din domeniul ordinii publice şi organelor cu funcţii de control să intensifice supravegherea respectării de către persoanele fizice şi juridice a măsurilor de prevenire şi control al infecţiei COVID-19, în conformitate cu domeniile de competenţă.

7. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării pe site-ul web oficial al Guvernului.

Preşedinte al Comisiei, Prim-ministru Natalia GAVRILITĂ, Vicepreşedinte al Comisiei, ministru al sănătăţii  Ala NEMERENCO