În temeiul art. 55 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, urmare a analizei criteriilor pentru aprecierea situaţiei epidemiologice expuse în Planul de pregătire și răspuns la infecția cu Coronavirus de tip nou (COVID-19) – Versiunea 2, Comisia naţională extraordinară de sănătate publică, 

HOTĂRĂŞTE:

1. Se admite organizarea și desfășurarea în aer liber a expozițiilor, festivalurilor și tîrgurilor agricole specializate cu respectarea măsurilor de sănătate publică stipulate în Instrucțiunea privind măsurile de prevenire și control a infecției COVID-19, aplicate la organizarea evenimentelor și acțiunilor culturale în aer liber, aprobate prin Hotărîrea nr. 29 din 7 septembrie a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică. 

2. Anexa Hotărârii nr. 26 din 21 august 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică se modifică după cum urmează: 

2.1. Pe tot textul sintagma de ”1,5 metri” se înlocuiește cu sintagma ”nu mai puțin de 1 metru”; 

2.2. Punctul 3.2.2. se exclude. 

3. Se admite desfășurarea activităților, cu prezența spectatorilor, în incinta instituțiilor teatral-concertistice și a caselor de cultură cu respectarea prevederilor Instrucțiunii privind măsurile de prevenire și control a infecției COVID – 19, aplicate la organizarea evenimentelor/acţiunilor culturale în incinta instituțiilor teatral-concertistice şi a caselor de cultură, prezentată în Anexă. 

4. Hotărârile Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică sunt executorii pentru autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, pentru persoanele fizice şi juridice, indiferent de domeniul de activitate şi forma juridică de organizare. 

5. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică, vor asigura, revizuirea tuturor hotărârilor/dispoziţiilor aprobate, aducându-le în concordanţă cu Hotărârile Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică a Republicii Moldova. 

6. Se recomandă reprezentanţilor mass-media de a informa publicul despre necesitatea respectării stricte a măsurilor de prevenire şi control a infecţiei COVID-19. 

7. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei pentru tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate. 

8. Prezenta Hotărâre se publică pe pagina oficială a Guvernului și intră în vigoare din momentul emiterii, cu excepția punctului 2, care intră în vigoare din data de 28 septembrie 2020. 

Președinte al Comisiei, Prim-ministru Ion CHICU Vicepreședinte al Comisiei, ministru al sănătății, muncii și protecției sociale Viorica DUMBRĂVEANU Secretar al Comisiei, Director interimar al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică Vasile GUȘTIUC 

Anexă

 la Hotărîrea nr. 31 din 24.09.2020 

a Comisiei naționale extraordinare pentru sănătate publică

Instrucțiune privind măsurile de prevenire și control a infecției COVID – 19, aplicate la organizarea evenimentelor/acţiunilor culturale în incinta instituţiilor teatral-concertistice şi a caselor de cultură

I. În scopul protejării sănătății publice precum și a personalului angajat, întru evitarea îmbolnăvirii și limitarea răspândirii infecției cu COVID-19, sunt stabilite măsuri de prevenție obligatorii la organizarea evenimentelor/acțiunilor culturale în incinta instituțiilor teatral-concertistice și a caselor de cultură. Administrația instituției care organizează şi coordonează fiecare eveniment este responsabilă de verificarea modalităţii de implementare a acestor măsuri obligatorii, în vederea reducerii riscului de infecţie. 

1. Organizarea și desfășurarea activităților în incinta instituțiilor teatral concertistice și a caselor de cultură este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului unde are loc evenimentul cultural, cu respectarea poziționării scaunelor ocupate: a cîte 2 locuri libere între acestea pe fiecare rînd și a cîte 1 loc liber pe rândurile față/spate. 

2. În funcție de evoluția situației epidemiologice în infecția cu COVID-19, de particularitățile locale, Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică pot decide restricționarea sau închiderea activităților instituțiilor de spectacole și/sau concerte dintro anumită localitate, din zona de competență. 

3. Activitatea instituțiilor teatral- concertistice şi a caselor de cultură va fi reluată în baza deciziei fondatorului, doar dacă corespunde cerințelor ”Instrucțiunii privind măsurile de prevenire și control a infecției COVID – 19, aplicate la organizarea evenimentelor/acţiunilor culturale în incinta instituțiilor teatral-concertistice şi a caselor de cultură”. 

4. Asumarea riscurilor ce pot avea loc în urma participării la un eveniment se evaluează de către administrația instituției în cauză. 

5. Demarcarea cu benzi vizibile pentru asigurarea traseelor prestabilite la intrare, deplasare pe teritoriul și în interiorul instituției teatral-concertistice şi caselor de cultură și de părăsire a instituției, respectarea distanței între persoane (spectator, personal etc.) de cel puțin 1,5 metri pe parcursul prezenței în instituții. 

6. Organizarea fluxurilor de persoane la intrarea/ieșirea din locație/casa de bilete prin marcaje care să indice distanța regulamentară de 1,5 metri între persoane. 

7. Se recomandă vânzarea biletelor on-line și se va evita ruperea sau atingerea biletelor. 

8. Angajaţii/organizatorii/publicul vor purta obligatoriu mască pe toată durata evenimentului, masca trebuie să acopere atât gura, cât şi nasul. 

9. Promovarea măsurilor de igienă individuală; menţionări repetate pentru măsuri de siguranţă; igienizarea frecventă a mâinilor şi evitarea atingerii feţei cu mâinile neigienizate. 

10. Plasarea, la loc vizibil, a anunţurilor scrise privind regulile de distanțare fizică şi cele de acces în cadrul delimitat aferent evenimentului. 

11. Desemnarea, prin ordinul conducătorului instituției, a unei persoane instruite care va efectua triajul epidemiologic zilnic a personalului și a publicului la intrarea în instituție. Triajul include: analiza privind starea de sănătate referitor la simptomatologia COVID-19 și la infecții respiratorii acute. Măsurarea temperaturii echipei de organizare, echipei artistice şi a publicului cu termometru noncontact. Persoanele care refuză să le fie verificată temperatura nu vor avea acces la eveniment. Nu se va permite accesul persoanelor cu simptomatice (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală modificată) şi a celor care înregistrează temperatura ≥ 37,0°C. 

12. În cazul în care angajaţii/organizatorii evenimentului au fost în contact cu un caz suspect sau confirmat de infecţie cu COVID-19 se vor izola la domiciliu şi vor anunța administrația instituției și medicul de familie. 

13. Dezinfectarea și curățarea spațiilor și a echipamentelor cu produse biocide avizate (Registru Național al Produselor Biocide, disponibil pe pagina web a ANSP; https://ansp.md/index.php/registru-national-al-produselor-biodistructive); 

14. Dezinfectarea echipamentului tehnic, astfel încât procedura de curăţare şi igienizare a acestora, să nu afecteze calitatea şi proprietăţile materialelor şi echipamentelor. 

15. Se va evita contactul apropiat între artiști și public. 

16. Se interzice consumul de produse alimentare şi băuturi alcoolice în cadrul evenimentelor/acțiunilor culturale; pot fi utilizate doar recipiente pentru lichide, închise, pentru consum individual. 

17. Se interzice reutilizarea pliantelor, broşurilor şi altor materiale informative în format fizic. 

18. Dezinfectarea tuturor scaunelor, după şi/sau înaintea fiecărui eveniment, a sălii de spectacole, a toaletelor, holurilor și spațiilor în care are acces publicul. 

19. Asigurarea cu personal de curăţenie, instruit profesional, într-un număr suficient. 

20. Asigurarea cu personal de suport pentru evitarea aglomeraţiilor în timpul evenimentului, în sală, dar și pe holuri. 

21. Scena va avea o dimensiune suficient de mare pentru ca actul artistic să se desfăşoare în condiţii de siguranţă şi distanţarea socială să poată fi respectată. 

22. Vor fi asigurate intrări și ieșiri separate în/din sala evenimentului, intrarea publicului în sală urmând a fi efectuată începând cu rândurile cele mai îndepărtate de intrare și finalizând cu rândurile cele mai apropiate de intrare. Ieșirea publicului la finalul evenimentului va fi efectuată în mod invers, începând cu locurile cele mai apropiate de ieșire și finalizând cu cele mai îndepărtate. 

23. Informarea și instruirea angajaților cu privire la riscurile de infectare și de răspândire a virusului, cu privire la măsurile de protecție și la regulile de distanțare socială și protecția sănătății. 

24. Plasarea de soluții dezinfectante la intrarea în instituție și la intrarea în sala de spectacol pentru persoanele care participă la eveniment. 

25. Angajaților li se va asigura echipamentul de protecție necesar (mască, mănuși după caz). 

26. Angajaților li se va asigura condiții pentru efectuarea frecventă a igienei mâinilor (cu apă și săpun sau dezinfectant avizat pe bază de alcool), se va evita atingerea feței cu mâinile neigienizate. 

27. Asigurarea funcționalității sistemelor de ventilație și dezinfectarea acestora. În cazul utilizării climatizoarelor, asigurarea igienizării lor în fiecare zi și aprovizionarea acestora cu filtre bacteriene și asigurarea ventilării cu aport sporit de aer de 50-100%. 

28. Dezinfectarea toaletelor cu substanțe biocide avizate, înainte și după fiecare proiecție/spectacol și/sau la fiecare 4 ore.

 29. Asigurarea permanentă a substanțelor și materialelor de curățenie/igienizare necesare în instituție (săpun lichid, hârtie igienică, prosoape de hârtie de unică folosință sau uscătoare pentru mâini, antiseptic pe bază de alcool -70% și dispensere, dezinfectanți pentru suprafețe și pardoseli, mopuri diferite pentru baie și celelalte încăperi, detergenți pentru curățarea chiuvetelor, lavete). 

30. Curtea instituției teatral-concertistice şi a casei de cultură trebuie măturată și spălată zilnic cu jeturi de apă, dimineața și înaintea începerii spectacolelor. Spațiul verde îngrijit, iarba tunsă periodic pentru a preveni posibilele afectări de tip alergic ale sistemului respirator al angajaților și al publicului. 

II. Măsuri referitoare la prestaţiile artistice: 

1. Accesul şi evacuarea echipelor de organizare, lucrătorilor şi artiştilor se vor realiza prin intrări separate decât cele pentru spectatori la intervale orare diferite. 

2. Asigurarea dezinfectării regulate a microfoanelor, instrumentelor, căştilor şi altor echipamente pe care le folosesc artiștii. 

3. Dacă scena se situează la acelaşi nivel cu spectatorii, distanţa între artiști şi public va fi de cel puţin 3 metri. Dacă scena este mai sus decât spectatorii, distanţa minimă va fi de 4 metri. 

4. Scena va fi marcată pentru a facilita distanțarea dintre artiști. 

5. Toate măsurile de prevenție vor fi respectate în timpul repetiţiilor şi probelor. 

6. Machiajul şi coafura se vor efectua cu respectarea regulilor generale: menţinerea distanţei fizice, limitarea contactului fizic apropiat, igienizarea mâinilor şi dezinfecţia suprafeţelor înainte şi după şedinţa de machiaj/coafor, portul obligatoriu al măștii care trebuie să acopere atât gura, cât și nasul de către toți cei implicați în proces, masca va fi schimbată la fiecare 2-3 ore. 

7. Asistenţa la echipare/îmbrăcare va fi limitată la minimum posibil. 

8. Vestiarele vor fi dezinfectate și aerisite ori de câte ori este nevoie.

9. Se va limita prezența pe scenă, la repetiții etc., a persoanelor aflate în grupele de risc (persoane cu vârsta de peste 65 ani sau/și cu boli cronice asociate). 

10. Durata unui eveniment cultural nu va depăși 120 de minute, iar aerisirea/ventilarea adecvată a sălii se fa efectua atât înainte cât și după eveniment.