În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, urmare a analizei evoluţiei situaţiei epidemiologice în plan național și internațional, Comisia naţională extraordinară de sănătate publică constată că situaţia epidemiologică rămâne a fi nefavorabilă. Reieșind din necesitatea sporirii nivelului de respectare a măsurilor de prevenire a răspândirii infecției COVID – 19, precum și a asigurării controlului asupra realizării acestora, Comisia naţională extraordinară de sănătate publică,

HOTĂRĂŞTE:

 1. Se interzice începînd cu data de 22 februarie 2021 organizarea şi desfăşurarea conferinţelor ştiinţifice și competiţiilor sportive, cu prezenţa fizică a persoanelor, cu excepția competiţiilor sportive fără spectatori, desfăşurate în aer liber şi în spaţii închise de către Federaţiile Sportive Naţionale, acreditate de către Ministerul Educaţiei Culturii şi Cercetării.
 2. Punctul 4 din Hotărârea nr. 45 din 15 februarie 2021 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică se expune în următoarea redacție: ”4. Se interzice activitatea cluburilor de noapte ce se referă la activitatea discotecilor incluse în codul CAEM 56.30 şi a ringurilor de dans incluse în codul CAEM 93.29, indiferent de denumirea de firmă a unităţii comerciale (ca exemplu: disco-bar, club de noapte, karaoke, night-club, discotecă, club etc.).”
 3. Punctul 9 din Hotărârea nr. 45 din 15 februarie 2021 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică se expune în următoarea redacție: ”9. Activitatea piețelor comerciale va fi reglementată de către Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică, care vor institui măsurile de sănătate publică ce se impun în corespundere cu gradul de alertă din teritoriul administrativ gestionat, conform Planului de pregătire şi răspuns la infecţia cu Coronavirus de tip nou (COVID-19) - Versiunea 2, aprobat prin Hotărârea nr. 30 din 11 septembrie 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică.”
 4. Se suspendă, pînă la data de 28 februarie 2021 inclusiv, acțiunea pct. 7 din Hotărârea nr. 45 din 15 februarie 2021 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică. În perioada menționată, se vor aplica prevederile pct. 4.4. din Anexa la Hotărârea nr. 35 din 27 noiembrie 2020, în redacția inițială.

4.1. Se dispune autorităților publice responsabile, în limitele competențelor, efectuarea pînă la data de 28 februarie 2021 a unui control mai riguros, privind respectarea de către persoanele fizice şi persoanele juridice, care efectuează activităţi de transport feroviar şi rutier de persoane în trafic local, municipal/raional/interraional, internaţional cît şi activităţi conexe (gări auto/feroviare, staţii de testare auto etc.), a măsurilor de prevenire şi control a infecţiei COVID – 19 prevăzute în punctul 4. din Anexa la Hotărârea nr. 35 din 27 noiembrie 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică.

4.2. În funcție de nivelul atestat de respectare a măsurilor de prevenire şi control a infecţiei COVID – 19, menționate la pct. 4.1., măsura va fi revizuită.

 1. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică în corespundere cu gradul de alertă din teritoriul administrativ gestionat vor institui și alte măsuri de sănătate publică ce se impun, în conformitate cu Planul de pregătire şi răspuns la infecţia cu Coronavirus de tip nou (COVID-19) - Versiunea 2, aprobat prin Hotărârea Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică nr.30 din 11 septembrie 2020.
 2. Ajustarea (înăsprirea/relaxarea) măsurilor de sănătate publică, ce vizează activitatea instituţiilor de învăţământ, instituţiilor medico-sanitare, instituţiilor de prestare a serviciilor publice, instituţiilor de ordine publică vor fi coordonate în prealabil cu Comisia naţională extraordinară de sănătate publică.
 3. Se dispune autorităților din domeniul ordinii publice să continue supravegherea respectării de către persoanele fizice şi juridice a măsurilor de prevenire şi control a infecției COVID-19.
 4. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică vor asigura revizuirea tuturor hotărârilor/dispoziţiilor aprobate, aducându-le în concordanţă cu hotărîrile Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică a Republicii Moldova.
 5. Hotărârile Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică sunt executorii pentru autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, pentru persoanele fizice şi juridice, indiferent de domeniul de activitate şi forma juridică de organizare.
 6. Se recomandă reprezentanţilor mass-media de a informa publicul despre necesitatea respectării stricte a măsurilor de prevenire şi control a infecţiei COVID-19.
 7. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta Hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei pentru tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.
 8. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Guvernului.

Președinte al Comisiei, Prim-ministru interimar Aureliu CIOCOI Vicepreședinte al Comisiei Contrasemnează: Secretar de stat Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale Tatiana ZATÎC Secretar al Comisiei, Director interimar al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică Vasile GUȘTIUC