În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, urmare a analizei evoluţiei situaţiei epidemiologice în plan național și internațional, Comisia naţională extraordinară de sănătate publică constată că situaţia epidemiologică se agravează rapid. La data de 4 martie 2021 au fost înregistrate 191 197 cazuri de COVID-19, dintre care cazuri active – 18 347, incidența în ultimele 14 zile – 439 cazuri la 100 mii persoane, incidența totală – 5.338 cazuri la 100 mii persoane, mortalitatea în ultimele 14 zile – 8.6 decese la 100 mii persoane, mortalitatea totală – 113 decese la 100 mii persoane, rata fatalității în ultimele 14 zile – 2 decese la 100 de cazuri, rata fatalității totale – 2.1 decese la 100 de cazuri. Formele grave reprezintă – 8.3 %, formele medii – 13%, formele ușoare și asimptomatice – 78.8%. Sporirea incidenței, creșterea ratei contagiozității, creșterea numărului de teritorii clasificate în cod roșu de alertă, creșterea numărului formelor grave ale bolii, creșterea numărului de decese, sporirea ratei de pozitivare a testelor la virusul SARS-CoV-2, creșterea numărului de forme asimptomatice, răspândirea comunitară intensă, toate acestea atestă tendințe de agravare a procesului epidemic a infecției cu COVID-19 în Republica Moldova. Reieșind din cele menționate, Comisia naţională extraordinară de sănătate publică,

HOTĂRĂŞTE:

1. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică vor asigura:

1.1. Implementarea, la nivelul teritoriului administrativ gestionat, în care este stabilit nivelul de alertă COD ROȘU, a următoarelor măsuri de prevenire a infecției COVID-19: 1.1.1. restricționarea deplasării populației și izolarea la domiciliu;

1.1.2. interzicerea adunărilor în masă, inclusiv de natura activităților culturale, științifice, artistice, sportive sau de divertisment;

1.1.3. prestarea doar a serviciilor esențiale (vitale);

1.1.4. interzicerea vizitelor neesențiale la unitățile de interes public (bancă, poștă, etc.);

1.1.5. servicii de asistență medicale ajustate și doar cele esențiale;

1.1.6. instituirea instruirii la distanță (online).

1.2. Raportarea săptămânală, în adresa Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică, a acțiunilor întreprinse în vederea implementării măsurilor menționate la subpunctele1.1.1. – 1.1.6..

2. Se admite reluarea, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, a activităţii centrelor comerciale, în zilele de sâmbătă și duminică, şi a unităţilor comerciale specializate din cadrul acestora, cu excepţia unităților de agrement (recreative şi distractive), amplasate în incinta acestora.

3. Se abrogă Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 13 din 29 mai 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică.

4. Activitatea centrelor comerciale se va realiza în conformitate cu prevederile din Instrucţiunea cu privire la măsurile de prevenire și control al infecţiei COVID-19 în cadrul Centrelor comerciale, conform Anexei.

5. Se dispune autorităților din domeniul ordinii publice să intesifice verificarea și supravegherea respectării de către persoanele fizice şi juridice a măsurilor de prevenire şi control al infecției COVID-19.

6. Hotărârile Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică sunt executorii pentru autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, pentru persoanele fizice şi juridice, indiferent de domeniul de activitate şi forma juridică de organizare.

7. Se recomandă reprezentanţilor mass-media de a informa publicul despre necesitatea respectării stricte a măsurilor de prevenire şi control al infecţiei COVID-19.

8. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta Hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei pentru tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.

9. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Guvernului.

Președinte al Comisiei, Președinte al Comisiei, Prim-ministru interimar Aureliu CIOCOI Vicepreședinte al Comisiei Contrasemnează: Secretar de stat Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale Tatiana ZATÎC Secretar al Comisiei, Director interimar al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică Vasile GUȘTIUC

Anexa

la Hotărârea nr. 49 din 5 martie 2021

a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică

Instrucţiune cu privire la măsurile de prevenire și control al infecţiei COVID-19 în cadrul Centrelor comerciale

1. Administratorii Centrelor comerciale vor asigura:

1.1. Efectuarea obligatorie a termometriei la intrarea în Centrul comercial a fiecărui vizitator/cumpărător, cu interzicerea accesului în incinta Centrului a persoanelor cu stare febrilă şi informarea lor despre necesitatea consultării medicului.

1.2. Admiterea în Centrul comercial exclusiv a vizitatorilor/cumpărătorilor asiguraţi cu măşti de protecţie, cu excepția copiilor cu vârsta mai mică sau egală cu 5 ani.

1.3. Monitorizarea stării de sănătate a angajaţilor din subordine, inclusiv termometria, la începutul zilei de muncă cu asigurarea evidenţei. În caz de depistare a unor simptome ale infecţiei respiratorii acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizolează şi informează medicul de familie.

1.4. Atenționarea vizitatorilor/cumpărătorilor despre obligativitatea respectării distantei fizice de 1 metru, cu excepția membrilor unei familii sau a grupurilor de maxim 3 persoane.

1.5. Monitorizarea igienizării de către fiecare vizitator/cumpărător a mâinilor prin intermediul dozatoarelor cu soluţie dezinfectantă pe bază de alcool instalate la intrare și ieșire din Centrul Comercial.

1.6. Admiterea în incinta Centrului comercial a unui număr limitat de vizitatori/cumpărători, reieșind din normativul de 1 vizitator la 4 m2 din suprafața comercială.

1.7. Plasarea la intrare în Centrul comercial a informației privind numărul de vizitatori care pot să se afle concomitent în incinta Centrului comercial.

1.8. Monitorizarea numărului de persoane care se află concomitent în incinta Centrului comercial, prin intermediul sistemului electronic de numărare a persoanelor la intrare și ieșire sau prin monitorizarea fizică de către personalul din pază.

1.9. Limitarea numărului de persoane care pot să se afle concomitent în spațiile de uz comun din incinta Centrului comercial (de ex: WC, Lift, etc.).

1.10. Deschiderea la maximum a tuturor căilor de acces pentru a evita crearea aglomerațiilor la intrare/ieșire în/din Centrul comercial.

1.11. Separarea intrărilor de ieșiri prin instalarea indicatoarelor respective.

1.12. Instalarea însemnurilor pe podea (indicator) în fața utilajelor de deservire automată (de genul, dar nelimitându-se la cele menționate: bancomate, aparate de preparare a cafelei/ceai, terminalelor de plată, etc.) pentru respectarea distanței de 1,5 metri între persoane.

1.13. Comercializarea produselor de igienă și protecție personală în cel puțin unul dintre magazine (unitățile comerciale) din incinta Centrului comercial. În lipsa acestora se va asigura organizarea unui punct de comercializare a produselor de igienă și protecție personală.

1.14. Asigurarea cu produse de dezinfectare a mâinilor la intrare în Centrul comercial, la intrare în lifturi, în WC și la fiecare nivel/etaj.

1.15. Informarea comercianţilor şi cumpărătorilor referitor la măsurile de sănătate publică pentru prevenirea infecţiei COVID-19 prin intermediul postului local de radio sau alte dispozitive audio, precum şi prin afișarea materialelor informative, care promovează regulile de igienă şi de prevenire a infecţiei.

1.16. Asigurarea cu o igienizare de cel puțin 2-3 ori pe zi a suprafețelor de exploatare intensă (lift, escalator, WC, bancomate, terminale de plată, scări etc.).

1.17. Asigurarea locatarilor cu informațiile privind normele de prevenire și control a infecției COVID-19.

2. Locatarii spațiilor comerciale din cadrul Centrelor comerciale vor asigura:

2.1. Admiterea în spaţiile comerciale gestionate a unui număr limitat de vizitatori/cumpărători, reieșind din normativul 1 persoană la 4 m2 din spațiul comercial liber. Copiii cu vârsta până la 10 ani vor fi admiși în spațiul comercial împreună cu persoanele mature ce-i însoțesc.

2.2. Instalarea, la intrare în spaţiul comercial gestionat, în locuri vizibile şi accesibile pentru vizitatori/cumpărători, a dozatoarelor cu soluţie dezinfectantă pe bază de alcool pentru respectarea igienei mâinilor clienţilor.

2.3. Admiterea în spaţiul comercial gestionat exclusiv a vizitatorilor/ cumpărătorilor asiguraţi cu măşti de protecţie, cu excepția copiilor cu vârsta mai mică sau egală cu 5 ani.

2.4. Vînzătorii și lucrătorii unităților comerciale vor atenționa clienții despre necesitatea respectării distanţei fizice de cel puţin 1 metru, cu excepția membrilor unei familii sau a grupurilor de maxim 3 persoane.

2.5. Monitorizarea stării de sănătate a angajaţilor din subordine, inclusiv termometria, la începutul zilei de muncă cu asigurarea evidenţei. În caz de depistare a unor simptome ale infecţiei respiratorii acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizolează şi informează medicul de familie.

2.6. Asigurarea cu o igienizare de cel puțin 2-3 ori pe zi a suprafețelor comerciale (mobilier, pardoseală etc.).

3. Organele competente vor asigura monitorizarea respectării măsurilor stipulate în prezenta Instrucţiune.